Dessa har besökt vaken.se rss

vaken.se2023-11-09 09:24:32 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2023-07-03 12:03:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2023-06-09 14:55:01 - Rikspolisstyrelsen (Säkerhetspolisen)
vaken.se2023-02-16 21:09:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
vaken.se2023-01-30 20:15:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
vaken.se2021-11-08 15:39:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
vaken.se2021-06-30 16:10:20 - Riksdagen
vaken.se2021-01-19 12:16:31 - Skatteverket
vaken.se2020-08-26 10:50:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
vaken.se2020-04-03 12:48:59 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
vaken.se2020-03-25 13:24:55 - Försvarsmakten
vaken.se2020-01-13 08:14:28 - Skatteverket
vaken.se2017-09-20 15:08:58 - Kemikalieinspektionen
vaken.se2017-09-13 13:24:03 - Kriminalvården
vaken.se2017-09-10 18:58:42 - Tullverket
vaken.se2017-09-08 11:49:49 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-09-08 10:55:09 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-09-06 20:50:06 - Riksdagen
vaken.se2017-08-24 09:02:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2017-08-22 15:32:07 - Strålskyddsmyndigheten
vaken.se2017-08-22 15:26:55 - Domstolsverket
vaken.se2017-08-22 15:26:11 - Strålskyddsmyndigheten
vaken.se2017-08-22 12:51:13 - Strålskyddsmyndigheten
vaken.se2017-08-22 12:41:41 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2017-08-18 14:02:15 - Finansinspektionen
vaken.se2017-08-17 23:25:06 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-08-17 10:53:11 - Försäkringskassan
vaken.se2017-08-16 16:38:10 - Domstolsverket
vaken.se2017-08-16 10:14:19 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-08-15 14:15:34 - Finansinspektionen
vaken.se2017-08-14 11:14:07 - Konkurrensverket
vaken.se2017-08-11 07:22:18 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-08-10 10:34:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-08-10 10:19:57 - Riksrevisionen
vaken.se2017-08-08 09:16:08 - Skatteverket
vaken.se2017-08-07 16:02:19 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-08-05 10:15:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-08-03 10:00:29 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2017-08-01 07:50:16 - Fortifikationsverket
vaken.se2017-07-27 09:46:10 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-07-25 21:45:04 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
vaken.se2017-07-24 10:09:37 - Socialstyrelsen
vaken.se2017-07-23 20:15:09 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-07-17 15:24:48 - Högskoleverket
vaken.se2017-07-17 08:20:24 - Högskoleverket
vaken.se2017-07-13 15:06:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-07-07 07:16:47 - Socialstyrelsen
vaken.se2017-07-07 07:16:47 - Socialstyrelsen
vaken.se2017-06-27 15:53:43 - Skatteverket
vaken.se2017-06-26 12:34:43 - Skatteverket
vaken.se2017-06-26 09:12:45 - Skatteverket
vaken.se2017-06-25 13:13:54 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-06-21 17:11:11 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-06-20 09:27:20 - Skatteverket
vaken.se2017-06-14 09:59:00 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-06-13 10:36:39 - Skatteverket
vaken.se2017-06-12 17:26:37 - Skatteverket
vaken.se2017-06-08 16:09:18 - Uppsala Garnison
vaken.se2017-06-07 16:40:44 - Finansinspektionen
vaken.se2017-06-07 16:11:47 - Försvarshögskolan
vaken.se2017-05-31 11:48:30 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-30 13:17:05 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-29 15:32:40 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-29 12:25:53 - Riksdagen
vaken.se2017-05-24 08:14:10 - Domstolsverket
vaken.se2017-05-18 11:35:29 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-18 08:10:58 - Riksdagen
vaken.se2017-05-18 08:10:18 - Riksdagen
vaken.se2017-05-18 08:04:57 - Riksdagen
vaken.se2017-05-18 07:58:29 - Riksdagen
vaken.se2017-05-16 13:45:16 - Riksdagen
vaken.se2017-05-16 13:45:02 - Riksdagen
vaken.se2017-05-12 12:13:49 - Sveriges Riksbank
vaken.se2017-05-12 11:04:31 - Kriminalvården
vaken.se2017-05-12 09:23:13 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-11 17:07:28 - Skatteverket
vaken.se2017-05-06 05:07:19 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-04 16:48:56 - Försvarshögskolan
vaken.se2017-05-04 15:00:14 - Kriminalvården
vaken.se2017-05-04 13:34:25 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-05-03 19:30:11 - Riksdagen
vaken.se2017-05-03 15:11:54 - Försvarsmakten
vaken.se2017-05-03 14:58:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-05-02 13:11:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-04-28 15:53:22 - Skatteverket
vaken.se2017-04-27 14:58:36 - Socialstyrelsen
vaken.se2017-04-27 14:32:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2017-04-26 14:18:31 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-04-26 10:55:56 - Försvarsstaben
vaken.se2017-04-22 22:16:21 - Försvarsmakten
vaken.se2017-04-21 15:14:28 - Domstolsverket
vaken.se2017-04-21 10:54:40 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-04-21 10:15:21 - Riksdagen
vaken.se2017-04-19 04:17:30 - Kriminalvården
vaken.se2017-04-19 04:17:23 - Kriminalvården
vaken.se2017-04-19 04:16:29 - Kriminalvården
vaken.se2017-04-18 15:29:08 - Skatteverket
vaken.se2017-04-18 13:41:12 - Tullverket
vaken.se2017-04-18 10:25:57 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-04-18 08:37:53 - Försäkringskassan
vaken.se2017-04-13 15:00:46 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-04-13 15:00:11 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-04-11 11:55:56 - Finansinspektionen
