Dessa har besökt https: rss

https:2016-05-02 07:36:42 - Domstolsverket
https:2016-05-02 07:36:22 - Domstolsverket
https:2016-05-02 04:50:07 - Kriminalvården
https:2016-05-01 14:47:01 - Kriminalvården
https:2016-05-01 11:54:12 - Kriminalvården
https:2016-05-01 11:53:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 11:52:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 11:52:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 11:51:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 11:50:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:45:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:43:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:43:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:35:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:35:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:21:00 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-05-01 09:20:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-30 14:20:48 - Försvarsmakten
https:2016-04-30 14:20:26 - Försvarsmakten
https:2016-04-30 14:20:06 - Försvarsmakten
https:2016-04-30 14:19:21 - Försvarsmakten
https:2016-04-30 14:16:02 - Skatteverket
https:2016-04-30 10:57:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 21:09:15 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-29 20:36:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 18:51:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 17:34:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 17:18:16 - Skatteverket
https:2016-04-29 17:07:02 - Kriminalvården
https:2016-04-29 17:06:59 - Kriminalvården
https:2016-04-29 17:06:54 - Kriminalvården
https:2016-04-29 17:00:32 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 16:19:04 - Skatteverket
https:2016-04-29 15:51:06 - Konkurrensverket
https:2016-04-29 15:47:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2016-04-29 15:46:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2016-04-29 15:46:00 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 15:40:18 - Skatteverket
https:2016-04-29 15:37:17 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:35:37 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:35:03 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:34:52 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:34:43 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:34:40 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:34:25 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:34:13 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:33:33 - Kriminalvården
https:2016-04-29 15:32:48 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:32:46 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:32:45 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:55 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:42 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:35 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:26 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:20 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:31:07 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:30:50 - Försäkringskassan
https:2016-04-29 15:30:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 15:27:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 15:24:18 - Tullverket
https:2016-04-29 15:18:47 - Skatteverket
https:2016-04-29 15:17:54 - Post- och Telestyrelsen
https:2016-04-29 15:09:46 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2016-04-29 15:05:06 - Skatteverket
https:2016-04-29 15:04:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 15:04:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 14:56:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 14:36:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 14:36:56 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 14:28:33 - Domstolsverket
https:2016-04-29 14:17:21 - Försvarsstaben
https:2016-04-29 14:15:00 - Försvarsmakten
https:2016-04-29 14:14:45 - Försvarsmakten
https:2016-04-29 14:12:08 - Försvarsmakten
https:2016-04-29 13:59:29 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2016-04-29 13:54:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:54:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:54:11 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:53:59 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:53:42 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:53:21 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 13:50:01 - Finansinspektionen
https:2016-04-29 13:44:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 13:40:27 - Skatteverket
https:2016-04-29 13:35:23 - Skatteverket
https:2016-04-29 13:35:19 - Skatteverket
https:2016-04-29 13:34:33 - Domstolsverket
https:2016-04-29 13:33:47 - Tullverket
https:2016-04-29 13:33:46 - Tullverket
https:2016-04-29 13:23:33 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:57:51 - Tullverket
https:2016-04-29 12:57:40 - Tullverket
https:2016-04-29 12:57:32 - Tullverket
https:2016-04-29 12:48:26 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:47:23 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:46:45 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:46:42 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:45:19 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:44:44 - Skatteverket
https:2016-04-29 12:44:20 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:43:53 - Domstolsverket
https:2016-04-29 12:32:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 12:32:12 - Post- och Telestyrelsen
https:2016-04-29 12:32:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 12:25:09 - Skatteverket
https:2016-04-29 12:24:11 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 12:11:46 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-29 12:08:28 - Skatteverket
https:2016-04-29 12:07:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 12:07:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:57:36 - Riksdagen
https:2016-04-29 11:57:20 - Riksdagen
https:2016-04-29 11:53:58 - Kemikalieinspektionen
https:2016-04-29 11:52:45 - Domstolsverket
https:2016-04-29 11:51:15 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 11:51:14 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:49:41 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:48:33 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 11:47:44 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:40:27 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:37:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:37:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:37:02 - Domstolsverket
