Dessa har besökt https: rss

https:2015-12-01 09:15:26 - Patent och Registreringsverket
https:2015-12-01 09:14:40 - Patent och Registreringsverket
https:2015-12-01 09:14:34 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-24 16:08:50 - Socialstyrelsen
https:2015-11-19 13:24:53 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-19 13:24:48 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-19 13:19:16 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-19 13:19:11 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-19 13:18:55 - Patent och Registreringsverket
https:2015-11-17 15:08:54 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2015-11-17 15:07:31 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2015-11-12 11:05:16 - Statens Kulturråd
https:2015-11-12 11:05:08 - Statens Kulturråd
https:2015-11-12 11:05:05 - Statens Kulturråd
https:2015-11-12 11:04:18 - Statens Kulturråd
https:2015-11-12 11:04:14 - Statens Kulturråd
https:2015-11-09 15:08:03 - Socialstyrelsen
https:2015-11-09 15:07:55 - Socialstyrelsen
https:2015-11-09 15:07:55 - Socialstyrelsen
https:2015-11-09 15:07:38 - Socialstyrelsen
https:2015-11-05 14:17:54 - Post- och Telestyrelsen
https:2015-10-30 13:38:19 - Riksdagen
https:2015-10-26 10:11:07 - Statens Kulturråd
https:2015-10-22 13:48:08 - Försäkringskassan
https:2015-10-21 11:46:31 - Försäkringskassan
https:2015-10-09 14:06:02 - Socialstyrelsen
https:2015-09-30 13:45:07 - Riksdagen
https:2015-09-29 15:55:23 - Tullverket
https:2015-09-29 15:55:13 - Tullverket
https:2015-09-29 15:54:18 - Tullverket
https:2015-09-28 11:37:02 - Post- och Telestyrelsen
https:2015-09-20 03:14:20 - Riksdagen
https:2015-09-18 10:33:13 - Riksdagen
https:2015-09-17 16:24:42 - Tullverket
https:2015-09-15 16:43:40 - Patent och Registreringsverket
https:2015-09-14 13:12:28 - Riksdagen
https:2015-09-14 13:10:48 - Riksdagen
https:2015-09-14 13:10:22 - Riksdagen
https:2015-09-11 12:54:00 - Riksdagen
https:2015-09-11 12:53:57 - Riksdagen
https:2015-09-10 12:20:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-09-02 15:21:37 - Tullverket
https:2015-09-02 11:08:48 - Tullverket
https:2015-08-25 18:02:47 - Socialstyrelsen
https:2015-08-25 16:59:14 - Riksdagen
https:2015-08-25 16:59:09 - Riksdagen
https:2015-08-25 15:42:14 - Patent och Registreringsverket
https:2015-08-25 10:56:35 - Tullverket
https:2015-08-21 14:38:36 - Patent och Registreringsverket
https:2015-08-20 12:52:36 - Riksdagen
https:2015-08-20 12:25:36 - Riksdagen
https:2015-08-20 12:25:31 - Riksdagen
https:2015-08-19 19:17:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 17:20:29 - Domstolsverket
https:2015-08-19 16:48:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 16:47:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 16:40:59 - Tullverket
https:2015-08-19 16:36:24 - Post- och Telestyrelsen
https:2015-08-19 16:24:16 - Skatteverket
https:2015-08-19 16:17:32 - Skatteverket
https:2015-08-19 16:17:21 - Tullverket
https:2015-08-19 16:13:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 16:13:01 - Domstolsverket
https:2015-08-19 16:09:50 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 16:08:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 16:08:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 16:05:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 15:58:06 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:56:57 - Domstolsverket
https:2015-08-19 15:54:44 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:54:26 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:54:07 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:50:17 - Domstolsverket
https:2015-08-19 15:50:15 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:49:33 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:48:20 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 15:47:08 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:42:30 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:37:58 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:32:40 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:32:05 - Kustbevakningen
https:2015-08-19 15:28:24 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:28:08 - Regeringskansliet
https:2015-08-19 15:22:57 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:22:29 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:21:51 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:19:59 - Domstolsverket
https:2015-08-19 15:17:31 - Kriminalvården
https:2015-08-19 15:16:54 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:13:20 - Regeringskansliet
https:2015-08-19 15:12:00 - Skatteverket
https:2015-08-19 15:10:22 - Tullverket
https:2015-08-19 15:08:29 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 15:08:17 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 15:07:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 15:03:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 15:03:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 14:58:30 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 14:54:43 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 14:54:09 - Tullverket
https:2015-08-19 14:46:49 - Skatteverket
https:2015-08-19 14:46:42 - Skatteverket
https:2015-08-19 14:42:39 - Skatteverket
https:2015-08-19 14:39:56 - Skatteverket
https:2015-08-19 14:35:05 - Domstolsverket
https:2015-08-19 14:34:54 - Domstolsverket
https:2015-08-19 14:32:59 - Domstolsverket
https:2015-08-19 14:32:55 - Domstolsverket
https:2015-08-19 14:31:36 - Skatteverket
https:2015-08-19 14:29:50 - Domstolsverket
https:2015-08-19 14:02:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 14:01:35 - Skatteverket
https:2015-08-19 13:54:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 13:54:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 13:49:01 - Skolverket
https:2015-08-19 13:46:42 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 13:35:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 13:34:13 - Domstolsverket
https:2015-08-19 13:32:47 - Skatteverket
https:2015-08-19 13:32:45 - Skatteverket
https:2015-08-19 13:31:43 - Domstolsverket
https:2015-08-19 13:31:27 - Domstolsverket
https:2015-08-19 13:27:44 - Åklagarmyndigheten
https:2015-08-19 13:22:01 - Skatteverket
https:2015-08-19 13:21:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-19 13:14:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 13:11:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 13:03:11 - Domstolsverket
https:2015-08-19 13:01:51 - Skatteverket
https:2015-08-19 12:59:44 - Patent och Registreringsverket
https:2015-08-19 12:50:09 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 12:49:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:49:20 - Skatteverket
