Dessa har besökt https: rss

https:2017-12-17 13:08:00 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-17 13:07:56 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-17 13:07:27 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-17 12:53:29 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-17 12:50:53 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-17 11:53:53 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-17 11:03:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-17 10:50:48 - Kriminalvården
https:2017-12-17 10:46:51 - Försvarsstaben
https:2017-12-17 10:16:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-17 08:54:55 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-17 06:43:08 - Försvarsstaben
https:2017-12-17 06:40:40 - Försvarsstaben
https:2017-12-17 06:40:26 - Försvarsstaben
https:2017-12-16 23:51:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 18:44:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 18:05:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 17:39:04 - Radiotjänst i Kiruna AB
https:2017-12-16 14:48:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 14:09:14 - Kriminalvården
https:2017-12-16 13:48:39 - Försvarsmakten
https:2017-12-16 13:45:05 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:59 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:53 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:44 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:34 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:29 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:24 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:18 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:11 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:44:04 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:50 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:44 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:39 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:25 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:20 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:10 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:43:01 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:42:50 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:42:43 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:42:33 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 13:42:15 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-16 12:39:54 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 12:39:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 11:40:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 11:21:59 - Försvarsstaben
https:2017-12-16 10:00:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 09:56:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 09:55:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 09:44:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-16 07:27:48 - Kriminalvården
https:2017-12-15 22:35:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 21:55:17 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 21:47:16 - Försvarsmakten
https:2017-12-15 21:11:48 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 21:06:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 20:19:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 17:43:58 - Domstolsverket
https:2017-12-15 16:19:21 - Försvarsmakten
https:2017-12-15 16:05:21 - Kriminalvården
https:2017-12-15 15:55:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 15:43:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-15 15:42:30 - Domstolsverket
https:2017-12-15 15:35:52 - Kriminalvården
https:2017-12-15 15:20:40 - Domstolsverket
https:2017-12-15 15:15:36 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
https:2017-12-15 14:54:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 14:47:04 - Centrala Studiestödsnämnden
https:2017-12-15 14:25:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 14:22:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 14:12:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-15 14:12:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-15 14:12:16 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-15 14:11:57 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-15 14:07:56 - Skatteverket
https:2017-12-15 14:06:02 - Försäkringskassan
https:2017-12-15 14:02:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 13:58:34 - Försvarsmakten
https:2017-12-15 13:52:54 - Tullverket
https:2017-12-15 13:48:30 - Konkurrensverket
https:2017-12-15 13:39:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 13:32:35 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-15 13:29:59 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-15 13:29:45 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-15 13:29:38 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-15 13:26:46 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-15 13:25:29 - Skatteverket
https:2017-12-15 13:24:28 - Bolagsverket
https:2017-12-15 13:16:53 - Riksdagen
https:2017-12-15 13:12:31 - Bolagsverket
https:2017-12-15 13:04:50 - Kriminalvården
https:2017-12-15 12:58:53 - Försäkringskassan
https:2017-12-15 12:57:27 - Boverket
