Dessa har besökt aktuelltfokus.se rss

aktuelltfokus.se2017-08-23 17:54:21 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-23 15:23:49 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-08-23 08:26:10 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-22 20:26:27 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-22 15:50:48 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-22 12:15:26 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-22 12:13:10 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-22 11:48:21 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-22 11:00:31 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-22 08:34:15 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-22 08:26:08 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-22 08:24:29 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-21 18:54:11 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-21 18:21:23 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 17:11:08 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-21 16:58:21 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 16:46:14 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 16:25:39 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 16:15:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 15:49:41 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-21 15:31:47 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-21 15:20:30 - Riksrevisionen
aktuelltfokus.se2017-08-21 13:18:52 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-21 11:57:02 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-21 11:18:20 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-21 11:02:09 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-21 10:02:34 - Uppsala Garnison
aktuelltfokus.se2017-08-18 15:52:49 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-18 10:14:39 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-18 09:27:50 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-18 09:06:52 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-18 08:54:38 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-18 08:54:29 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-17 20:45:09 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-17 20:17:41 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-08-17 17:39:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-17 15:32:37 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-17 15:26:25 - Statens Biografbyrå
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:53:11 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:42:28 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:34:55 - Kemikalieinspektionen
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:24:06 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:22:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 14:15:10 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 13:53:18 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-17 13:13:47 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-08-17 12:58:44 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 12:41:54 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-17 12:28:40 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 12:24:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 12:23:00 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-17 11:49:52 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:59:34 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:48:23 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:37:52 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:36:24 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:19:11 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:17:17 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:17:00 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 10:05:15 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 09:46:14 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-17 09:43:57 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 09:05:21 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-17 08:55:33 - Högskoleverket
aktuelltfokus.se2017-08-17 07:52:16 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-17 07:33:07 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-17 06:16:41 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 23:29:14 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 23:28:16 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 16:33:13 - Statistiska Centralbyrån
aktuelltfokus.se2017-08-16 16:02:27 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:47:07 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:28:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:27:51 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:13:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:06:18 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:04:50 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-16 14:04:34 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-16 13:08:33 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 10:52:46 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 10:16:22 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-16 10:03:08 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 09:54:14 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 09:29:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-16 09:11:10 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-16 08:27:30 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-16 08:27:13 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-16 08:25:16 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 22:21:13 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 22:18:29 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 19:17:29 - Radiotjänst i Kiruna AB
aktuelltfokus.se2017-08-15 15:46:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-15 15:28:11 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-15 15:16:45 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 14:09:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-15 13:51:06 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-15 13:50:01 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-15 12:13:37 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 12:13:33 - Finansinspektionen
aktuelltfokus.se2017-08-15 12:11:04 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-15 12:10:08 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-15 11:39:01 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-15 10:49:30 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-15 09:56:04 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-15 09:31:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-15 08:36:37 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 08:36:17 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-15 08:18:48 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-15 08:12:08 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-14 20:36:40 - Radiotjänst i Kiruna AB
aktuelltfokus.se2017-08-14 20:10:12 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 16:20:24 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-14 15:08:54 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 13:24:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-14 12:56:12 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-14 11:04:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-14 09:50:49 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 09:50:44 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 09:45:11 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 09:41:47 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-14 06:59:09 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-12 19:35:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-12 18:11:24 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-12 18:07:50 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-12 18:07:10 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-12 09:54:03 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 16:35:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 16:34:20 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 15:42:34 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 15:38:28 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 15:28:23 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-11 15:04:56 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:40:08 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:32:56 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:16:52 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:16:51 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:14:15 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:12:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:08:20 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:05:53 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:01:47 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 14:01:39 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 13:59:22 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 13:42:35 - Bolagsverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 13:25:36 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 13:19:54 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 12:47:20 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-11 12:32:13 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 12:15:22 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:45:01 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:34:49 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:32:53 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:24:14 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:18:25 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 11:14:33 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 10:29:19 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 10:23:41 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-11 09:56:34 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-11 09:42:52 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-11 08:52:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-11 08:17:27 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-11 07:27:30 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-11 07:27:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-11 07:27:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-11 07:26:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-11 07:24:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-11 01:10:20 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-08-11 01:06:29 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-08-10 23:18:59 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 22:45:50 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 22:31:33 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-10 21:39:26 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 19:45:07 - Moderata Samlingspartiet i Halland
