June 12, 2022

Creative Commons

Creative Commons Certifiering

Det erbjuds online-kurser för bibliotekarier, lärare och museearbetare (GLAM) som slutar med en Creative Commons certifiering. Om ni är flera från en myndighet, kommun eller region finns det grupprabatter.

Om du redan är CC certifierad kan du handleda kurser mot ersättning och det vore intressant om det finns några som skulle vilja delta i arbetet med översättningen till svenska.

The Creative Commons Certificate recognizes expertise in open licencing. Open licensing strengthens our creative work, building a more equitable, accessible, and innovative word through sharing open knowledge and culture.

logotyp för CC Certifiering

av Jonas Bäckelin den June 12, 2022 09:33