vaken.se2017-04-08 12:32:43 - Kriminalvården
vaken.se2017-04-08 12:32:16 - Kriminalvården
vaken.se2017-04-06 08:33:55 - Domstolsverket
vaken.se2017-04-06 08:33:38 - Domstolsverket
vaken.se2017-04-06 08:29:57 - Domstolsverket
vaken.se2017-04-05 14:31:51 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2017-04-04 13:02:44 - Bolagsverket
vaken.se2017-04-03 12:04:42 - Skolverket
vaken.se2017-03-31 11:55:12 - Socialstyrelsen
vaken.se2017-03-30 11:11:30 - Sveriges Riksbank
vaken.se2017-03-29 08:43:55 - Kustbevakningen
vaken.se2017-03-27 12:32:43 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-27 09:19:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-24 16:21:59 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-22 15:23:07 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-22 15:23:02 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-21 13:31:37 - Försvarsstaben
vaken.se2017-03-21 13:10:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-03-16 14:53:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-03-16 14:53:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-03-16 08:23:22 - Bolagsverket
vaken.se2017-03-15 14:15:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-13 09:28:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-10 15:23:25 - Skatteverket
vaken.se2017-03-10 15:16:48 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2017-03-10 12:51:21 - Försäkringskassan
vaken.se2017-03-10 03:30:39 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-09 16:54:22 - Domstolsverket
vaken.se2017-03-09 11:34:04 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-07 12:38:18 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-07 11:05:55 - Skatteverket
vaken.se2017-03-06 14:37:05 - Domstolsverket
vaken.se2017-03-02 17:09:06 - Skatteverket
vaken.se2017-03-02 16:03:09 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-02 16:02:22 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-02 16:02:15 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-02 16:01:46 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-02 16:01:24 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-03-02 15:54:35 - Försvarsstaben
vaken.se2017-02-28 16:20:34 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-28 13:11:58 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-27 15:30:16 - Tullverket
vaken.se2017-02-27 10:51:59 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-27 10:29:15 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-25 05:56:24 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-24 07:38:15 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-23 19:03:35 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-23 08:32:51 - Fortifikationsverket
vaken.se2017-02-23 07:15:39 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-22 07:24:06 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-22 05:24:10 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-22 05:23:56 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-21 15:33:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-02-21 13:59:25 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-21 12:32:29 - Skatteverket
vaken.se2017-02-20 15:35:46 - Skatteverket
vaken.se2017-02-20 15:35:24 - Skatteverket
vaken.se2017-02-20 09:51:24 - Tullverket
vaken.se2017-02-20 09:51:11 - Tullverket
vaken.se2017-02-20 08:29:35 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-17 11:10:01 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 11:08:59 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:58:21 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:57:58 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:57:37 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:57:16 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:56:48 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:55:08 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:54:43 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-17 10:54:31 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2017-02-16 15:32:58 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-16 14:39:35 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2017-02-16 10:20:54 - Skatteverket
vaken.se2017-02-16 08:15:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-02-09 20:39:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-02-08 18:15:16 - Riksdagen
vaken.se2017-02-08 10:08:11 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-07 17:00:10 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-07 17:00:09 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-07 17:00:04 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-07 16:56:53 - Domstolsverket
vaken.se2017-02-07 13:31:43 - Skatteverket
vaken.se2017-02-05 12:28:45 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-05 12:28:29 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-05 12:27:51 - Kriminalvården
vaken.se2017-02-03 08:43:27 - Radiotjänst i Kiruna AB
vaken.se2017-02-01 14:05:14 - Skatteverket
vaken.se2017-02-01 11:20:22 - Skatteverket
vaken.se2017-02-01 09:05:41 - Skatteverket
vaken.se2017-02-01 09:04:00 - Skatteverket
vaken.se2017-02-01 09:02:07 - Skatteverket
vaken.se2017-01-31 14:05:21 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-30 23:25:44 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-30 15:15:54 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-30 10:23:55 - Skatteverket
vaken.se2017-01-26 07:27:50 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-26 07:26:46 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-25 16:08:36 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-25 11:33:04 - Skolverket
