Dessa har besökt snaphanen.dk rss

snaphanen.dk2014-02-26 14:52:00 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-26 14:12:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-26 13:25:06 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-26 10:46:46 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-02-26 10:18:51 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-02-25 15:20:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-25 09:42:38 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-25 09:42:20 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-24 17:41:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-24 15:52:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-24 14:01:34 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-24 14:00:00 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-24 12:58:10 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-24 09:35:07 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-24 08:48:35 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-02-24 08:08:39 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-23 13:37:52 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-21 17:10:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-20 14:15:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-19 18:59:31 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-19 15:36:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-19 14:21:57 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-19 13:26:29 - Högskoleverket
snaphanen.dk2014-02-19 13:09:39 - Högskoleverket
snaphanen.dk2014-02-19 12:07:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-18 12:22:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-18 10:39:41 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-18 10:39:27 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-17 15:20:22 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-17 13:20:50 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-02-17 13:13:58 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-02-17 12:50:07 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2014-02-17 12:35:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-17 11:34:14 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-17 10:26:56 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-17 10:26:25 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-17 09:03:57 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-17 09:03:38 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-17 08:37:48 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-17 08:08:35 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-17 08:08:27 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-14 15:30:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-14 15:02:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-13 15:36:12 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-02-13 14:40:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-13 12:56:37 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-13 11:50:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-12 14:28:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-12 12:16:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-12 11:55:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-12 09:09:08 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-11 13:22:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-02-11 10:51:49 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-11 09:52:13 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-11 09:51:57 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-11 09:46:02 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-11 08:41:47 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-11 08:41:18 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-10 14:17:02 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-10 08:17:11 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-10 07:15:22 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-07 10:48:44 - Centrala Studiestödsnämnden
snaphanen.dk2014-02-07 10:43:43 - Centrala Studiestödsnämnden
snaphanen.dk2014-02-07 09:49:21 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-06 13:01:55 - Strålskyddsmyndigheten
snaphanen.dk2014-02-06 10:27:01 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-02-06 09:29:27 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-06 01:07:47 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-06 01:03:41 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-02-05 10:23:24 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-05 10:22:48 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-04 16:06:15 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-04 16:05:21 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-02-03 14:17:39 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-03 14:17:32 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-02-03 11:39:43 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-02-03 11:18:33 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-31 15:00:15 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-31 12:44:58 - Skolverket
snaphanen.dk2014-01-31 10:23:29 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-30 15:20:19 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-30 15:20:13 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-30 10:46:28 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-29 16:57:47 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-29 16:55:37 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-29 16:23:18 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-28 15:02:29 - Försvarsstaben
snaphanen.dk2014-01-28 09:34:16 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-28 09:33:36 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-28 09:33:26 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-27 09:56:54 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-27 09:47:11 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2014-01-27 09:45:01 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-27 09:14:02 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-27 08:08:44 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-27 08:00:15 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-24 14:22:54 - Organisation Kristdemokraterna
snaphanen.dk2014-01-24 12:14:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-24 09:43:34 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:51:21 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:50:12 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:48:18 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:22:12 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:18:23 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:16:32 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:15:20 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:13:22 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-24 08:11:20 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-23 17:18:04 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-23 12:51:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-23 11:47:50 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-23 11:47:36 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-23 11:47:12 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-23 11:17:52 - Kustbevakningen
snaphanen.dk2014-01-23 10:50:49 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-23 10:49:18 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-23 08:28:00 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-23 08:27:48 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-23 08:25:52 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-22 15:06:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-22 12:04:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-22 10:09:52 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-21 16:06:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-21 15:44:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-21 15:01:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-21 14:40:37 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-21 14:40:21 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-21 13:57:11 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-20 15:22:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 14:36:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 14:33:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 12:42:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 12:38:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 12:22:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 10:52:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-20 09:18:31 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-20 09:13:23 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-20 03:19:30 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-20 01:43:50 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-20 01:29:09 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-20 01:25:17 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-17 16:03:37 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-17 16:03:34 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-17 14:00:33 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-17 09:33:33 - Tullverket
snaphanen.dk2014-01-16 13:22:48 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-15 16:24:40 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-15 15:20:30 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-15 14:49:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-15 13:42:32 - Åklagarmyndigheten
snaphanen.dk2014-01-15 12:05:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-15 10:46:09 - Tullverket
snaphanen.dk2014-01-15 10:19:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-14 15:16:05 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-14 15:12:49 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-14 14:28:14 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2014-01-14 11:05:00 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-01-14 10:20:52 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-14 10:13:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
snaphanen.dk2014-01-13 15:07:45 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-13 14:35:32 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-13 14:32:06 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-13 14:31:37 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-13 13:22:23 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-13 13:16:25 - Kustbevakningen
