Topplistor - senaste sju dygnen

Träffar

Organisation

1289Rikspolisstyrelsen (RPS)
778Rikspolisstyrelsen
476Skatteverket
227Kriminalvården
220Domstolsverket
155Försvarsmakten
110FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
99Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
79Tullverket
76Socialstyrelsen
55Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
47Rikspolisstyrelsen i Kiruna
42Fortifikationsverket
40Försäkringskassan
37Riksdagen
35Försvarshögskolan
21Åklagarmyndigheten
16Patent och Registreringsverket
9Uppsala Garnison
8Strålskyddsmyndigheten

Träffar

Webbsida

660(okänd referrer)
566* https://cornucopia.cornubot.se/
350* https://emanuelkarlsten.se/05/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-jamfort-med-april-2020/
195* https://fejk.se/
83* http://www.horoskop.nu/
69* https://emanuelkarlsten.se/
49* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/under-radarn-grynede-konflikt-kina.html
47* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/handelsbanken-risk-for-fastighetskris.html
38* http://projektsanning.com/
31* https://emanuelkarlsten.se/05/johan-giesecke-fakturerar-folkhalsomyndigheten-for-medverkan-i-aktuellt-felaktigt-och-kommer-inte-betalas-ut/
29* https://cornucopia.cornubot.se/?m=1
29* https://emanuelkarlsten.se/05/antalet-doda-2020-hittills-ett-tiotal-over-snittet-per-dag/
21* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/hur-kan-ett-sverige-anpassat-for.html
20* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/diskutera-i-sma-grupper.html
20* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/oscar-properties-lyckades-inte.html
19* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/hur-har-det-gatt-med-mina-aterkop-pa.html
19* https://missatsamtal.se/
19* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/ygeman-inga-problem-att-ha-huawei-i.html
18* https://emanuelkarlsten.se/05/johan-gieseckes-kontrakt-med-folkhalsomyndigheten-kan-arbeta-motsvarande-en-halvtid-under-2020/
17* https://cornucopia.cornubot.se/2020/05/nej-det-ar-inte-adlibris-som-tagit-bort.html