Dessa har besökt https: rss

https:2018-11-20 17:29:15 - Tullverket
https:2018-11-20 17:15:36 - Tullverket
https:2018-11-20 17:14:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 16:42:20 - Riksdagen
https:2018-11-20 16:41:36 - Riksdagen
https:2018-11-20 16:41:29 - Riksdagen
https:2018-11-20 16:41:19 - Riksdagen
https:2018-11-20 16:40:41 - Kriminalvården
https:2018-11-20 16:32:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 16:31:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 16:26:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 16:21:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 16:20:40 - Skatteverket
https:2018-11-20 16:16:46 - Domstolsverket
https:2018-11-20 16:13:15 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-20 16:12:28 - Kriminalvården
https:2018-11-20 15:59:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:59:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:54:36 - Domstolsverket
https:2018-11-20 15:52:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:46:43 - Skatteverket
https:2018-11-20 15:46:31 - Skatteverket
https:2018-11-20 15:42:44 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
https:2018-11-20 15:35:05 - Kemikalieinspektionen
https:2018-11-20 15:33:11 - Skolverket
https:2018-11-20 15:18:28 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 15:16:16 - Fortifikationsverket
https:2018-11-20 15:15:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:15:06 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:14:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:14:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:14:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:14:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:13:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:07:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 15:01:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 14:59:19 - Socialstyrelsen
https:2018-11-20 14:59:16 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-20 14:54:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 14:49:57 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-20 14:35:42 - Försvarsstaben
https:2018-11-20 14:35:37 - Försvarsstaben
https:2018-11-20 14:29:45 - Socialstyrelsen
https:2018-11-20 14:26:00 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-20 14:22:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 14:11:37 - Skatteverket
https:2018-11-20 14:10:53 - Skatteverket
https:2018-11-20 14:09:55 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 14:09:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 14:02:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 14:01:00 - Boverket
https:2018-11-20 13:56:59 - Skatteverket
https:2018-11-20 13:55:47 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 13:51:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 13:37:06 - Domstolsverket
https:2018-11-20 13:28:36 - Domstolsverket
https:2018-11-20 13:21:47 - Kriminalvården
https:2018-11-20 13:13:49 - Kriminalvården
https:2018-11-20 13:08:25 - Bolagsverket
https:2018-11-20 13:07:11 - Skatteverket
https:2018-11-20 13:06:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 13:05:16 - Tullverket
https:2018-11-20 13:04:17 - Försvarsstaben
https:2018-11-20 13:00:54 - Försvarsstaben
https:2018-11-20 13:00:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:59:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-20 12:51:10 - Domstolsverket
https:2018-11-20 12:50:52 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:49:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 12:49:01 - Domstolsverket
https:2018-11-20 12:48:51 - Domstolsverket
https:2018-11-20 12:46:59 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:43:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:37:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:36:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:36:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:35:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 12:35:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-20 12:34:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-20 12:29:26 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-20 12:23:29 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
https:2018-11-20 12:20:12 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:20:08 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
https:2018-11-20 12:18:51 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:13:35 - Försäkringskassan
https:2018-11-20 12:12:52 - Försvarsstaben
https:2018-11-20 12:09:12 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:09:05 - Skatteverket
https:2018-11-20 12:06:58 - Kriminalvården
https:2018-11-20 11:58:39 - Högskoleverket
https:2018-11-20 11:51:40 - Skatteverket
https:2018-11-20 11:50:23 - Konkurrensverket
https:2018-11-20 11:44:07 - Moderata Samlingspartiet
https:2018-11-20 11:44:04 - Kriminalvården
https:2018-11-20 11:38:45 - Skatteverket
https:2018-11-20 11:38:19 - Skatteverket
https:2018-11-20 11:37:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 23:38:10 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 23:37:51 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 23:37:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 23:37:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 22:30:42 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 22:29:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 22:29:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 21:50:31 - Tullverket
https:2018-11-19 21:07:42 - Försvarsmakten
https:2018-11-19 20:53:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 20:31:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 20:23:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 18:58:49 - Försvarsmakten
https:2018-11-19 18:30:31 - Kriminalvården
https:2018-11-19 17:56:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 17:51:35 - Skatteverket
https:2018-11-19 17:50:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 17:44:11 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 17:43:01 - Kriminalvården
https:2018-11-19 17:36:54 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-19 17:35:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 17:24:48 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 16:58:55 - Domstolsverket
https:2018-11-19 16:46:53 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 16:46:43 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 16:44:26 - Riksdagen
https:2018-11-19 16:42:49 - Domstolsverket
https:2018-11-19 16:30:10 - Skatteverket