snaphanen.dk2014-01-13 12:56:32 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-13 12:53:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-13 12:49:49 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2014-01-13 12:00:08 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2014-01-13 11:41:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-13 11:30:13 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-13 10:43:12 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-13 10:20:05 - Riksrevisionen
snaphanen.dk2014-01-13 10:19:26 - Riksrevisionen
snaphanen.dk2014-01-13 09:51:21 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-13 09:50:49 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-13 09:43:43 - Skatteverket
snaphanen.dk2014-01-13 09:41:59 - Riksdagen
snaphanen.dk2014-01-13 09:07:15 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-13 09:00:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-13 08:40:19 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-13 08:39:50 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-13 08:37:40 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2014-01-10 15:13:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-10 14:43:38 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-10 14:27:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-10 12:29:08 - Bolagsverket
snaphanen.dk2014-01-10 11:50:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-10 09:47:36 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-09 15:04:37 - Kriminalvården
snaphanen.dk2014-01-09 13:36:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-09 13:21:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-09 12:26:33 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-09 12:10:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-09 10:34:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-08 14:49:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-08 14:47:48 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-08 14:47:26 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-08 14:47:00 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-08 14:32:18 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-08 13:23:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-08 13:13:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-08 12:20:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-08 11:56:07 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-08 11:54:03 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-08 09:27:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 15:25:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 14:57:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:23:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:20:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:15:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:11:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:08:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 13:03:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2014-01-07 10:23:29 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-07 10:21:29 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-05 17:50:30 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2014-01-03 12:37:57 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-03 11:32:58 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-03 11:30:46 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-03 09:06:31 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-02 09:56:24 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-02 09:54:14 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2014-01-02 09:00:37 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-02 09:00:11 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-02 08:59:32 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-02 08:59:01 - Domstolsverket
snaphanen.dk2014-01-02 08:58:19 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-12-27 13:51:20 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-19 15:04:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-19 09:59:15 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-18 15:25:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-18 14:37:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-18 10:20:20 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-18 07:13:51 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-12-17 16:01:49 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-17 14:05:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-17 12:45:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-17 12:40:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-17 10:23:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-16 16:20:17 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-16 16:19:50 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-16 16:18:50 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-16 16:15:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-16 13:21:04 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-16 12:52:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-16 07:55:59 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-16 07:55:54 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-16 07:55:38 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-13 16:21:58 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-13 15:59:09 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-12-13 15:54:38 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-12-12 16:22:38 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-12-12 14:57:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-12 13:40:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-12 11:50:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-12 11:28:09 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-12 08:34:04 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-11 16:13:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-11 15:15:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-10 11:56:45 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-10 11:25:23 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-10 11:25:13 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-10 11:24:57 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-10 11:24:43 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-10 11:09:24 - Post- och Telestyrelsen
snaphanen.dk2013-12-09 16:45:23 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-12-09 16:43:48 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-12-09 14:37:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-09 14:34:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-09 13:26:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-09 10:17:11 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-09 10:16:50 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-09 10:16:23 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-09 09:45:48 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-09 09:45:04 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-06 14:29:22 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-06 14:27:11 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-06 14:09:16 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-05 14:28:06 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-05 13:57:43 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-05 11:12:00 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2013-12-05 10:30:06 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-04 20:38:31 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-04 09:01:26 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-04 07:42:06 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-03 15:07:02 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-03 14:06:27 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-12-03 14:00:27 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-12-03 10:13:05 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-03 09:26:55 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-03 08:20:45 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-02 17:11:04 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-12-02 17:10:57 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-12-02 15:07:16 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-12-02 13:37:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-12-02 13:30:57 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-12-02 12:40:21 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-12-02 08:52:18 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-12-02 08:08:42 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-29 13:58:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-29 02:08:43 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-29 02:05:38 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-28 13:35:01 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-28 12:46:44 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-28 12:13:30 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-28 12:03:22 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-11-28 08:09:10 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-27 15:22:56 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-27 14:22:08 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
snaphanen.dk2013-11-27 12:32:34 - Riksrevisionen
snaphanen.dk2013-11-27 10:52:31 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-26 17:29:13 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-11-25 10:22:29 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-25 09:05:23 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-25 08:09:52 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-24 17:57:00 - Försvarsstaben
snaphanen.dk2013-11-24 11:48:48 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-24 11:48:42 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-22 07:53:15 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-21 17:32:28 - Socialstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-20 16:17:12 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-20 16:15:37 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-20 16:13:41 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-20 15:36:03 - Försvarsstaben
snaphanen.dk2013-11-20 15:15:56 - Försvarsstaben