vaken.se2017-01-24 16:51:45 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-24 10:44:11 - Försvarsstaben
vaken.se2017-01-21 18:14:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2017-01-21 12:15:58 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-20 14:13:20 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-19 16:50:14 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-16 17:10:58 - Riksdagen
vaken.se2017-01-15 08:48:35 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-13 14:48:21 - Kriminalvården
vaken.se2017-01-13 13:54:42 - Riksdagen
vaken.se2017-01-12 10:03:35 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-12 09:45:48 - Riksdagen
vaken.se2017-01-11 16:40:42 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-11 15:05:53 - Skatteverket
vaken.se2017-01-11 15:05:34 - Skatteverket
vaken.se2017-01-10 14:09:23 - Kustbevakningen
vaken.se2017-01-10 14:07:10 - Kustbevakningen
vaken.se2017-01-10 14:05:31 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-09 19:42:36 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-09 15:14:13 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2017-01-09 15:10:51 - Organisation Kristdemokraterna
vaken.se2017-01-04 12:25:40 - Skatteverket
vaken.se2017-01-03 12:42:45 - Sveriges Riksbank
vaken.se2017-01-03 12:25:54 - Skatteverket
vaken.se2017-01-01 21:11:46 - Uppsala Garnison
vaken.se2016-12-29 10:17:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2016-12-23 09:42:06 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-23 08:42:45 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-23 08:42:08 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-22 14:06:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-22 12:47:57 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-20 13:20:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-20 13:03:29 - Skatteverket
vaken.se2016-12-19 01:01:51 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-19 01:01:37 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-16 12:17:31 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-12 09:06:30 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-09 15:26:30 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-09 15:24:26 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-09 14:25:19 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-09 14:25:15 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-09 14:25:02 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-08 15:48:54 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2016-12-08 11:56:09 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2016-12-08 08:00:44 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-07 09:47:33 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-12-06 14:25:59 - Skatteverket
vaken.se2016-12-06 09:07:47 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-06 09:00:29 - Kriminalvården
vaken.se2016-12-05 13:12:57 - Patent och Registreringsverket
vaken.se2016-12-05 11:20:48 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2016-12-04 01:59:25 - Försvarets Materielverk (FMV)
vaken.se2016-12-01 15:51:05 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-12-01 14:29:50 - Skatteverket
vaken.se2016-12-01 07:49:37 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-29 12:35:49 - Skatteverket
vaken.se2016-11-28 15:10:54 - Riksdagen
vaken.se2016-11-28 13:49:42 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-28 13:42:41 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-24 15:20:13 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-24 15:07:17 - Domstolsverket
vaken.se2016-11-24 14:02:31 - Skatteverket
vaken.se2016-11-24 08:20:43 - Försäkringskassan
vaken.se2016-11-22 13:21:23 - Domstolsverket
vaken.se2016-11-22 08:34:40 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-22 01:53:37 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-21 12:35:10 - Försvarsmakten
vaken.se2016-11-21 05:47:20 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-17 14:29:11 - Försvarsmakten
vaken.se2016-11-17 11:38:31 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-17 11:14:09 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-11-15 13:19:39 - Socialstyrelsen
vaken.se2016-11-07 15:24:54 - Försvarsmakten
vaken.se2016-11-07 13:27:15 - Patent och Registreringsverket
vaken.se2016-11-03 16:35:24 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-11-03 10:34:10 - Bolagsverket
vaken.se2016-11-02 13:43:31 - Riksdagen
vaken.se2016-11-01 15:27:01 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-31 12:56:55 - Riksdagen
vaken.se2016-10-30 00:06:16 - Kriminalvården
vaken.se2016-10-28 08:30:24 - Domstolsverket
vaken.se2016-10-27 12:19:07 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-27 10:50:53 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2016-10-25 13:56:55 - Försvarsmakten
vaken.se2016-10-23 19:31:39 - Skatteverket
vaken.se2016-10-20 14:38:43 - Regeringskansliet
vaken.se2016-10-20 14:07:02 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-17 16:38:15 - Riksdagen
vaken.se2016-10-17 12:57:23 - Skatteverket
vaken.se2016-10-17 09:14:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-17 09:13:31 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-14 15:36:31 - Kemikalieinspektionen
vaken.se2016-10-13 13:20:31 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-10-13 08:28:42 - Skatteverket
vaken.se2016-10-12 16:41:37 - Regeringskansliet
vaken.se2016-10-11 08:49:41 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-10-10 10:54:35 - Riksdagen
vaken.se2016-10-07 15:20:52 - Skatteverket
vaken.se2016-10-07 15:19:06 - Skatteverket
