Dessa har besökt www.frihetsportalen.se rss

www.frihetsportalen.se2018-07-04 15:47:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-07-03 14:46:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-06-28 11:19:13 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-06-28 11:17:49 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-06-27 10:53:39 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-06-19 16:58:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-05-30 13:27:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-05-30 13:23:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-05-23 13:28:42 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-05-23 13:28:02 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-05-03 12:37:57 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-03-15 11:23:33 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-03-08 12:45:16 - Bolagsverket
www.frihetsportalen.se2018-03-07 13:48:10 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:37:31 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:37:23 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:37:18 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:37:13 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:36:50 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:36:46 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:36:39 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-03-05 11:31:11 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2018-02-28 18:24:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-02-28 18:24:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-02-28 14:25:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-02-28 14:23:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-02-28 14:12:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-02-23 13:50:14 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-02-20 12:28:17 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2018-02-16 13:19:08 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-02-15 09:47:20 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-02-14 12:59:31 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2018-01-30 09:01:35 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2018-01-16 16:58:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2018-01-11 19:09:46 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetsportalen.se2018-01-11 19:09:44 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetsportalen.se2018-01-11 19:09:44 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetsportalen.se2018-01-10 07:55:45 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-12-15 13:10:31 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-12 15:49:02 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-12 13:21:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-11 13:00:58 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-12-04 13:08:01 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-04 12:49:00 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-04 12:47:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-12-04 12:47:50 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-11-30 12:56:27 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-11-30 11:21:19 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-11-29 14:22:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-11-29 14:15:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-11-20 13:29:35 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-10-23 11:50:09 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-10-13 13:11:02 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-10-10 15:04:53 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-10-10 14:53:48 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-10-06 12:57:05 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-10-05 11:26:04 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-09-22 12:13:10 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-09-19 15:02:48 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-09-19 11:55:26 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-09-18 11:22:58 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-09-12 15:45:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-09-07 09:38:36 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-09-06 15:36:03 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-08-22 18:35:43 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-08-22 16:10:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-08-22 16:08:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-08-22 16:03:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-08-17 13:05:59 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2017-08-17 10:24:15 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-08-14 14:38:25 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-08-10 09:30:01 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-07-14 15:33:09 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-14 14:24:03 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-13 13:28:26 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-13 10:01:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-07 14:12:03 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-06 09:55:16 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-07-03 13:16:09 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-07-03 12:58:44 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-07-03 12:13:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-07-03 12:08:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-07-01 08:48:39 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-07-01 08:48:30 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-07-01 08:44:04 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-30 08:29:31 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-30 08:23:12 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-30 08:22:06 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-29 18:03:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-06-29 18:02:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-06-29 13:43:59 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-29 11:07:28 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 09:02:46 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:56:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:55:07 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:52:43 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:52:31 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:52:26 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-28 08:47:54 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:19:34 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:17:52 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:15:42 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:04:44 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:04:35 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-22 07:01:16 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-20 14:12:26 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-06-19 20:10:54 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-15 13:21:54 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2017-06-14 11:00:07 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-06 12:42:08 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-05 09:37:17 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-06-04 08:03:12 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-05-30 11:18:46 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-30 10:53:15 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-28 18:15:11 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-28 18:14:33 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-28 18:13:17 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-23 14:40:56 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-22 16:18:26 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-22 12:22:28 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-19 13:42:52 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-16 11:59:20 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-16 10:06:46 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-15 14:17:58 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-11 11:14:54 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-09 17:28:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-05-06 11:48:40 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-05 14:30:05 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-05-05 09:52:43 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-03 10:06:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-05-01 13:20:24 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-04-29 14:17:43 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-04-25 20:31:04 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-04-25 17:49:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-25 17:47:35 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-25 15:21:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-25 11:56:40 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-04-25 09:49:03 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-04-24 14:51:42 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-04-21 14:45:20 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-04-19 13:16:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-19 10:59:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-04-11 16:28:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-11 16:25:37 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-11 16:23:16 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-04-09 03:40:57 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-04-07 13:44:28 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-04-07 08:37:21 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2017-03-31 12:35:01 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-29 14:40:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-28 11:43:13 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-03-28 10:33:44 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-03-27 17:46:17 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-27 06:38:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-03-24 15:25:57 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-03-24 14:52:05 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-03-21 22:26:53 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-03-20 13:13:05 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-20 13:12:19 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-16 08:07:59 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-03-15 12:44:11 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2017-03-14 16:56:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-12 11:06:15 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2017-03-10 14:23:28 