aktuelltfokus.se2017-08-10 19:41:11 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-10 19:40:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-10 19:39:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-08-10 16:29:53 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 16:14:59 - Uppsala Garnison
aktuelltfokus.se2017-08-10 15:46:16 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 15:45:48 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 15:44:56 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 14:42:59 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 14:42:27 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 14:14:55 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 14:04:46 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:58:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:56:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:55:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:55:14 - Moderata Samlingspartiet i Halland
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:27:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:21:55 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 13:08:42 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 12:56:09 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-10 12:42:56 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 12:31:49 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-10 12:07:07 - Försvarets Materielverk (FMV)
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:49:46 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:43:17 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:20:29 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:07:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:04:22 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:03:48 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:03:05 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:02:48 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:02:34 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:02:24 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:02:13 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:01:45 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:01:35 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:00:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-10 10:00:47 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 09:59:42 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-10 09:51:10 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-10 08:56:10 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-10 08:26:53 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-10 08:08:57 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-10 08:00:49 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-10 07:51:53 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-10 06:00:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 17:08:21 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 17:02:18 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:32:10 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:31:38 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:30:50 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:30:39 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:30:24 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:29:57 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:29:49 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:29:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:26:26 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:19:13 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:17:41 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:17:36 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:11:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:10:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:08:06 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 16:08:02 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:56:22 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:42:00 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:41:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:41:23 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:39:35 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:39:35 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:35:34 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:27:32 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:26:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:26:45 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:25:42 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:23:54 - Uppsala Garnison
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:23:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:21:55 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:20:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:15:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:14:54 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:14:37 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:14:32 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:10:33 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:10:25 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:09:35 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:09:34 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:08:21 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:07:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:07:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:07:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:06:47 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:06:11 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:06:10 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:06:00 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:02:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:01:32 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:01:19 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 15:00:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:31:19 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:26:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:26:32 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:25:32 - Bolagsverket
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:25:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:17:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:15:48 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:14:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 13:14:16 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 12:10:32 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-09 11:13:06 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 10:37:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-09 10:23:17 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-09 10:23:13 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-09 10:22:49 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-09 08:41:39 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-09 06:52:43 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
aktuelltfokus.se2017-08-08 18:12:32 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-08 15:59:00 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-08 11:26:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-08 09:12:46 - Bolagsverket
aktuelltfokus.se2017-08-07 23:54:23 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-07 23:51:03 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-07 17:16:02 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-07 17:14:55 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-07 17:14:11 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-07 14:07:18 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-07 13:35:44 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-08-07 11:48:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-07 11:47:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-07 11:47:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-08-07 10:29:09 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-04 18:07:15 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-08-04 14:05:59 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-04 08:55:48 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 21:44:47 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:43:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:42:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:42:10 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:41:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:26:00 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 14:25:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-08-03 13:51:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-03 13:32:45 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-08-03 10:20:17 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-08-03 08:59:44 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-03 08:50:47 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-03 08:50:02 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-08-03 07:30:11 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-02 15:11:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-02 15:07:34 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-02 15:07:01 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-02 14:24:01 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-02 10:41:02 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-02 10:08:52 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-08-02 10:04:01 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-01 13:30:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-08-01 12:20:33 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-08-01 11:33:47 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-08-01 11:33:31 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-08-01 11:29:42 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-08-01 08:51:53 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-08-01 08:44:56 - Försvarsstaben