vaken.se2016-10-07 14:59:14 - Kriminalvården
vaken.se2016-10-07 14:58:36 - Kriminalvården
vaken.se2016-10-07 10:55:18 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-10-07 09:55:19 - Riksdagen
vaken.se2016-10-06 11:00:43 - Skatteverket
vaken.se2016-10-05 15:27:01 - Strålskyddsmyndigheten
vaken.se2016-10-05 06:59:32 - Domstolsverket
vaken.se2016-10-02 16:01:24 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-30 15:34:04 - Riksdagen
vaken.se2016-09-30 15:20:25 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-27 12:00:37 - Åklagarmyndigheten
vaken.se2016-09-27 08:12:35 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-26 14:15:02 - Försvarsstaben
vaken.se2016-09-26 12:43:20 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 09:59:32 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 09:59:27 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 09:57:48 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 09:57:19 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 09:55:14 - Skatteverket
vaken.se2016-09-26 04:34:43 - Försvarsmakten
vaken.se2016-09-26 04:34:12 - Försvarsmakten
vaken.se2016-09-23 10:53:21 - Skatteverket
vaken.se2016-09-23 10:11:19 - Skatteverket
vaken.se2016-09-23 09:03:49 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-09-22 14:12:30 - Försvarsmakten
vaken.se2016-09-22 13:32:58 - Bolagsverket
vaken.se2016-09-21 16:17:06 - Skatteverket
vaken.se2016-09-20 12:27:40 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-19 15:01:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-19 02:54:30 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-19 02:54:24 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-19 02:52:07 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-18 17:44:58 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-18 09:15:49 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-16 14:50:26 - Skatteverket
vaken.se2016-09-16 14:03:46 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-13 12:25:44 - Skatteverket
vaken.se2016-09-13 08:34:47 - Riksdagen
vaken.se2016-09-13 08:24:39 - Domstolsverket
vaken.se2016-09-12 14:53:49 - Kemikalieinspektionen
vaken.se2016-09-12 13:19:37 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-12 13:01:09 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-10 14:14:55 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-09-09 12:17:28 - Kriminalvården
vaken.se2016-09-09 12:02:21 - Skatteverket
vaken.se2016-09-05 14:01:57 - Skatteverket
vaken.se2016-09-02 11:42:55 - Skatteverket
vaken.se2016-08-31 10:23:53 - Skatteverket
vaken.se2016-08-30 16:43:10 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-30 14:35:55 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-30 14:18:47 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-30 14:14:57 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-30 12:50:47 - Skatteverket
vaken.se2016-08-30 09:58:09 - Skatteverket
vaken.se2016-08-30 09:47:34 - Skatteverket
vaken.se2016-08-29 15:51:39 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-29 15:51:32 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-29 15:51:23 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-29 15:51:09 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-29 15:41:26 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-27 19:22:44 - Statens Kulturråd
vaken.se2016-08-27 19:21:47 - Statens Kulturråd
vaken.se2016-08-24 13:54:44 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-24 07:46:30 - Skatteverket
vaken.se2016-08-23 11:30:46 - Försvarsmakten
vaken.se2016-08-23 11:03:19 - Domstolsverket
vaken.se2016-08-22 11:02:02 - Skatteverket
vaken.se2016-08-18 10:06:04 - Finansinspektionen
vaken.se2016-08-17 21:22:21 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-17 10:04:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-08-15 13:58:38 - Försvarsmakten
vaken.se2016-08-15 13:44:53 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-15 11:20:11 - Skatteverket
vaken.se2016-08-15 11:06:07 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-08-12 14:03:31 - Försvarsmakten
vaken.se2016-08-12 09:54:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2016-08-11 11:24:17 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-10 16:11:27 - Regeringskansliet
vaken.se2016-08-10 11:18:02 - Domstolsverket
vaken.se2016-08-10 11:06:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-08-10 11:06:06 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-08-10 11:05:44 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-08-09 07:19:22 - Försvarsmakten
vaken.se2016-08-08 15:45:01 - Finansinspektionen
vaken.se2016-08-08 13:28:48 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-08 12:47:43 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-08-08 12:47:11 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-08-08 11:08:29 - Försvarsmakten
vaken.se2016-08-05 12:23:49 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-08-04 18:25:03 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-08-01 14:44:29 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-07-20 13:11:17 - Regeringskansliet
vaken.se2016-07-20 12:07:07 - Tullverket
vaken.se2016-07-19 07:42:04 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-18 11:41:50 - Skatteverket
vaken.se2016-07-18 07:54:57 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-15 15:38:22 - Skatteverket
vaken.se2016-07-15 01:25:47 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-15 01:24:50 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-14 07:20:34 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-14 02:53:19 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-13 13:03:24 - Kriminalvården