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-10 13:34:52 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-09 12:08:03 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2017-03-06 18:09:58 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-06 11:12:05 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2017-03-03 12:11:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-03-01 12:39:43 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-24 11:16:09 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-23 14:05:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2017-02-23 12:29:05 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-20 15:28:17 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-15 13:32:10 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-15 13:22:03 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-15 10:09:47 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-06 08:41:55 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2017-02-03 10:51:07 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-02-03 10:33:54 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-01-31 12:28:50 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-31 12:03:24 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-01-31 10:28:46 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-30 13:15:04 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-01-30 12:56:20 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-01-30 12:55:51 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2017-01-27 11:00:54 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-24 09:16:11 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-23 14:59:02 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-23 14:58:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-23 14:58:12 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-23 14:57:16 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-20 10:19:28 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2017-01-20 10:19:22 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2017-01-20 10:19:15 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2017-01-19 12:45:08 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-17 14:32:00 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2017-01-17 14:31:36 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2017-01-13 09:34:11 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 16:04:32 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 16:04:28 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 16:04:25 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:27:26 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:22:09 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:21:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:21:25 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:20:45 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:20:27 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:14:46 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:09:43 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 13:06:59 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2017-01-12 12:11:13 - Försvarshögskolan
www.frihetsportalen.se2017-01-11 15:53:07 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2016-12-05 16:15:04 - Åklagarmyndigheten
www.frihetsportalen.se2016-12-01 10:35:32 - Statens Biografbyrå
www.frihetsportalen.se2016-11-18 13:47:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-18 13:46:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-17 16:27:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-17 16:23:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-09 18:05:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-09 18:04:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-09 18:00:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-11-03 15:54:15 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-10-18 14:03:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-10-13 14:33:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-10-07 16:46:54 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-10-07 16:44:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-10-07 16:38:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:24:18 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:23:37 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:23:11 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:22:40 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:22:07 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:22:05 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:21:56 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-10-03 15:21:51 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-09-22 17:09:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-09-21 09:26:39 - Tullverket
www.frihetsportalen.se2016-09-01 16:13:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-09-01 16:05:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-09-01 15:44:47 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2016-08-29 16:53:07 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-29 16:51:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-23 12:57:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-23 12:53:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-15 13:40:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-15 13:28:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-15 13:25:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-11 14:45:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-11 14:42:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-08-11 14:39:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-07-06 10:28:07 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2016-06-27 13:25:49 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-06-14 13:38:55 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-06-07 17:46:46 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-06-07 09:14:03 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2016-06-07 08:58:44 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2016-06-01 15:23:04 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-05-31 01:20:05 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2016-05-27 11:03:13 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-05-23 16:00:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-05-12 17:20:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-05-09 14:25:41 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2016-05-09 09:23:57 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-04-27 15:51:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-04-27 15:31:33 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2016-04-25 17:47:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-04-18 13:43:33 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-04-04 17:20:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-04-04 17:15:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-04-01 17:11:40 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-03-18 18:17:21 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-03-16 11:15:04 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2016-02-25 08:38:03 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-02-25 08:37:52 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:15 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:12 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:11 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:10 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:09 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:08 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:35:07 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:34:51 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:34:19 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:33:25 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:31:54 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:29:36 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:28:15 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:27:52 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:22:12 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:22:02 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2016-02-23 15:21:10 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2016-02-23 12:26:10 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-02-19 10:02:28 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-02-18 13:22:17 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2016-02-15 11:36:11 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2016-02-15 11:31:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-02-15 11:30:51 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2016-02-08 15:16:14 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2016-02-01 12:33:55 - Försvarsstaben
www.frihetsportalen.se2016-02-01 09:26:32 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-01-28 15:04:02 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2016-01-22 16:51:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2016-01-14 15:57:34 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-01-04 12:01:27 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2016-01-03 16:14:27 - Tullverket
www.frihetsportalen.se2015-12-17 16:10:41 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-17 16:09:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-17 16:02:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-17 15:58:49 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-12-17 15:58:11 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-12-17 15:57:54 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-12-11 17:00:35 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-12-10 19:46:38 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-10 15:59:16 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-12-09 16:51:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-09 16:49:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-04 17:12:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-12-03 13:00:40 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-12-03 12:21:16 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2015-12-01 14:45:59 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-11-30 13:08:26 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-19 16:28:14 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-19 16:28:02 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-19 16:27:40 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-19 10:59:06 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-11-18 13:27:02 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-11-17 16:24:07 - Riksrevisionen
www.frihetsportalen.se2015-11-17 14:21:56 - Tullverket