https:2015-08-19 12:48:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:48:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:47:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:40:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:32:19 - Tullverket
https:2015-08-19 12:28:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 12:14:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-08-19 12:06:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:59:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:56:07 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:56:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:53:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:53:24 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:53:06 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:52:42 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:48:54 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 11:48:32 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:47:29 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:31:05 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:25:53 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:25:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:20:55 - Kemikalieinspektionen
https:2015-08-19 11:20:11 - Sida
https:2015-08-19 11:18:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:17:44 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 11:17:25 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 11:17:09 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 11:16:18 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 11:12:37 - Socialstyrelsen
https:2015-08-19 11:12:01 - Lotteriinspektionen
https:2015-08-19 11:06:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 11:05:12 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:04:52 - Skatteverket
https:2015-08-19 11:02:48 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:57:03 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:55:20 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 10:52:22 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-19 10:50:00 - Domstolsverket
https:2015-08-19 10:48:50 - Sveriges Riksbank
https:2015-08-19 10:48:06 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:46:01 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:38:17 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:33:46 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 10:30:35 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:09:55 - Bolagsverket
https:2015-08-19 10:08:36 - Skatteverket
https:2015-08-19 10:03:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 10:03:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 09:58:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 09:48:42 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 09:48:36 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 09:44:49 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:42:49 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:40:22 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:38:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 09:34:40 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:32:17 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:31:00 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:26:03 - Skatteverket
https:2015-08-19 09:03:56 - Försäkringskassan
https:2015-08-19 09:01:41 - Skatteverket
https:2015-08-19 08:57:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 08:52:31 - Skatteverket
https:2015-08-19 08:40:51 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 08:38:48 - Försvarsmakten
https:2015-08-19 08:37:01 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-19 08:27:53 - Skatteverket
https:2015-08-19 08:21:29 - Domstolsverket
https:2015-08-19 08:18:54 - Skatteverket
https:2015-08-19 08:14:14 - Skatteverket
https:2015-08-19 08:10:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-19 07:48:44 - Skatteverket
https:2015-08-18 20:06:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 20:06:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 19:44:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 19:43:55 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 18:29:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 17:53:38 - Post- och Telestyrelsen
https:2015-08-18 17:47:09 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 17:22:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 17:08:44 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 16:51:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 16:45:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-08-18 16:37:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 16:07:25 - Skatteverket
https:2015-08-18 16:06:54 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 16:06:18 - Kriminalvården
https:2015-08-18 16:05:30 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 16:05:11 - Kriminalvården
https:2015-08-18 16:01:12 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 15:42:24 - Skatteverket
https:2015-08-18 15:37:49 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 15:37:46 - Skatteverket
https:2015-08-18 15:34:22 - Skatteverket
https:2015-08-18 15:33:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 15:29:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 15:22:49 - Skatteverket
https:2015-08-18 15:22:14 - Åklagarmyndigheten
https:2015-08-18 15:17:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 15:06:58 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 15:01:17 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 14:59:41 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 14:59:19 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 14:58:41 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 14:58:37 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 14:58:34 - Domstolsverket
https:2015-08-18 14:57:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 14:50:14 - Tullverket
https:2015-08-18 14:50:09 - Skatteverket
https:2015-08-18 14:47:20 - Skatteverket
https:2015-08-18 14:45:46 - Skolverket
https:2015-08-18 14:44:10 - Kriminalvården
https:2015-08-18 14:44:10 - Skatteverket
https:2015-08-18 14:41:42 - Kriminalvården
https:2015-08-18 14:39:15 - Kriminalvården
https:2015-08-18 14:37:49 - Kriminalvården
https:2015-08-18 14:35:24 - Försvarsstaben
https:2015-08-18 14:35:18 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 14:34:49 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 14:27:37 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 14:25:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 14:16:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-18 14:16:07 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-18 14:15:35 - Tullverket