https:2018-11-19 16:24:00 - Skatteverket
https:2018-11-19 16:19:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 16:15:36 - Försäkringskassan
https:2018-11-19 16:10:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:57:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 15:57:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 15:57:00 - Riksdagen
https:2018-11-19 15:50:40 - Tullverket
https:2018-11-19 15:50:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:43:00 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:41:31 - Socialstyrelsen
https:2018-11-19 15:41:12 - Socialstyrelsen
https:2018-11-19 15:37:06 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:36:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:35:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:35:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:35:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:34:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:34:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:33:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:32:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:26:44 - Tullverket
https:2018-11-19 15:26:07 - Tullverket
https:2018-11-19 15:25:53 - Skatteverket
https:2018-11-19 15:24:53 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-19 15:23:49 - Domstolsverket
https:2018-11-19 15:20:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 15:07:22 - Uppsala Garnison
https:2018-11-19 15:05:30 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:58:06 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:57:48 - Domstolsverket
https:2018-11-19 14:55:34 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:52:05 - Bolagsverket
https:2018-11-19 14:51:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 14:47:52 - Tullverket
https:2018-11-19 14:47:45 - Tullverket
https:2018-11-19 14:45:58 - Kemikalieinspektionen
https:2018-11-19 14:41:52 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:41:44 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:40:25 - Riksdagen
https:2018-11-19 14:39:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 14:37:46 - Riksdagen
https:2018-11-19 14:37:03 - Riksdagen
https:2018-11-19 14:35:16 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 14:34:30 - Skolverket
https:2018-11-19 14:29:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 14:28:06 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:26:38 - Domstolsverket
https:2018-11-19 14:11:42 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-19 14:03:26 - Riksdagen
https:2018-11-19 14:02:09 - Skatteverket
https:2018-11-19 14:00:30 - Skatteverket
https:2018-11-19 13:55:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:53:50 - Skatteverket
https:2018-11-19 13:53:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:53:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 13:53:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:53:09 - Skatteverket
https:2018-11-19 13:46:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:46:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 13:44:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 13:44:52 - Skatteverket
https:2018-11-19 13:43:29 - Riksdagen
https:2018-11-19 13:38:37 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:27:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 13:27:10 - Strålskyddsmyndigheten
https:2018-11-19 13:21:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 13:20:58 - Skatteverket
https:2018-11-19 13:17:43 - Försvarsmakten
https:2018-11-19 13:14:22 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-19 13:12:17 - Skatteverket
https:2018-11-19 12:59:00 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 12:58:38 - Domstolsverket
https:2018-11-19 12:55:10 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 12:54:56 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 12:50:29 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 12:48:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 12:43:57 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-19 12:40:53 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-19 12:40:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 12:40:09 - Riksdagen
https:2018-11-19 12:38:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 12:38:17 - Skatteverket
https:2018-11-19 12:35:40 - Försvarshögskolan
https:2018-11-19 12:31:07 - Kriminalvården
https:2018-11-19 12:18:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 12:13:54 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 12:11:48 - Försvarsstaben
https:2018-11-19 12:05:34 - Kriminalvården
https:2018-11-19 12:05:24 - Kriminalvården
https:2018-11-19 12:03:02 - Försvarshögskolan
https:2018-11-19 11:57:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 11:57:24 - Domstolsverket
https:2018-11-19 11:57:19 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 11:57:14 - Kriminalvården
https:2018-11-19 11:57:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 11:57:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 11:57:03 - Kriminalvården
https:2018-11-19 11:56:45 - Kriminalvården
https:2018-11-19 11:56:30 - Kriminalvården
https:2018-11-19 11:51:01 - Tullverket
https:2018-11-19 11:46:47 - Tullverket
https:2018-11-19 11:38:44 - Skatteverket
https:2018-11-19 11:20:59 - Domstolsverket
https:2018-11-19 11:15:57 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:54:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:52:41 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:47:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:46:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:45:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:40:50 - Riksdagen
https:2018-11-19 10:40:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:37:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:37:41 - Domstolsverket
https:2018-11-19 10:34:54 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-19 10:34:51 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:34:47 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-19 10:33:45 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-19 10:29:26 - Domstolsverket
https:2018-11-19 10:29:15 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:25:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:24:51 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:22:55 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:17:16 - Skatteverket