https:2017-12-15 12:40:00 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-15 12:38:26 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 12:31:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-15 12:30:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-15 12:30:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 12:23:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 12:22:20 - Skatteverket
https:2017-12-15 12:01:25 - Konkurrensverket
https:2017-12-15 12:01:16 - Socialstyrelsen
https:2017-12-15 12:00:34 - Strålskyddsmyndigheten
https:2017-12-15 11:58:15 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:56:07 - Konkurrensverket
https:2017-12-15 11:52:48 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:52:23 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:44:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 11:42:20 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 11:41:23 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:38:13 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-15 11:35:08 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-15 11:33:55 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-15 11:32:21 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:32:17 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:32:08 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:31:38 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:30:56 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:30:34 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:30:01 - Skolverket
https:2017-12-15 11:29:36 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:26:57 - Kriminalvården
https:2017-12-15 11:24:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 11:16:06 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 11:14:10 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:10:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 11:10:09 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:09:49 - Försäkringskassan
https:2017-12-15 11:09:36 - Försäkringskassan
https:2017-12-15 11:09:36 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:09:30 - Försäkringskassan
https:2017-12-15 11:06:16 - Riksdagen
https:2017-12-15 11:05:45 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:03:54 - Försvarsstaben
https:2017-12-15 11:03:33 - Kriminalvården
https:2017-12-15 11:02:08 - Kriminalvården
https:2017-12-15 11:01:17 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:00:49 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:00:11 - Skatteverket
https:2017-12-15 11:00:02 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:59:52 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:59:41 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:58:30 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:56:49 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:51:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 10:48:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 10:48:07 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:46:56 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:46:17 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:33:35 - Tullverket
https:2017-12-15 10:30:10 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:24:02 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:20:43 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:16:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 10:11:54 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:07:57 - Skatteverket
https:2017-12-15 10:07:37 - Kriminalvården
https:2017-12-15 10:03:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 09:59:17 - Riksdagen
https:2017-12-15 09:57:49 - Riksdagen
https:2017-12-15 09:55:42 - Domstolsverket
https:2017-12-15 09:46:38 - Kriminalvården
https:2017-12-15 09:46:33 - Domstolsverket
https:2017-12-15 09:39:57 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-15 09:30:04 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-15 09:29:56 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-15 09:29:03 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 09:28:34 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-15 09:20:21 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-15 09:05:17 - Boverket
https:2017-12-15 07:26:04 - Försvarshögskolan
https:2017-12-15 07:23:13 - Kriminalvården
https:2017-12-15 06:57:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-15 00:06:45 - Riksdagen
https:2017-12-15 00:06:23 - Riksdagen
https:2017-12-15 00:05:44 - Riksdagen
https:2017-12-14 22:53:24 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 22:48:49 - Riksdagen
https:2017-12-14 22:48:35 - Riksdagen
https:2017-12-14 20:29:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 19:27:10 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 19:23:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 17:45:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 17:41:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 17:03:54 - Kustbevakningen
https:2017-12-14 16:50:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 16:32:54 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 16:19:16 - Domstolsverket
https:2017-12-14 16:14:25 - Försvarsmakten
