Topplistor - senaste sju dygnen

Träffar

Organisation

305Rikspolisstyrelsen (RPS)
229Rikspolisstyrelsen
81Kriminalvården
35Domstolsverket
30Regeringskansliet
18Riksdagen
13FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
9Tullverket
7Försvarsmakten
5Socialstyrelsen
5Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
4Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
4Bolagsverket
4Åklagarmyndigheten
3Centrala Studiestödsnämnden
2Inspektionen för Strategiska Produkter
2Försvarshögskolan
2Lotteriinspektionen
2Kemikalieinspektionen
1Datainspektionen

Träffar

Webbsida

132* http://www.horoskop.nu/
115* https://missatsamtal.se/
110* https://morgonposten.se/
90* https://blog.zaramis.se/
86* https://fejk.se/
57* https://www.elbruk.se/
39* https://payback.name/
22* https://kameratrollet.se/
15* https://xn--blljus-jua.se/
6* https://knapptryckarna.se/
6* https://cannabis.se/
6* https://emanuelkarlsten.se/
6(okänd referrer)
5* https://www.gulavaggen.nu/
4* https://www.xn--blljus-jua.se/
4* https://karvling.com/
4* https://varjager.wordpress.com/
4* http://wisemanswisdoms.blogspot.com/
3* http://blog.zaramis.se/
3* https://www.horoskop.nu/