vaken.se2016-07-11 10:18:38 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-06 11:14:31 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:14:30 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:14:30 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:14:21 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:14:06 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:13:57 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 11:13:25 - Försvarshögskolan
vaken.se2016-07-06 10:35:25 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-07-04 15:32:57 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-07-04 12:33:25 - Bolagsverket
vaken.se2016-06-30 14:10:48 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-30 09:22:46 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-29 08:03:16 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-28 13:31:14 - Skolverket
vaken.se2016-06-27 23:18:37 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-27 23:16:18 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-27 23:15:15 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-27 16:02:18 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-27 12:50:13 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-27 10:08:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
vaken.se2016-06-23 13:00:52 - Försvarsmakten
vaken.se2016-06-23 09:52:36 - Skatteverket
vaken.se2016-06-22 13:59:22 - Finansinspektionen
vaken.se2016-06-22 13:17:09 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-22 08:28:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-21 13:39:45 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-21 11:56:16 - Skatteverket
vaken.se2016-06-21 11:56:11 - Skatteverket
vaken.se2016-06-21 11:55:58 - Skatteverket
vaken.se2016-06-21 11:52:06 - Skatteverket
vaken.se2016-06-21 11:51:25 - Skatteverket
vaken.se2016-06-21 07:43:56 - Kriminalvården
vaken.se2016-06-21 07:43:51 - Kriminalvården
vaken.se2016-06-21 07:43:35 - Kriminalvården
vaken.se2016-06-20 14:46:21 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-20 13:38:43 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-16 14:29:11 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-16 14:02:58 - Högskoleverket
vaken.se2016-06-15 14:56:06 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-13 15:45:49 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:47 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:46 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:44 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:44 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:42 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:45:42 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:44:32 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:44:12 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:44:03 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:43:51 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:43:02 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:42:53 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:42:39 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:42:13 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:42:04 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:41:42 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 15:39:07 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-13 14:50:19 - Försvarsmakten
vaken.se2016-06-13 09:26:33 - Finansinspektionen
vaken.se2016-06-09 07:19:08 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 16:47:19 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 14:09:41 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-08 13:58:45 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 13:57:32 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 11:31:38 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-08 09:26:12 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 09:25:46 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 09:25:27 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-08 09:25:14 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-07 16:27:19 - Centrala Studiestödsnämnden
vaken.se2016-06-07 10:37:06 - Skatteverket
vaken.se2016-06-03 13:51:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2016-06-02 16:12:59 - Regeringskansliet
vaken.se2016-06-02 15:27:33 - Domstolsverket
vaken.se2016-06-02 14:24:06 - Försvarsmakten
vaken.se2016-06-02 01:02:33 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-06-01 10:14:01 - Finansinspektionen
vaken.se2016-05-31 16:55:10 - Finansinspektionen
vaken.se2016-05-31 09:06:45 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:19:49 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:19:44 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:19:38 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:19:32 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:54 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:48 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:43 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:39 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:34 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:18:08 - Skatteverket
vaken.se2016-05-30 07:15:58 - Skatteverket
vaken.se2016-05-25 11:39:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
vaken.se2016-05-24 13:41:39 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-05-24 10:20:10 - Försvarsmakten
vaken.se2016-05-24 09:45:06 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-05-24 04:48:03 - Rikspolisstyrelsen
vaken.se2016-05-24 04:48:02 - Rikspolisstyrelsen