https:2017-12-14 16:13:02 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 16:11:49 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 16:04:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:47:54 - Skatteverket
https:2017-12-14 15:47:40 - Skatteverket
https:2017-12-14 15:42:23 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:41:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:41:23 - Riksarkivet
https:2017-12-14 15:39:56 - Riksarkivet
https:2017-12-14 15:38:09 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:35:54 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:30:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:29:03 - Domstolsverket
https:2017-12-14 15:19:28 - Skatteverket
https:2017-12-14 15:17:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:16:50 - Finansinspektionen
https:2017-12-14 15:10:53 - Domstolsverket
https:2017-12-14 15:09:08 - Skatteverket
https:2017-12-14 15:08:17 - Bolagsverket
https:2017-12-14 15:07:41 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 15:06:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:59:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:55:32 - Patent och Registreringsverket
https:2017-12-14 14:55:22 - Patent och Registreringsverket
https:2017-12-14 14:46:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:27:23 - Tullverket
https:2017-12-14 14:24:38 - Försäkringskassan
https:2017-12-14 14:22:22 - Domstolsverket
https:2017-12-14 14:18:11 - Skatteverket
https:2017-12-14 14:12:54 - Tullverket
https:2017-12-14 14:12:42 - Tullverket
https:2017-12-14 14:11:13 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:11:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:10:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 14:09:01 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 14:08:29 - Tullverket
https:2017-12-14 14:04:47 - Skatteverket
https:2017-12-14 14:02:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:55:52 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-14 13:55:40 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:46:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:46:56 - Tullverket
https:2017-12-14 13:46:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:46:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:44:16 - Domstolsverket
https:2017-12-14 13:33:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:29:56 - Skatteverket
https:2017-12-14 13:27:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-14 13:21:24 - Försvarsmakten
https:2017-12-14 13:13:43 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 13:07:40 - Kriminalvården
https:2017-12-14 13:04:09 - Kriminalvården
https:2017-12-14 13:02:22 - Domstolsverket
https:2017-12-14 12:56:51 - Socialstyrelsen
https:2017-12-14 12:52:28 - Skatteverket
https:2017-12-14 12:51:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 12:49:37 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 12:43:36 - Domstolsverket
https:2017-12-14 12:43:06 - Domstolsverket
https:2017-12-14 12:32:05 - Riksdagen
https:2017-12-14 12:31:44 - Riksdagen
https:2017-12-14 12:31:21 - Försvarshögskolan
https:2017-12-14 12:30:26 - Försvarshögskolan
https:2017-12-14 12:25:12 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 12:25:01 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 12:23:52 - Domstolsverket
https:2017-12-14 12:18:59 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-14 12:13:33 - Försvarshögskolan
https:2017-12-14 12:12:31 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-14 12:10:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 12:10:45 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-14 12:08:03 - Domstolsverket
https:2017-12-14 12:06:58 - Domstolsverket
https:2017-12-14 11:58:39 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 11:51:23 - Domstolsverket
https:2017-12-14 11:44:04 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 11:40:36 - Skatteverket
https:2017-12-14 11:32:08 - Försäkringskassan
https:2017-12-14 11:30:55 - Skatteverket
https:2017-12-14 11:30:41 - Skatteverket
https:2017-12-14 11:30:30 - Skatteverket
https:2017-12-14 11:23:24 - Kriminalvården
https:2017-12-14 11:22:09 - Försvarsmakten
https:2017-12-14 11:21:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 11:13:12 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 11:11:15 - Skatteverket
https:2017-12-14 11:01:08 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 10:53:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 10:47:35 - Strålskyddsmyndigheten
https:2017-12-14 10:37:49 - Skatteverket
https:2017-12-14 10:16:57 - Finansinspektionen
https:2017-12-14 10:12:31 - Försvarshögskolan
https:2017-12-14 10:12:01 - Domstolsverket
https:2017-12-14 10:07:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:56:16 - Riksdagen
https:2017-12-14 09:55:58 - Riksdagen
https:2017-12-14 09:52:40 - Domstolsverket
https:2017-12-14 09:49:25 - Statens Biografbyrå
https:2017-12-14 09:47:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:46:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:36:49 - Skatteverket
https:2017-12-14 09:30:25 - Skatteverket
https:2017-12-14 09:25:11 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:16:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:06:32 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 09:04:36 - Skatteverket