www.frihetsportalen.se2015-11-17 09:27:04 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-11-16 15:19:41 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-14 11:08:23 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-11-14 11:00:35 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-11-13 11:02:46 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetsportalen.se2015-11-13 10:56:11 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-11 08:05:06 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-10 17:51:01 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-11-10 14:37:34 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2015-11-10 10:40:53 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-11-10 09:45:26 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-10 09:30:22 - Tullverket
www.frihetsportalen.se2015-11-09 18:07:01 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-11-09 14:35:31 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:14 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:13 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:10:06 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:09:57 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:09:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:09:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:09:00 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-06 10:08:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-05 16:02:24 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-05 15:43:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-05 15:16:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-11-04 17:46:44 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-04 17:45:40 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-04 17:45:28 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-04 14:36:41 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-04 14:36:05 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-04 14:35:52 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-11-04 10:55:01 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-11-03 15:15:49 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-11-03 15:13:50 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-10-29 08:13:27 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-10-28 16:37:14 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-10-27 15:29:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-22 16:31:01 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-21 16:18:11 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-10-20 17:32:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-20 17:25:23 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-19 13:45:56 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-10-19 09:07:20 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-10-15 16:48:26 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-10-15 16:47:40 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-10-15 16:47:21 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-10-15 08:18:23 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-10-14 12:34:51 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-14 12:34:05 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-14 12:30:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-14 11:07:46 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-10-14 11:07:16 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-10-13 16:36:37 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-10-09 17:53:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-09 14:54:53 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-10-08 07:18:06 - Bolagsverket
www.frihetsportalen.se2015-10-07 11:05:35 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2015-10-07 09:36:46 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2015-10-07 09:36:30 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2015-10-07 09:36:25 - Statens Kulturråd
www.frihetsportalen.se2015-10-06 16:58:02 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-06 16:42:18 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-06 07:49:32 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-10-05 17:50:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-05 17:46:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-05 17:44:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-10-05 16:16:06 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-10-05 13:04:05 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-10-05 10:17:14 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2015-10-02 13:43:57 - Riksrevisionen
www.frihetsportalen.se2015-10-01 08:20:47 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-09-30 17:02:01 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-30 17:00:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-25 14:39:48 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-25 14:38:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-25 13:47:33 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-09-24 17:31:11 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-09-24 15:51:18 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-24 15:49:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-24 08:02:30 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-09-23 16:02:54 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-09-16 16:36:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-11 08:01:38 - Bolagsverket
www.frihetsportalen.se2015-09-09 18:20:31 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-09 18:14:30 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-09 18:11:15 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-09 18:07:08 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-09 11:49:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-09 11:46:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-08 16:01:59 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-09-08 15:51:20 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-09-04 13:51:53 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-28 11:28:54 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-08-26 13:35:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-26 13:33:18 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-26 13:32:11 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-24 14:48:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-24 14:46:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-20 18:03:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-20 18:00:10 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-17 23:00:50 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-08-14 15:37:11 - Skolinspektionen
www.frihetsportalen.se2015-08-14 15:37:05 - Skolinspektionen
www.frihetsportalen.se2015-08-14 15:36:36 - Skolinspektionen
www.frihetsportalen.se2015-08-14 15:36:15 - Skolinspektionen
www.frihetsportalen.se2015-08-13 17:53:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-13 17:53:20 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-08-12 15:27:26 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-08-11 10:22:09 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-08-11 10:21:51 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-08-11 10:21:38 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-08-11 10:21:13 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-08-10 17:02:03 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-07-31 13:37:14 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-07-29 16:03:55 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-07-29 12:09:31 - Försvarsstaben
www.frihetsportalen.se2015-07-20 17:36:08 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-07-16 12:57:16 - Patent och Registreringsverket
www.frihetsportalen.se2015-07-16 11:38:08 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-07-16 10:58:27 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-07-15 13:26:48 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-07-14 10:53:02 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-07-13 13:51:14 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-07-13 12:40:38 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-07-09 12:17:54 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-07-08 10:17:15 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-07-08 10:16:21 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-07-08 10:15:16 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-07-08 10:14:41 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-06-25 18:36:32 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-06-25 16:52:58 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-06-23 13:44:01 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-23 13:44:01 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-23 13:43:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-23 13:43:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-23 12:16:17 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-06-23 12:14:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-06-23 12:11:44 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-06-17 13:18:56 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-17 13:18:56 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-06-17 11:27:55 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-06-15 09:26:03 - Regeringskansliet
www.frihetsportalen.se2015-06-08 15:34:29 - Försvarsmakten
www.frihetsportalen.se2015-06-08 15:34:24 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-06-05 11:37:50 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-06-02 14:26:14 - Försäkringskassan
www.frihetsportalen.se2015-06-02 13:30:36 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-06-02 13:27:43 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-06-02 08:07:53 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-05-28 14:49:19 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-05-28 14:44:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-05-27 09:06:54 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-05-26 13:47:02 - Skolverket
www.frihetsportalen.se2015-05-26 13:23:48 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetsportalen.se2015-05-26 12:04:59 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-05-26 12:04:48 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-05-26 09:45:37 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-05-26 09:00:14 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-05-26 09:00:14 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetsportalen.se2015-05-25 19:24:23 - Domstolsverket
www.frihetsportalen.se2015-05-23 12:54:42 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-05-23 12:50:17 - Kriminalvården
www.frihetsportalen.se2015-05-22 11:16:10 - Skatteverket
www.frihetsportalen.se2015-05-21 16:55:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-05-21 16:54:58 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-05-21 16:49:46 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetsportalen.se2015-05-19 15:34:59 - Riksdagen
www.frihetsportalen.se2015-05-19 15:34:59 - Riksdagen