https:2016-04-29 11:36:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:36:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:36:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:36:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:35:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:35:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 11:33:15 - Domstolsverket
https:2016-04-29 11:32:45 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-29 11:30:57 - Domstolsverket
https:2016-04-29 11:17:54 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:17:19 - Kriminalvården
https:2016-04-29 11:11:50 - Fortifikationsverket
https:2016-04-29 11:05:36 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:05:33 - Skatteverket
https:2016-04-29 11:05:29 - Skatteverket
https:2016-04-29 10:59:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:55:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:55:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:54:04 - Försvarsmakten
https:2016-04-29 10:53:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:52:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:52:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:52:31 - Domstolsverket
https:2016-04-29 10:51:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:50:52 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:49:08 - Försvarsmakten
https:2016-04-29 10:48:38 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:44:25 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:44:21 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:44:12 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:43:47 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 10:43:18 - Skatteverket
https:2016-04-29 10:42:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:42:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:13:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 10:07:13 - Skatteverket
https:2016-04-29 10:02:22 - Bolagsverket
https:2016-04-29 10:01:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 09:58:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 09:55:09 - Skatteverket
https:2016-04-29 09:51:09 - Försvarshögskolan
https:2016-04-29 09:49:30 - Försvarshögskolan
https:2016-04-29 09:44:50 - Domstolsverket
https:2016-04-29 09:34:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 09:28:59 - Skatteverket
https:2016-04-29 09:28:55 - Skatteverket
https:2016-04-29 09:27:47 - Skatteverket
https:2016-04-29 09:13:40 - Regeringskansliet
https:2016-04-29 09:12:28 - Tullverket
https:2016-04-29 09:12:19 - Tullverket
https:2016-04-29 09:03:37 - Finansinspektionen
https:2016-04-29 08:46:30 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:46:15 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:45:25 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:37:59 - Kriminalvården
https:2016-04-29 08:37:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-29 08:36:07 - Riksdagen
https:2016-04-29 08:35:43 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:34:19 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:28 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:25 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:17 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:13 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:11 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:10 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:08 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:20:06 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:18:28 - Skatteverket
https:2016-04-29 08:17:46 - Domstolsverket
https:2016-04-29 08:17:30 - Domstolsverket
https:2016-04-29 08:17:16 - Domstolsverket
https:2016-04-29 04:19:28 - Försvarsmakten
https:2016-04-28 21:15:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 20:43:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 20:18:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 20:16:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 20:16:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 19:46:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 19:42:57 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 17:38:50 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2016-04-28 17:30:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 17:20:05 - Riksdagen
https:2016-04-28 17:15:03 - Domstolsverket
https:2016-04-28 16:48:15 - Sida
https:2016-04-28 16:41:21 - Domstolsverket
https:2016-04-28 16:34:53 - Domstolsverket
https:2016-04-28 16:33:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 16:21:55 - Skatteverket
https:2016-04-28 16:21:44 - Skatteverket
https:2016-04-28 16:11:38 - Skatteverket
https:2016-04-28 16:05:12 - Skatteverket
https:2016-04-28 16:04:46 - Skatteverket
https:2016-04-28 16:03:16 - Riksrevisionen
https:2016-04-28 16:01:24 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:45:56 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:43:41 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-28 15:43:08 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-28 15:42:49 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-28 15:41:05 - Riksdagen
https:2016-04-28 15:40:46 - Riksdagen
https:2016-04-28 15:38:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:35:23 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:32:11 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:32:07 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:31:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:30:56 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:29:37 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:28:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:26:13 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:24:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:24:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:23:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 15:17:25 - Skatteverket
https:2016-04-28 15:11:21 - Lotteriinspektionen
https:2016-04-28 15:09:47 - Försvarsmakten
https:2016-04-28 14:50:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 14:49:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 14:45:54 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:45:53 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:41:42 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 14:40:42 - Moderata Samlingspartiet