https:2017-12-14 08:58:11 - Kriminalvården
https:2017-12-14 08:55:10 - Skolverket
https:2017-12-14 08:54:26 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 08:41:37 - Domstolsverket
https:2017-12-14 08:38:13 - Skatteverket
https:2017-12-14 08:17:36 - Skolverket
https:2017-12-14 07:49:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-14 07:18:10 - Kriminalvården
https:2017-12-14 06:43:35 - Försvarsstaben
https:2017-12-14 06:12:58 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-14 01:33:18 - Riksdagen
https:2017-12-13 23:10:16 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 21:09:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 20:18:18 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 20:08:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 19:48:19 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 18:32:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 18:08:53 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-13 18:08:38 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
https:2017-12-13 18:05:30 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 17:43:32 - Tullverket
https:2017-12-13 17:14:07 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 17:11:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 17:00:46 - Domstolsverket
https:2017-12-13 16:55:36 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 16:48:58 - Skatteverket
https:2017-12-13 16:47:18 - Riksdagen
https:2017-12-13 16:47:12 - Riksdagen
https:2017-12-13 16:42:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 16:39:43 - Kriminalvården
https:2017-12-13 16:27:58 - Kriminalvården
https:2017-12-13 16:27:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
https:2017-12-13 16:23:02 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 16:11:21 - Skatteverket
https:2017-12-13 16:09:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 15:59:43 - Försvarsmakten
https:2017-12-13 15:58:56 - Försvarshögskolan
https:2017-12-13 15:57:15 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 15:55:38 - Skolverket
https:2017-12-13 15:48:37 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 15:43:51 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:43:28 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:42:35 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:34:39 - Domstolsverket
https:2017-12-13 15:32:45 - Domstolsverket
https:2017-12-13 15:32:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-13 15:24:52 - Domstolsverket
https:2017-12-13 15:23:34 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-13 15:22:22 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:21:07 - Försvarshögskolan
https:2017-12-13 15:17:22 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 15:14:07 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:14:04 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:11:38 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:11:19 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:11:06 - Skatteverket
https:2017-12-13 15:02:29 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 15:02:05 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 14:53:04 - Domstolsverket
https:2017-12-13 14:51:39 - Patent och Registreringsverket
https:2017-12-13 14:51:24 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 14:51:02 - Kriminalvården
https:2017-12-13 14:44:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 14:43:14 - Skatteverket
https:2017-12-13 14:42:56 - Domstolsverket
https:2017-12-13 14:40:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-13 14:40:41 - Skatteverket
https:2017-12-13 14:31:55 - Skolverket
https:2017-12-13 14:29:54 - Riksdagen
https:2017-12-13 14:29:45 - Försvarsstaben
https:2017-12-13 14:21:29 - Konkurrensverket
https:2017-12-13 14:20:51 - Riksdagen
https:2017-12-13 14:20:45 - Riksdagen
https:2017-12-13 14:10:58 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 14:09:39 - Försvarsstaben
https:2017-12-13 13:54:14 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 13:51:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 13:44:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-13 13:41:59 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 13:40:44 - Skatteverket
https:2017-12-13 13:30:46 - Boverket
https:2017-12-13 13:29:41 - Boverket
https:2017-12-13 13:27:11 - Kriminalvården
https:2017-12-13 13:05:42 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 13:05:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 13:03:41 - Högskoleverket
https:2017-12-13 12:59:40 - Kriminalvården
https:2017-12-13 12:40:39 - Skatteverket
https:2017-12-13 12:38:07 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 12:38:00 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 12:37:26 - Skatteverket
https:2017-12-13 12:23:04 - Kriminalvården
https:2017-12-13 12:13:25 - Domstolsverket
https:2017-12-13 12:13:16 - Domstolsverket
https:2017-12-13 12:02:45 - Domstolsverket
https:2017-12-13 12:01:55 - Försvarsmakten
https:2017-12-13 12:00:28 - Försvarsmakten
https:2017-12-13 12:00:00 - Domstolsverket
https:2017-12-13 11:55:33 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:52:47 - Riksdagen
