Topplistor - senaste sju dygnen

Träffar

Organisation

1194Rikspolisstyrelsen (RPS)
520Rikspolisstyrelsen
286Skatteverket
241Kriminalvården
136Domstolsverket
89Rikspolisstyrelsen i Kiruna
70Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
48Försvarsmakten
45Åklagarmyndigheten
35Försäkringskassan
30Riksdagen
30Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
29Tullverket
27FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
22Socialstyrelsen
21Försvarsstaben
19Fortifikationsverket
10Försvarshögskolan
10Patent och Registreringsverket
5Post- och Telestyrelsen

Träffar

Webbsida

761(okänd referrer)
368* https://cornucopia.cornubot.se/
105* http://www.horoskop.nu/
88* https://cornucopia.cornubot.se/?m=1
77* https://emanuelkarlsten.se/
36* https://emanuelkarlsten.se/darfor-ar-new-york-times-artikel-om-sverige-fel-i-nastan-allt/
35* http://projektsanning.com/
26* https://fejk.se/
26* http://blog.zaramis.se/
21* https://emanuelkarlsten.se/07/coronaveckan-som-gatt-v27/
19* http://wisemanswisdoms.blogspot.com/
19* https://emanuelkarlsten.se/antalet-doda-2020-hittills-ett-tiotal-over-snittet-per-dag/
19* http://xn--blljus-jua.se/
17* https://cornucopia.cornubot.se/2020/07/regeringen-lamnar-utokat-uppdrag-pa.html
17* https://cornucopia.cornubot.se/2020/07/succe-for-plastpaseskatten-drog-endast.html
16* https://cornucopia.cornubot.se/2020/07/vad-ar-sannolikheten-att-det-finns-en.html
14* https://missatsamtal.se/vem-ringde/
14* https://missatsamtal.se/
13* https://cornucopia.cornubot.se/2020/07/varning-for-att-boka-flyg-med-sas.html
13* https://cornucopia.cornubot.se/2020/07/med-smal-varnplikt-blir.html