https:2016-04-28 14:39:31 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:39:29 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:38:38 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:38:26 - Domstolsverket
https:2016-04-28 14:32:17 - Domstolsverket
https:2016-04-28 14:30:58 - Domstolsverket
https:2016-04-28 14:30:44 - Domstolsverket
https:2016-04-28 14:30:10 - Försvarsmakten
https:2016-04-28 14:29:20 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:28:55 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:28:11 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:28:09 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:26:09 - Sida
https:2016-04-28 14:25:40 - Boverket
https:2016-04-28 14:25:25 - Sida
https:2016-04-28 14:25:19 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:24:52 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:24:30 - Riksdagen
https:2016-04-28 14:23:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 14:14:22 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 14:10:46 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:10:06 - Skatteverket
https:2016-04-28 14:06:06 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 14:04:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 14:03:06 - Skatteverket
https:2016-04-28 13:55:53 - Skatteverket
https:2016-04-28 13:55:39 - Skatteverket
https:2016-04-28 13:53:09 - Domstolsverket
https:2016-04-28 13:53:04 - Domstolsverket
https:2016-04-28 13:52:51 - Domstolsverket
https:2016-04-28 13:51:37 - Bolagsverket
https:2016-04-28 13:51:24 - Bolagsverket
https:2016-04-28 13:49:08 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:42:26 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 13:41:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 13:39:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 13:37:29 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:35:58 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:25:40 - Kriminalvården
https:2016-04-28 13:24:42 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:19:59 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 13:19:54 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 13:18:51 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 13:18:17 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:18:15 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 13:18:10 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 13:17:05 - Riksdagen
https:2016-04-28 13:14:14 - Lotteriinspektionen
https:2016-04-28 13:08:45 - Skatteverket
https:2016-04-28 12:56:37 - Sida
https:2016-04-28 12:54:48 - Sida
https:2016-04-28 12:54:19 - Sida
https:2016-04-28 12:49:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 12:49:00 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 12:48:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 12:46:27 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-28 12:36:19 - Fortifikationsverket
https:2016-04-28 12:31:08 - Försvarsstaben
https:2016-04-28 12:28:18 - Fortifikationsverket
https:2016-04-28 12:18:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 12:16:07 - Domstolsverket
https:2016-04-28 12:15:37 - Försvarsstaben
https:2016-04-28 12:15:17 - Försvarsstaben
https:2016-04-28 12:13:54 - Försvarsstaben
https:2016-04-28 12:11:29 - Domstolsverket
https:2016-04-28 12:11:29 - Domstolsverket
https:2016-04-28 12:06:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 12:03:17 - Kriminalvården
https:2016-04-28 11:51:49 - Patent och Registreringsverket
https:2016-04-28 11:51:22 - Försvarsmakten
https:2016-04-28 11:47:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 11:46:03 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 11:42:47 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-28 11:42:12 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 11:42:03 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 11:38:10 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 11:35:56 - Statens Kulturråd
https:2016-04-28 11:32:02 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 11:31:39 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:26:17 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:26:12 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:26:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 11:25:27 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:19:54 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:13:26 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:09:10 - Finansinspektionen
https:2016-04-28 11:08:51 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:08:45 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:06:35 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:05:41 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:05:37 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:03:15 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:03:12 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:01:30 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:01:28 - Skatteverket
https:2016-04-28 11:00:54 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:00:52 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:00:49 - Domstolsverket
https:2016-04-28 11:00:47 - Domstolsverket
https:2016-04-28 10:51:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:49:15 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 10:49:11 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-28 10:45:21 - Domstolsverket
https:2016-04-28 10:43:49 - Domstolsverket
https:2016-04-28 10:42:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:42:35 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:39:27 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2016-04-28 10:37:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:37:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:34:32 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:32:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:31:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:31:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:23:16 - Socialstyrelsen
https:2016-04-28 10:18:44 - Kriminalvården
https:2016-04-28 10:18:11 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:18:07 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:18:04 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:14:39 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:14:10 - Skatteverket
https:2016-04-28 10:01:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 10:00:11 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 10:00:06 - Regeringskansliet
