Dessa har besökt aktuelltfokus.se rss

aktuelltfokus.se2017-04-27 14:55:40 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-04-27 13:43:18 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-27 13:42:33 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-26 14:32:30 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-26 14:30:43 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-26 12:52:11 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-26 11:17:18 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-26 11:16:28 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-26 10:19:07 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-25 17:00:25 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-25 14:21:12 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-25 14:10:52 - Åklagarmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-04-25 12:54:28 - Skolinspektionen
aktuelltfokus.se2017-04-25 10:44:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-25 10:43:35 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-25 09:20:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-25 09:18:54 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-25 08:28:19 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-24 15:59:08 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-04-24 15:58:22 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-24 09:27:04 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
aktuelltfokus.se2017-04-23 13:47:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-23 09:54:48 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-04-21 10:45:57 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-20 14:22:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-20 14:13:57 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-19 18:11:42 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-19 16:00:19 - Riksrevisionen
aktuelltfokus.se2017-04-19 15:19:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-04-19 15:12:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-19 10:28:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-19 10:06:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-19 10:04:33 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-04-19 09:06:52 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-18 23:17:25 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-18 20:01:11 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-04-18 15:55:45 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-18 15:12:57 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-18 15:03:11 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-18 13:13:20 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-18 11:00:16 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-18 11:00:11 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-18 08:35:23 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-14 03:27:59 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-13 14:25:51 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-13 12:09:55 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-13 12:09:06 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-04-13 11:37:46 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-13 08:45:38 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-12 13:44:07 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-12 11:04:44 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-11 13:15:23 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-04-11 10:10:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-11 09:04:18 - Riksrevisionen
aktuelltfokus.se2017-04-11 08:42:54 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-11 08:34:50 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-04-10 19:41:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-10 15:32:20 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-10 15:29:49 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-10 15:28:59 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-10 15:17:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 14:06:26 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:26:50 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:26:45 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:22:49 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:22:47 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:22:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 12:21:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-10 11:17:42 - Sida
aktuelltfokus.se2017-04-10 09:55:24 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-04-10 09:23:04 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-04-10 09:15:46 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-10 08:54:10 - Konkurrensverket
aktuelltfokus.se2017-04-10 08:35:45 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-08 18:31:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-06 23:14:08 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-04-06 19:17:23 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 19:16:47 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 19:15:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 19:13:49 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 11:03:47 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-04-06 10:52:37 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-04-06 10:51:23 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-04-06 09:51:07 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-06 09:38:20 - Försvarsstaben
aktuelltfokus.se2017-04-06 09:05:44 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 09:03:39 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 09:03:30 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:57:29 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:52:29 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:48:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:45:32 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:41:56 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:40:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:30:35 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-06 08:27:55 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-05 12:43:08 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-05 12:09:08 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-05 11:29:05 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-04-05 11:13:17 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-05 10:41:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-05 10:40:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-05 10:39:02 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-04 21:47:19 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-04 19:11:40 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-04 19:11:33 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-04 19:10:36 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-04-04 14:47:52 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-04 14:09:53 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-04-04 13:29:02 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-04-04 13:25:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-03 15:24:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-04-03 15:01:14 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-31 16:56:25 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-31 12:40:10 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-30 14:01:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:14:39 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:14:28 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:14:15 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:13:02 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:12:20 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:10:45 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-30 12:07:16 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-29 15:53:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-29 15:14:42 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-29 15:13:42 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-29 12:35:50 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-29 11:00:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-29 10:55:34 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-29 10:54:40 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-29 09:51:53 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-29 09:44:49 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 18:02:58 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 18:02:22 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 18:00:59 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 17:59:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 17:58:39 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 17:40:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-03-28 17:13:10 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 17:06:35 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-28 16:51:06 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-28 16:45:58 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-28 16:44:37 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-28 16:09:17 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 15:38:24 - Uppsala Garnison
aktuelltfokus.se2017-03-28 15:26:11 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-28 14:23:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:59:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:37:56 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:13:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:09:10 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:04:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:03:54 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-28 13:02:30 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-28 12:55:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 12:49:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 10:45:26 - Centrala Studiestödsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-28 09:43:28 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-28 09:42:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-28 09:19:23 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-27 15:32:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 13:38:12 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-27 13:30:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 12:49:13 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 10:39:38 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-03-27 10:32:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 10:10:22 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-27 09:55:36 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 09:39:10 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-27 09:23:57 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-27 03:43:15 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-24 16:42:30 - Riksrevisionen