https:2015-08-18 14:14:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 14:05:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 14:04:34 - Skatteverket
https:2015-08-18 14:00:29 - Skatteverket
https:2015-08-18 14:00:29 - Domstolsverket
https:2015-08-18 13:59:54 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:59:36 - Åklagarmyndigheten
https:2015-08-18 13:55:00 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 13:42:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:41:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:41:18 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 13:36:55 - Kriminalvården
https:2015-08-18 13:36:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:36:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:33:41 - Skatteverket
https:2015-08-18 13:33:14 - Riksdagens Förvaltningskontor
https:2015-08-18 13:30:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:29:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:21:57 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 13:21:30 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 13:21:08 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 13:21:07 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 13:15:44 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 13:10:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 13:06:39 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 13:03:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:59:17 - Kriminalvården
https:2015-08-18 12:55:30 - Skatteverket
https:2015-08-18 12:55:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:52:08 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 12:43:26 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 12:42:13 - Riksdagen
https:2015-08-18 12:39:56 - Finansinspektionen
https:2015-08-18 12:37:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:37:13 - Skatteverket
https:2015-08-18 12:37:12 - Skatteverket
https:2015-08-18 12:34:42 - Skatteverket
https:2015-08-18 12:30:57 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:29:19 - Skatteverket
https:2015-08-18 12:21:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:06:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 12:04:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 11:56:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 11:45:07 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:41:20 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:36:02 - Domstolsverket
https:2015-08-18 11:35:51 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 11:34:58 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:32:40 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 11:31:52 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 11:27:45 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:27:38 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:27:15 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:23:39 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 11:18:17 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:17:48 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:17:38 - Skatteverket
https:2015-08-18 11:13:50 - Kriminalvården
https:2015-08-18 11:10:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-18 11:10:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 11:09:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 11:01:15 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:52:45 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:52:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:49:45 - Socialstyrelsen
https:2015-08-18 10:49:24 - Socialstyrelsen
https:2015-08-18 10:48:18 - Domstolsverket
https:2015-08-18 10:45:39 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:45:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:43:43 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 10:43:36 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:43:36 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 10:43:34 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 10:43:30 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:43:25 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 10:43:21 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:43:06 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:42:54 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:42:34 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:39:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:37:48 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:36:19 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:34:21 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:33:00 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:32:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:31:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:28:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:27:31 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 10:27:15 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 10:26:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-18 10:24:50 - Försäkringskassan
https:2015-08-18 10:20:44 - Socialstyrelsen
https:2015-08-18 10:16:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 10:09:52 - Skatteverket
https:2015-08-18 10:07:21 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 10:06:09 - Konkurrensverket
https:2015-08-18 10:06:03 - Konkurrensverket
https:2015-08-18 10:04:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2015-08-18 10:00:58 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2015-08-18 09:59:15 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 09:56:41 - Försvarsmakten
https:2015-08-18 09:52:49 - Skatteverket
https:2015-08-18 09:44:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 09:40:43 - Domstolsverket
https:2015-08-18 09:21:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 09:15:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 09:14:27 - Kriminalvården
https:2015-08-18 09:11:04 - Domstolsverket
https:2015-08-18 08:28:45 - Skatteverket
https:2015-08-18 08:28:36 - Skatteverket
https:2015-08-18 08:03:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:02:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:02:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:02:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:01:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:00:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 08:00:03 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 07:59:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-18 07:50:29 - Regeringskansliet