https:2016-04-28 09:56:00 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 09:54:12 - Skatteverket
https:2016-04-28 09:54:04 - Skatteverket
https:2016-04-28 09:53:58 - Skatteverket
https:2016-04-28 09:45:17 - Kriminalvården
https:2016-04-28 09:44:32 - Socialstyrelsen
https:2016-04-28 09:44:12 - Socialstyrelsen
https:2016-04-28 09:43:41 - Socialstyrelsen
https:2016-04-28 09:43:21 - Socialstyrelsen
https:2016-04-28 09:43:12 - Kriminalvården
https:2016-04-28 09:42:58 - Riksdagen
https:2016-04-28 09:37:19 - Riksdagen
https:2016-04-28 09:23:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 08:58:07 - Domstolsverket
https:2016-04-28 08:51:01 - Domstolsverket
https:2016-04-28 08:49:10 - Försäkringskassan
https:2016-04-28 08:37:35 - Tullverket
https:2016-04-28 08:24:25 - Skatteverket
https:2016-04-28 08:24:01 - Skatteverket
https:2016-04-28 08:23:56 - Skatteverket
https:2016-04-28 08:20:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-28 08:03:16 - Domstolsverket
https:2016-04-28 07:04:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 21:46:37 - Kriminalvården
https:2016-04-27 20:07:04 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-27 19:45:49 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 18:52:23 - Skatteverket
https:2016-04-27 18:41:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 17:23:55 - Patent och Registreringsverket
https:2016-04-27 17:17:09 - Strålskyddsmyndigheten
https:2016-04-27 17:16:15 - Skatteverket
https:2016-04-27 17:00:24 - Försvarshögskolan
https:2016-04-27 16:39:28 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:39:11 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:32:46 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:30:57 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:28:23 - Domstolsverket
https:2016-04-27 16:27:19 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:25:49 - Domstolsverket
https:2016-04-27 16:25:41 - Domstolsverket
https:2016-04-27 16:25:37 - Domstolsverket
https:2016-04-27 16:24:41 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 16:23:59 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 16:23:39 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 16:22:45 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:21:24 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:14:50 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:14:41 - Försäkringskassan
https:2016-04-27 16:14:37 - Försäkringskassan
https:2016-04-27 16:14:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 16:11:31 - Domstolsverket
https:2016-04-27 16:06:27 - Skatteverket
https:2016-04-27 16:06:17 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:57:09 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:54:55 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 15:53:10 - Skolverket
https:2016-04-27 15:47:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 15:37:48 - Skolverket
https:2016-04-27 15:37:06 - Skolverket
https:2016-04-27 15:37:02 - Skolverket
https:2016-04-27 15:35:41 - Skolverket
https:2016-04-27 15:34:17 - Skolverket
https:2016-04-27 15:34:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 15:33:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 15:33:38 - Bolagsverket
https:2016-04-27 15:33:36 - Bolagsverket
https:2016-04-27 15:32:15 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:30:49 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:30:41 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:29:41 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2016-04-27 15:27:55 - Kriminalvården
https:2016-04-27 15:27:46 - Kriminalvården
https:2016-04-27 15:21:30 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:21:06 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 15:17:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2016-04-27 15:15:11 - Socialstyrelsen
https:2016-04-27 15:11:15 - Sida
https:2016-04-27 15:10:10 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:10:07 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:09:54 - Domstolsverket
https:2016-04-27 15:09:51 - Domstolsverket
https:2016-04-27 15:09:46 - Domstolsverket
https:2016-04-27 15:07:09 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 15:06:59 - Kriminalvården
https:2016-04-27 15:06:44 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 15:05:43 - Försäkringskassan
https:2016-04-27 15:03:24 - Skatteverket
https:2016-04-27 15:01:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 14:58:28 - Regeringskansliet
https:2016-04-27 14:56:46 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 14:56:43 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 14:56:32 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 14:56:26 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 14:49:46 - Försvarsstaben
https:2016-04-27 14:37:22 - Riksdagen
https:2016-04-27 14:35:29 - Skatteverket
https:2016-04-27 14:33:54 - Socialstyrelsen
https:2016-04-27 14:31:52 - Bolagsverket
https:2016-04-27 14:21:39 - Socialstyrelsen
https:2016-04-27 14:16:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 14:09:03 - Domstolsverket
https:2016-04-27 14:09:01 - Domstolsverket
https:2016-04-27 14:08:59 - Domstolsverket
https:2016-04-27 14:08:56 - Domstolsverket
https:2016-04-27 14:08:52 - Domstolsverket
https:2016-04-27 13:58:00 - Skatteverket
https:2016-04-27 13:57:49 - Skatteverket
https:2016-04-27 13:56:28 - Skolverket
https:2016-04-27 13:43:46 - Skatteverket
https:2016-04-27 13:43:26 - Skatteverket
https:2016-04-27 13:41:47 - Riksdagen
https:2016-04-27 13:29:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 13:27:38 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-27 13:25:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2016-04-27 13:25:06 - Regeringskansliet
https:2016-04-27 13:22:06 - Åklagarmyndigheten
https:2016-04-27 13:18:24 - Riksdagen
https:2016-04-27 13:09:21 - Domstolsverket
https:2016-04-27 13:04:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 13:02:22 - Regeringskansliet
https:2016-04-27 13:00:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 12:58:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2016-04-27 12:53:37 - Skatteverket
https:2016-04-27 12:52:53 - Riksdagen
https:2016-04-27 12:52:24 - Skatteverket
https:2016-04-27 12:51:42 - Bolagsverket
https:2016-04-27 12:51:11 - Riksdagen
https:2016-04-27 12:46:16 - Riksdagen
https:2016-04-27 12:42:39 - Riksdagen
https:2016-04-27 12:34:09 - Riksdagen
https:2016-04-27 12:30:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2016-04-27 12:29:02 - Försvarsmakten
https:2016-04-27 12:28:21 - Skatteverket