aktuelltfokus.se2017-03-24 15:56:21 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 15:16:02 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-24 14:37:40 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 14:12:33 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-03-24 14:11:45 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-03-24 13:12:31 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 09:34:22 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-24 09:27:48 - Patent och Registreringsverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 08:58:40 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 08:57:36 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 08:54:37 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-24 08:52:01 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-24 08:42:37 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-23 17:07:38 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-23 16:55:02 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-23 15:52:20 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-23 14:27:21 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-23 12:45:49 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-23 12:20:36 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-23 05:54:48 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 18:00:52 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 17:47:04 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-22 16:21:41 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-22 16:09:56 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 16:08:39 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 16:05:22 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-22 15:37:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 15:32:58 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 15:21:45 - Konkurrensverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 15:20:09 - Konkurrensverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 15:16:33 - Konkurrensverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 14:43:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 14:05:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 13:43:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 13:41:16 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 13:36:46 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 13:28:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 13:27:50 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 12:41:36 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:53:44 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:50:52 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:21:36 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:20:46 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:20:42 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:20:36 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:19:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 11:07:56 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:57:30 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:54:55 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:36:02 - Centrala Studiestödsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:23:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:19:19 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:18:34 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-22 10:17:29 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-22 09:29:31 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:59:51 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:56:31 - Centrala Studiestödsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:19:27 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:17:08 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:16:27 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-22 08:15:07 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-22 06:04:20 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 21:11:45 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 21:11:18 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 20:58:58 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 20:58:14 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 20:36:40 - Uppsala Garnison
aktuelltfokus.se2017-03-21 20:23:19 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:30:54 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:30:46 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:29:32 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:29:11 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:28:42 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:28:11 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:27:45 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:26:40 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:26:25 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:24:35 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:23:03 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:20:54 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:19:14 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:18:51 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:17:58 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:15:55 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:15:00 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:14:26 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:13:58 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:13:00 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 19:09:36 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 18:39:46 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 18:39:12 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 18:13:55 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 18:09:34 - Radiotjänst i Kiruna AB
aktuelltfokus.se2017-03-21 17:21:12 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 17:17:34 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 17:04:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 17:04:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:58:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:33:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:23:38 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:22:55 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:22:22 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:21:54 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:21:27 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:20:42 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:20:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:19:50 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:19:33 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:18:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:17:18 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:16:24 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:15:58 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:08:06 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 16:07:40 - Strålskyddsmyndigheten
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:59:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:57:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:49:37 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:37:01 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:27:23 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:27:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:26:30 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:26:16 - Statens Kriminaltekniska laboratorium
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:23:44 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:23:25 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:14:44 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:12:57 - Centrala Studiestödsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:11:50 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:01:27 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 15:00:00 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:53:21 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:51:32 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:51:11 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:43:51 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:38:50 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:33:23 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:30:04 - Sida
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:25:49 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:14:46 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:13:30 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:05:30 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 14:04:51 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:54:20 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:52:12 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:50:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:48:14 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:42:29 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:36:57 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:33:17 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:32:53 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:32:15 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:31:56 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:31:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:30:49 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:30:04 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:30:02 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:28:40 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:24:34 - Sida