https:2018-11-19 10:13:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-19 10:11:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-19 10:09:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 10:08:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 10:08:34 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-19 10:08:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-19 10:08:30 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-19 10:00:25 - Socialstyrelsen
https:2018-11-19 09:59:55 - Domstolsverket
https:2018-11-19 09:59:02 - Domstolsverket
https:2018-11-19 09:56:21 - Skatteverket
https:2018-11-19 09:48:36 - Kriminalvården
https:2018-11-19 09:47:31 - Skatteverket
https:2018-11-18 22:58:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-18 22:37:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 21:52:48 - Tullverket
https:2018-11-18 21:50:40 - Tullverket
https:2018-11-18 21:49:26 - Tullverket
https:2018-11-18 20:45:22 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 20:05:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 19:36:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 19:32:17 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2018-11-18 17:56:59 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 17:49:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 16:57:05 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 16:56:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 16:17:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 16:02:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 16:02:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 16:01:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 16:01:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 15:55:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 15:55:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 15:07:44 - Försvarsstaben
https:2018-11-18 15:07:30 - Försvarsstaben
https:2018-11-18 14:09:10 - Försvarsstaben
https:2018-11-18 14:09:04 - Försvarsstaben
https:2018-11-18 14:04:55 - Försvarsstaben
https:2018-11-18 14:03:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-18 13:20:58 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-18 13:07:25 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-18 13:06:10 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 12:15:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 10:04:50 - Kriminalvården
https:2018-11-18 09:53:10 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 09:16:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-18 08:58:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 18:31:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 16:47:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 16:06:44 - Kriminalvården
https:2018-11-17 15:21:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 15:20:17 - Försvarsstaben
https:2018-11-17 15:17:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 15:17:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 14:44:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 14:36:30 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 13:46:32 - Försvarsstaben
https:2018-11-17 13:46:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 13:44:32 - Försvarsstaben
https:2018-11-17 13:41:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 13:34:36 - Skatteverket
https:2018-11-17 13:33:19 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 11:10:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 09:58:57 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-17 06:28:11 - Försvarsmakten
https:2018-11-17 04:42:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-17 04:38:07 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 22:58:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 22:58:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 22:56:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 22:55:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 22:55:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 22:48:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 21:01:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 19:22:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 19:22:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 19:20:36 - Kriminalvården
https:2018-11-16 19:07:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 18:00:20 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 18:00:02 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 17:55:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 17:28:48 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 17:17:37 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 15:48:14 - Skatteverket
https:2018-11-16 15:35:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 15:27:05 - Skatteverket
https:2018-11-16 15:26:55 - Domstolsverket
https:2018-11-16 15:23:09 - Skatteverket
https:2018-11-16 15:15:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 15:08:59 - Skolverket
https:2018-11-16 15:08:37 - Domstolsverket
https:2018-11-16 15:07:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 14:59:07 - Riksdagen
https:2018-11-16 14:58:56 - Riksdagen
https:2018-11-16 14:58:18 - Domstolsverket
https:2018-11-16 14:55:57 - Domstolsverket
https:2018-11-16 14:48:49 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 14:47:10 - Skolverket
https:2018-11-16 14:39:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 14:32:39 - Kriminalvården
https:2018-11-16 14:27:07 - Kriminalvården
https:2018-11-16 14:15:56 - Tullverket
https:2018-11-16 14:04:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 14:02:11 - Kemikalieinspektionen
https:2018-11-16 14:00:15 - Kriminalvården
https:2018-11-16 13:58:02 - Skatteverket
https:2018-11-16 13:56:50 - Domstolsverket
https:2018-11-16 13:48:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 13:48:36 - Skatteverket
https:2018-11-16 13:48:34 - Skatteverket
https:2018-11-16 13:44:40 - Skatteverket
https:2018-11-16 13:35:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 13:34:53 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-16 13:34:38 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-16 13:24:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 13:22:57 - Kriminalvården
https:2018-11-16 13:18:54 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 13:07:40 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 13:04:51 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 13:04:07 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 13:03:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:55:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:55:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:53:07 - Skatteverket