aktuelltfokus.se2017-08-01 08:22:21 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-08-01 08:18:42 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-31 11:25:35 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-31 11:13:20 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-31 08:30:33 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-30 01:45:14 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-07-28 09:03:43 - Konkurrensverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 15:33:20 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 13:24:55 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 13:24:10 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 13:07:24 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 12:33:50 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 12:25:59 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-27 12:15:28 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 12:07:28 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-27 09:52:15 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 09:44:51 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-27 09:34:04 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-27 09:31:30 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-27 09:09:58 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-27 08:52:35 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-27 08:34:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 21:48:25 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-26 17:23:40 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-26 16:17:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 15:42:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 15:21:29 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 14:36:37 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 14:36:26 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 14:36:16 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 13:59:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-26 11:26:46 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-26 09:31:12 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 09:30:54 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 09:29:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-26 01:26:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-07-25 17:28:29 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-07-25 15:56:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-25 15:07:26 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-25 12:26:42 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-25 11:50:01 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-25 11:44:44 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-25 11:35:52 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-25 09:29:10 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-24 23:41:33 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-07-24 22:57:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-07-24 19:29:26 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-07-24 19:29:11 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-07-24 19:28:23 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-07-24 19:25:27 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
aktuelltfokus.se2017-07-24 16:13:27 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-24 14:24:43 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-24 14:07:06 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-07-24 13:18:47 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-24 10:07:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-07-23 15:39:28 - Radiotjänst i Kiruna AB
aktuelltfokus.se2017-07-21 17:11:02 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-21 08:32:59 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-21 08:29:33 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-20 15:39:27 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-20 13:30:41 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-19 11:34:10 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-07-19 11:32:42 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-07-18 13:23:01 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-18 11:15:34 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-18 09:53:08 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-18 07:35:16 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-07-17 13:25:09 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
aktuelltfokus.se2017-07-17 10:22:11 - Riksrevisionen
aktuelltfokus.se2017-07-15 06:28:12 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-14 10:19:21 - Centrala Studiestödsnämnden
aktuelltfokus.se2017-07-13 16:02:20 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-13 15:35:07 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-13 12:58:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-13 10:46:23 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-13 09:36:46 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-07-13 08:14:57 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-12 18:04:07 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 15:35:22 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 14:40:16 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 14:13:33 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 14:06:23 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-12 10:57:45 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 10:48:39 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-12 08:27:56 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-12 08:11:41 - Inspektionen för Strategiska Produkter
aktuelltfokus.se2017-07-11 13:08:39 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 12:33:06 - Högskoleverket
aktuelltfokus.se2017-07-11 11:32:41 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 11:06:59 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:32:47 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:32:28 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:31:56 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:26:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:25:45 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 10:23:39 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-11 08:58:53 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-11 08:10:39 - Försvarets Materielverk (FMV)
aktuelltfokus.se2017-07-10 21:48:11 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-07-10 21:38:13 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 20:37:04 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 18:29:46 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 17:41:33 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
aktuelltfokus.se2017-07-10 16:37:47 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 16:18:21 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 15:56:31 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-10 15:53:52 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-10 15:15:27 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-07-10 15:10:56 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:55:18 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:46:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:43:44 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:37:24 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:35:26 - Bolagsverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:30:54 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:28:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:28:00 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 14:08:20 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-10 13:55:57 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 13:47:21 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 09:39:57 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 09:39:38 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-10 09:37:57 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-07-08 19:06:55 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-07-07 20:24:50 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
aktuelltfokus.se2017-07-07 17:47:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-07 11:03:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-07 10:30:34 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-07-06 12:54:08 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-06 12:53:20 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-06 10:11:14 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-05 19:07:10 - Radiotjänst i Kiruna AB
aktuelltfokus.se2017-07-05 12:29:24 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-07-05 08:52:11 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-07-05 03:18:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-07-04 06:56:18 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-04 06:55:50 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-07-03 08:21:24 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-03 08:19:43 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-07-01 18:16:29 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-06-29 11:21:28 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-28 08:51:57 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-06-27 15:52:34 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-06-27 15:51:38 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-06-26 13:30:43 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-26 10:59:26 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-26 09:51:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-06-21 13:21:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-21 13:04:31 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-06-21 11:55:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-06-21 11:27:12 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-06-20 18:36:46 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-06-20 16:53:00 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-06-20 14:52:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-20 12:35:03 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-06-20 12:33:44 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-06-20 11:52:13 - Försvarsstaben
aktuelltfokus.se2017-06-20 11:00:00 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-06-20 08:22:21 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:42:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:31:34 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:29:19 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:16:47 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:15:44 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-06-19 23:14:55 - Riksdagen