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:22:30 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:16:48 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:12:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:10:59 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:09:18 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:09:06 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 13:08:14 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:53:22 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:52:54 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:52:40 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:46:32 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:45:20 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:39:30 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:38:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:36:32 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:35:20 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:25:02 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:25:00 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:19:59 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 12:15:48 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:51:09 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:44:09 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:41:10 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:35:49 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:29:35 - Statistiska Centralbyrån
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:24:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:21:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 11:13:45 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:51:48 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:50:26 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:48:35 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:48:21 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:40:05 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:39:29 - Skolinspektionen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:33:50 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:30:17 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:25:38 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:23:36 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:22:02 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:17:48 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:16:40 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:16:26 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:08:22 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:04:33 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 10:01:12 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:59:21 - Konstnärsnämnden
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:58:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:53:26 - Bolagsverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:53:17 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:36:32 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:35:29 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:31:21 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:18:24 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 09:08:51 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:59:16 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:45:24 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:42:46 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:25:45 - Försvarsstaben
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:15:43 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 08:14:35 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-21 07:50:16 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 07:30:51 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-21 06:49:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 06:47:30 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-21 03:45:41 - Försvarets Materielverk (FMV)
aktuelltfokus.se2017-03-20 22:29:14 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-20 14:17:04 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-03-20 14:11:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-20 14:11:07 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-20 14:09:08 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-20 12:26:48 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-19 12:23:41 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-19 12:22:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-19 12:21:16 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-19 12:19:43 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-17 12:33:39 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-17 10:08:56 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-17 10:01:20 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-17 09:57:35 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-17 06:35:44 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-16 19:53:27 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-16 17:45:38 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-16 15:49:17 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-16 13:55:10 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-16 12:44:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-16 09:16:09 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-16 08:21:00 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-16 07:55:26 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-14 18:40:34 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-14 14:08:35 - Boverket
aktuelltfokus.se2017-03-14 13:48:37 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-14 13:23:31 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-14 13:22:48 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-14 12:51:57 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-14 12:34:09 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-03-14 09:29:43 - Försvarsstaben
aktuelltfokus.se2017-03-13 15:12:35 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-13 15:02:43 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 15:01:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 14:14:46 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:53:57 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:39:18 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:36:29 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:32:22 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:31:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:23:10 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:12:41 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-13 13:01:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 12:45:48 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-13 11:27:25 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-13 11:04:06 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-13 10:42:17 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-13 10:41:26 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-13 10:17:55 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-13 10:15:30 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-13 08:48:57 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-12 23:55:37 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-12 18:30:46 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-11 20:12:45 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-11 12:47:54 - Skattemyndigheten i Kristianstads Län
aktuelltfokus.se2017-03-11 11:07:15 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-11 11:07:13 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-11 11:05:38 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-11 11:04:27 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-11 08:28:09 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
aktuelltfokus.se2017-03-11 06:05:15 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-10 20:58:27 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-10 20:00:23 - Försvarsmakten
aktuelltfokus.se2017-03-10 15:36:01 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 15:16:54 - Domstolsverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:53:53 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:50:17 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:43:56 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:33:12 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:21:47 - Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:21:34 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:10:24 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:10:17 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:07:38 - Försvarshögskolan
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:03:00 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:02:00 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 14:00:09 - Tullverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 13:52:07 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-10 13:20:32 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-10 13:12:20 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 13:11:48 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 13:10:58 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 12:17:55 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-10 09:39:32 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-10 09:27:03 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-10 08:26:05 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-10 00:32:11 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-09 14:01:14 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-09 14:00:25 - Post- och Telestyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-09 13:50:04 - Kriminalvården
aktuelltfokus.se2017-03-09 13:37:54 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-09 12:54:27 - Försäkringskassan
aktuelltfokus.se2017-03-09 12:34:06 - Skolverket
aktuelltfokus.se2017-03-08 23:22:15 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 15:35:57 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 15:33:44 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 15:32:20 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 15:29:57 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 15:27:18 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-08 10:19:16 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-08 10:17:31 - Rikspolisstyrelsen
aktuelltfokus.se2017-03-08 08:50:12 - Skatteverket
aktuelltfokus.se2017-03-07 22:26:09 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-07 16:57:42 - Riksdagen
aktuelltfokus.se2017-03-07 16:10:41 - Moderata Samlingspartiet
aktuelltfokus.se2017-03-07 14:03:54 - Skolverket