https:2018-11-16 12:52:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 12:49:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:49:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:33:51 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-16 12:33:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2018-11-16 12:23:00 - Skatteverket
https:2018-11-16 12:15:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 12:13:11 - Kriminalvården
https:2018-11-16 12:13:04 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 12:08:28 - Skatteverket
https:2018-11-16 12:06:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-16 12:06:03 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-16 12:04:46 - Försvarshögskolan
https:2018-11-16 11:57:23 - Skatteverket
https:2018-11-16 11:57:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:52:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:42:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:41:25 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2018-11-16 11:32:51 - Riksdagen
https:2018-11-16 11:25:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:21:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:21:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:20:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 11:16:24 - Riksdagen
https:2018-11-16 11:15:48 - Riksdagen
https:2018-11-16 11:13:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 10:56:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 10:45:35 - Socialstyrelsen
https:2018-11-16 10:32:23 - Riksdagen
https:2018-11-16 10:29:34 - Bolagsverket
https:2018-11-16 10:29:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 10:24:37 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 10:16:46 - Skatteverket
https:2018-11-16 10:06:40 - Skatteverket
https:2018-11-16 10:03:15 - Skatteverket
https:2018-11-16 10:02:55 - Skatteverket
https:2018-11-16 10:00:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 10:00:44 - Försäkringskassan
https:2018-11-16 09:57:54 - Riksrevisionen
https:2018-11-16 09:43:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 09:41:16 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 09:39:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 09:35:33 - Skatteverket
https:2018-11-16 09:34:35 - Riksdagen
https:2018-11-16 09:33:11 - Kriminalvården
https:2018-11-16 09:33:01 - Kriminalvården
https:2018-11-16 09:32:58 - Kriminalvården
https:2018-11-16 09:32:34 - Kriminalvården
https:2018-11-16 09:32:21 - Kriminalvården
https:2018-11-16 09:30:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-16 09:30:15 - Riksdagen
https:2018-11-16 09:21:46 - Skatteverket
https:2018-11-16 09:13:57 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 08:52:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-16 08:47:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 08:44:53 - Boverket
https:2018-11-16 08:42:31 - Försäkringskassan
https:2018-11-16 08:35:32 - Domstolsverket
https:2018-11-16 08:21:03 - Försäkringskassan
https:2018-11-16 08:19:42 - Riksdagen
https:2018-11-16 08:02:46 - Åklagarmyndigheten
https:2018-11-16 07:31:52 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 07:31:47 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 07:26:25 - Försvarsstaben
https:2018-11-16 06:52:57 - Kriminalvården
https:2018-11-16 06:46:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 06:36:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 06:36:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 05:41:03 - Kriminalvården
https:2018-11-16 02:21:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-16 01:37:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 21:34:25 - Riksdagen
https:2018-11-15 20:42:06 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 20:41:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 19:46:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 19:08:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 19:07:16 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 19:01:50 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 18:13:00 - Strålskyddsmyndigheten
https:2018-11-15 18:12:09 - Strålskyddsmyndigheten
https:2018-11-15 18:11:47 - Strålskyddsmyndigheten
https:2018-11-15 17:09:03 - Tullverket
https:2018-11-15 17:01:10 - Finansinspektionen
https:2018-11-15 16:39:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 16:21:20 - Skatteverket
https:2018-11-15 16:17:54 - Skatteverket
https:2018-11-15 16:12:30 - Skatteverket
https:2018-11-15 16:07:11 - Domstolsverket
https:2018-11-15 16:07:07 - Sveriges Riksbank
https:2018-11-15 16:06:50 - Sveriges Riksbank
https:2018-11-15 16:00:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2018-11-15 15:54:10 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2018-11-15 15:54:03 - Skatteverket
https:2018-11-15 15:53:33 - Kriminalvården
https:2018-11-15 15:52:38 - Skatteverket
https:2018-11-15 15:51:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 15:47:45 - Kriminalvården
https:2018-11-15 15:46:45 - Skatteverket
https:2018-11-15 15:46:28 - Patent och Registreringsverket
https:2018-11-15 15:45:47 - Skatteverket
https:2018-11-15 15:43:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 15:43:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 15:36:32 - Riksdagen
https:2018-11-15 15:21:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 15:16:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 15:14:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 15:01:55 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 15:00:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:55:27 - Skatteverket
https:2018-11-15 14:51:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 14:51:30 - Skatteverket
https:2018-11-15 14:47:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:46:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:46:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:45:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:29:46 - Kriminalvården
https:2018-11-15 14:25:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:24:48 - Justitiekanslern
https:2018-11-15 14:19:52 - Högskoleverket
https:2018-11-15 14:11:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:09:12 - Tullverket
https:2018-11-15 14:08:19 - Tullverket
https:2018-11-15 14:06:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2018-11-15 14:05:10 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 14:05:06 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2018-11-15 14:01:59 - Kriminalvården
https:2018-11-15 14:01:07 - Kriminalvården