https:2017-12-13 11:52:42 - Riksdagen
https:2017-12-13 11:51:25 - Försvarshögskolan
https:2017-12-13 11:41:48 - Skatteverket
https:2017-12-13 11:32:17 - Sveriges Riksbank
https:2017-12-13 11:32:08 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:31:56 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:31:47 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:31:34 - Försvarshögskolan
https:2017-12-13 11:28:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 11:28:04 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:24:24 - Skatteverket
https:2017-12-13 11:24:17 - Kriminalvården
https:2017-12-13 11:24:00 - Skatteverket
https:2017-12-13 11:22:34 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 11:10:56 - Moderata Samlingspartiet i Göteborg
https:2017-12-13 11:07:57 - Skatteverket
https:2017-12-13 11:07:23 - Försvarsmakten
https:2017-12-13 11:01:12 - Riksdagen
https:2017-12-13 10:48:37 - Skatteverket
https:2017-12-13 10:44:57 - Riksdagen
https:2017-12-13 10:42:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 10:42:29 - Kriminalvården
https:2017-12-13 10:41:48 - Domstolsverket
https:2017-12-13 10:39:37 - Bolagsverket
https:2017-12-13 10:37:25 - Finansinspektionen
https:2017-12-13 10:32:23 - Försvarshögskolan
https:2017-12-13 10:30:56 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 10:30:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 10:18:03 - Tullverket
https:2017-12-13 10:16:28 - Skatteverket
https:2017-12-13 10:14:16 - Åklagarmyndigheten
https:2017-12-13 10:07:45 - Kriminalvården
https:2017-12-13 10:07:35 - Skatteverket
https:2017-12-13 10:02:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 09:56:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 09:38:56 - Försäkringskassan
https:2017-12-13 09:37:37 - Riksdagen
https:2017-12-13 09:32:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-13 09:26:39 - Domstolsverket
https:2017-12-13 09:21:54 - Uppsala Garnison
https:2017-12-13 08:52:23 - Skatteverket
https:2017-12-13 08:27:03 - Försvarsmakten
https:2017-12-13 07:26:56 - Kriminalvården
https:2017-12-13 07:14:35 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 23:45:45 - Kriminalvården
https:2017-12-12 23:13:01 - Försvarsmakten
https:2017-12-12 23:07:46 - Försvarsmakten
https:2017-12-12 20:56:46 - Tullverket
https:2017-12-12 20:34:27 - Riksdagen
https:2017-12-12 20:34:08 - Riksdagen
https:2017-12-12 20:30:31 - Riksdagen
https:2017-12-12 19:35:08 - Strålskyddsmyndigheten
https:2017-12-12 19:16:20 - Skatteverket
https:2017-12-12 19:15:28 - Skatteverket
https:2017-12-12 19:13:35 - Skatteverket
https:2017-12-12 19:13:23 - Skatteverket
https:2017-12-12 18:53:16 - Domstolsverket
https:2017-12-12 17:22:19 - Skatteverket
https:2017-12-12 17:12:28 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 17:04:45 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 16:45:52 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-12 16:24:10 - Skatteverket
https:2017-12-12 16:15:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-12 15:54:14 - Skatteverket
https:2017-12-12 15:51:58 - Bolagsverket
https:2017-12-12 15:51:51 - Bolagsverket
https:2017-12-12 15:50:52 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 15:50:27 - Bolagsverket
https:2017-12-12 15:46:31 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 15:37:38 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 15:37:25 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 15:32:51 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 15:15:43 - Skatteverket
https:2017-12-12 15:13:20 - Organisation Kristdemokraterna
https:2017-12-12 15:10:31 - Tullverket
https:2017-12-12 15:10:22 - Tullverket
https:2017-12-12 15:10:19 - Tullverket
https:2017-12-12 15:00:43 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:59:47 - Kriminalvården
https:2017-12-12 14:53:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
https:2017-12-12 14:52:13 - Kemikalieinspektionen
https:2017-12-12 14:47:27 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 14:42:01 - Domstolsverket
https:2017-12-12 14:36:47 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 14:27:17 - Försäkringskassan
https:2017-12-12 14:25:11 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:19:46 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 14:19:20 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:18:44 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 14:14:18 - Kriminalvården
https:2017-12-12 14:13:53 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:13:06 - Finansinspektionen
https:2017-12-12 14:12:33 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 14:11:28 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:10:36 - Skatteverket
https:2017-12-12 14:04:46 - Strålskyddsmyndigheten
https:2017-12-12 14:02:12 - Riksdagen
https:2017-12-12 14:00:40 - Strålskyddsmyndigheten
https:2017-12-12 14:00:12 - Domstolsverket
https:2017-12-12 13:57:30 - Patent och Registreringsverket
https:2017-12-12 13:56:54 - Skatteverket
https:2017-12-12 13:49:49 - Rikspolisstyrelsen
https:2017-12-12 13:46:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
https:2017-12-12 13:45:04 - Försvarsmakten
https:2017-12-12 13:43:25 - Försvarsmakten