https:2015-08-18 01:38:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 20:58:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 18:19:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 17:19:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 17:19:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 17:16:10 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 17:13:12 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 17:04:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 16:56:13 - Domstolsverket
https:2015-08-17 16:53:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 16:53:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 16:47:24 - Post- och Telestyrelsen
https:2015-08-17 16:32:44 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 16:32:42 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 16:25:08 - Konstnärsnämnden
https:2015-08-17 16:21:09 - Skatteverket
https:2015-08-17 16:19:21 - Domstolsverket
https:2015-08-17 16:17:51 - Domstolsverket
https:2015-08-17 16:13:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-08-17 16:09:54 - Skatteverket
https:2015-08-17 16:03:26 - Skatteverket
https:2015-08-17 16:02:49 - Riksdagen
https:2015-08-17 16:00:58 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:59:48 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:59:44 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 15:59:01 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:57:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:57:17 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:57:16 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:57:15 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:57:03 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:56:28 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:55:45 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:55:02 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:54:13 - Riksdagen
https:2015-08-17 15:50:32 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 15:46:50 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 15:46:31 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 15:44:34 - Skatteverket
https:2015-08-17 15:42:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:41:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:37:09 - Skatteverket
https:2015-08-17 15:36:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:35:09 - Skatteverket
https:2015-08-17 15:33:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:32:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:32:08 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 15:29:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:28:57 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 15:22:21 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 15:19:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:06:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:06:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:02:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 15:02:47 - Kriminalvården
https:2015-08-17 15:00:06 - Skatteverket
https:2015-08-17 14:59:33 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 14:55:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:54:37 - Kriminalvården
https:2015-08-17 14:51:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:50:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:49:34 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 14:47:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:47:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:45:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:43:35 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2015-08-17 14:38:07 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 14:34:28 - Domstolsverket
https:2015-08-17 14:30:36 - Skatteverket
https:2015-08-17 14:28:37 - Bolagsverket
https:2015-08-17 14:28:09 - Socialstyrelsen
https:2015-08-17 14:27:49 - Försvarshögskolan
https:2015-08-17 14:27:32 - Regeringskansliet
https:2015-08-17 14:27:19 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 14:24:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:24:19 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:19:44 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 14:18:44 - Socialstyrelsen
https:2015-08-17 14:15:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:14:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:07:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-08-17 14:07:34 - Skatteverket
https:2015-08-17 14:07:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2015-08-17 14:07:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 14:02:46 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2015-08-17 14:00:57 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:58:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 13:55:40 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:53:27 - Sida
https:2015-08-17 13:49:39 - Sida
https:2015-08-17 13:47:11 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 13:35:16 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 13:35:08 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:34:00 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:26:23 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 13:25:59 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:19:44 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 13:18:54 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 13:17:51 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 13:16:36 - Domstolsverket
https:2015-08-17 13:10:19 - Skatteverket
https:2015-08-17 13:07:56 - Tullverket
https:2015-08-17 12:57:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 12:55:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 12:55:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2015-08-17 12:54:22 - Socialstyrelsen
https:2015-08-17 12:48:58 - Tullverket
https:2015-08-17 12:47:09 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 12:46:52 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 12:46:47 - Försvarsmakten
https:2015-08-17 12:37:17 - Domstolsverket
https:2015-08-17 12:33:38 - Tullverket
https:2015-08-17 12:26:21 - Riksdagen
https:2015-08-17 12:24:18 - Försäkringskassan
https:2015-08-17 12:23:57 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:20:42 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:17:49 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:15:40 - Kriminalvården
https:2015-08-17 12:10:59 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:10:37 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:10:22 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:10:07 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:09:49 - Skatteverket
https:2015-08-17 12:09:37 - Skatteverket