snaphanen.dk2013-11-19 16:06:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 14:43:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 14:43:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 14:43:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 14:36:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 13:34:13 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-11-19 11:32:52 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-19 11:06:25 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-19 11:04:46 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-19 11:04:15 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-19 11:03:32 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-19 10:46:30 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-19 10:40:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-19 09:27:52 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-19 08:00:01 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-18 15:37:25 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-18 11:46:40 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-15 13:51:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-15 13:39:50 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-14 19:15:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-14 14:51:18 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-14 12:14:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-14 12:14:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-13 15:17:25 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-13 10:36:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-12 17:47:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-12 15:17:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-12 14:50:14 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-12 12:35:34 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-11 12:01:49 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-11-11 09:14:10 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-10 02:33:08 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-11-10 00:41:17 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-10 00:30:29 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-10 00:30:19 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-06 16:35:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-06 10:37:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-06 09:26:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-06 09:14:43 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-11-05 09:04:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-04 16:06:14 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-04 14:27:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-04 12:05:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-04 12:02:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-04 11:05:54 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-11-04 10:08:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-11-04 10:01:14 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-11-04 08:57:08 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-04 08:31:49 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-04 08:18:02 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-11-04 07:47:07 - Uppsala Garnison
snaphanen.dk2013-11-03 15:38:45 - Tullverket
snaphanen.dk2013-10-30 14:31:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-30 10:45:40 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-29 19:45:12 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-29 18:20:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-29 18:19:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-29 18:15:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-29 15:59:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-29 13:21:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-29 09:43:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-28 15:44:55 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2013-10-28 13:28:51 - Migrationsverket
snaphanen.dk2013-10-28 11:47:13 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-28 10:31:33 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-24 10:31:37 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-23 16:50:24 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-23 14:35:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-23 14:35:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-22 13:02:42 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-22 10:02:16 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-22 10:01:21 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-22 09:20:22 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-21 22:40:51 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-10-21 22:40:34 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-10-21 16:33:34 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-21 14:44:34 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 14:31:46 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 14:22:37 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 14:22:29 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 14:22:23 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 14:22:19 - Bolagsverket
snaphanen.dk2013-10-21 13:05:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-21 12:21:29 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-21 12:21:24 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-21 10:11:51 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-21 10:05:25 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-21 08:44:49 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-21 07:51:19 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-10-20 03:21:00 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-20 02:14:27 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-18 09:43:51 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-17 08:39:06 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-16 15:00:32 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-10-16 10:15:08 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-15 11:12:49 - Centrala Studiestödsnämnden
snaphanen.dk2013-10-15 10:33:39 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-15 10:27:22 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-15 10:25:32 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-15 10:21:40 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-15 08:43:04 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-14 14:48:37 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-14 14:21:41 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-14 13:12:55 - Migrationsverket
snaphanen.dk2013-10-14 12:59:30 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-14 12:32:25 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-10-14 11:22:00 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-10-14 11:10:40 - Försvarshögskolan
snaphanen.dk2013-10-14 09:43:31 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-14 09:39:16 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-14 08:43:42 - Migrationsverket
snaphanen.dk2013-10-14 08:33:15 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-14 08:27:43 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-14 08:26:55 - Försvarsmakten
snaphanen.dk2013-10-13 15:18:27 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-13 14:03:00 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-11 10:25:01 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-10 14:50:27 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-10 12:59:47 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-10 10:16:26 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-10-10 10:07:37 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-09 20:57:40 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-09 15:43:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-09 14:23:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-09 11:51:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-09 08:51:12 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-09 08:48:26 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-09 08:47:32 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-09 08:24:14 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-08 14:38:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 13:48:29 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 12:36:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 12:12:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 12:01:52 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 11:57:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 10:37:18 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-08 10:31:18 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-08 10:30:43 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-08 10:25:52 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-08 08:29:00 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-07 14:46:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-07 13:24:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-07 12:33:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-07 10:56:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-07 10:49:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-07 09:08:25 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-07 08:32:14 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-07 08:27:35 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-07 08:17:17 - Försäkringskassan
snaphanen.dk2013-10-06 15:22:20 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-06 14:40:28 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-06 14:15:16 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-10-06 14:04:22 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-10-04 09:00:24 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-04 08:29:05 - Försvarsstaben
snaphanen.dk2013-10-03 08:50:16 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-02 12:29:58 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-10-02 10:16:17 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-10-01 16:52:13 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-10-01 14:36:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-01 14:30:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
snaphanen.dk2013-10-01 08:45:52 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 14:35:52 - Skatteverket
snaphanen.dk2013-09-30 13:25:48 - Kriminalvården
snaphanen.dk2013-09-30 13:24:28 - Patent och Registreringsverket
snaphanen.dk2013-09-30 13:11:29 - Patent och Registreringsverket
snaphanen.dk2013-09-30 10:34:21 - Domstolsverket
snaphanen.dk2013-09-30 10:19:33 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 10:09:28 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 10:09:07 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 10:07:58 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 10:07:47 - Rikspolisstyrelsen
snaphanen.dk2013-09-30 08:23:56 - Riksdagen
snaphanen.dk2013-09-29 19:09:43 - Riksdagen