Dessa har besökt runa.regeborg.se rss

runa.regeborg.se2021-10-11 22:08:57 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-10-11 22:08:57 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-30 12:26:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-30 12:26:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-04 08:45:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-04 08:45:39 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-04 08:39:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-08-04 08:39:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-31 05:47:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-31 05:47:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-30 13:31:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-30 13:31:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-28 20:45:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-28 20:45:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-28 08:25:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-28 08:25:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-27 07:27:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-27 07:27:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-25 07:24:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-25 07:24:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-25 06:03:16 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2021-07-25 06:03:16 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2021-07-20 11:37:04 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
runa.regeborg.se2021-07-18 22:59:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-18 22:59:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-12 22:53:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-12 22:53:04 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-11 22:56:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-11 22:56:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-10 23:09:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-10 23:09:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-08 21:59:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-08 21:59:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-08 20:13:45 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2021-07-08 20:11:40 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2021-07-02 18:27:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-07-02 18:27:41 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 16:34:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 16:34:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 16:31:27 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 16:31:27 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 12:15:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-30 12:15:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-29 22:24:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-29 22:24:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-28 13:44:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-28 13:44:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-27 20:39:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-27 20:39:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-26 23:51:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-26 23:51:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-22 21:34:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-22 21:34:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-20 22:16:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-20 22:16:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-18 11:26:43 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-18 11:26:42 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-04 09:04:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-06-04 09:04:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-05-26 11:09:47 - Datainspektionen
runa.regeborg.se2021-05-26 11:09:47 - Datainspektionen
runa.regeborg.se2021-04-28 10:43:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-04-28 10:43:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-03-25 10:53:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-03-25 10:53:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-03-04 23:23:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-03-04 23:23:35 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-02-27 23:22:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-02-27 23:22:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-02-03 16:50:16 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-30 21:32:01 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2021-01-30 21:32:01 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2021-01-28 19:31:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-28 19:31:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-26 20:29:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-26 20:29:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-26 20:29:18 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-26 20:29:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-19 01:37:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-19 01:37:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-19 00:58:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-19 00:58:02 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-17 15:00:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-17 15:00:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-15 15:05:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-15 15:05:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-11 12:25:05 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-11 12:25:05 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-09 10:35:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-09 10:35:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-09 03:56:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-09 03:56:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-02 10:30:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2021-01-02 10:30:31 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-27 23:57:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-27 23:57:14 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-25 23:07:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-25 23:07:23 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-10 16:35:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-10 16:35:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-09 12:36:22 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-09 12:36:22 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-03 19:56:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-12-03 19:56:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-11-25 00:06:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-11-25 00:06:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-11-19 22:36:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-11-19 22:36:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-30 23:24:06 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-30 23:24:06 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-30 23:22:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-30 23:22:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-15 20:52:46 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-15 20:52:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-10-02 10:24:23 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2020-09-17 16:14:15 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2020-09-17 16:14:15 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2020-09-06 20:14:45 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-09-06 20:14:44 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-22 23:07:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-22 23:07:55 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-14 13:00:31 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2020-08-14 13:00:30 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2020-08-13 13:15:23 - Försvarsstaben
runa.regeborg.se2020-08-09 12:06:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-09 12:06:03 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-07 20:08:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-07 20:08:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-02 01:12:08 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-02 01:12:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-01 01:28:48 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-08-01 01:28:48 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-30 23:13:14 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-07-30 23:13:14 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-07-30 08:01:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-30 08:01:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-30 01:13:46 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-30 01:13:46 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:42:09 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:42:09 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:39:43 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:39:43 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:39:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-28 23:39:36 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-24 18:32:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-24 18:32:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-21 23:34:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-21 23:34:13 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-21 21:22:42 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-21 21:22:42 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-20 18:39:34 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-20 18:39:33 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-09 00:40:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-09 00:40:26 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-03 14:57:08 - Moderata Samlingspartiet
runa.regeborg.se2020-07-03 14:57:07 - Moderata Samlingspartiet
runa.regeborg.se2020-07-02 14:18:18 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-07-02 14:18:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-06-22 23:39:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-06-22 23:39:07 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-06-20 21:29:32 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-06-20 21:29:32 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-06-20 20:48:58 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-06-20 20:48:58 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-06-15 22:03:10 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-06-15 22:03:10 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-05-31 20:46:51 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-31 20:46:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-28 22:27:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-28 22:27:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-28 21:08:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-28 21:08:17 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-19 17:53:30 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-05-19 17:53:29 - Rikspolisstyrelsen i Kiruna
runa.regeborg.se2020-05-14 10:34:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-05-14 10:34:53 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-04-20 11:21:47 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-04-20 11:21:47 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-04-07 21:02:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-04-07 21:02:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-03-09 10:58:52 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2020-02-12 23:26:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-02-12 23:26:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-02-11 14:39:59 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2020-02-11 14:39:59 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-30 18:19:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-30 18:19:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-11 15:14:49 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2019-12-11 15:14:49 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2019-12-08 13:00:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-08 13:00:40 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-07 23:03:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-07 23:03:19 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-07 21:52:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-12-07 21:52:12 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-09-23 15:51:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-09-19 10:24:58 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2019-09-06 07:39:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-09-06 07:39:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-08-29 14:21:34 - Centrala Studiestödsnämnden
runa.regeborg.se2019-08-29 14:21:33 - Centrala Studiestödsnämnden
runa.regeborg.se2019-06-27 09:56:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-06-27 09:56:56 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-04-27 00:29:40 - Sveriges Riksbank
runa.regeborg.se2019-04-19 21:28:01 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-04-19 21:28:00 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-04-10 10:13:58 - Bolagsverket
runa.regeborg.se2019-04-10 10:13:58 - Bolagsverket
runa.regeborg.se2019-04-08 15:55:43 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2019-04-05 12:54:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-04-05 12:54:15 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-21 09:47:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-21 09:47:49 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-16 17:56:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-16 17:56:54 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-16 11:10:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-16 11:10:37 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-13 15:22:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-03-13 15:22:50 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-02-14 19:27:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-02-14 19:27:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-02-12 19:35:40 - Sveriges Riksbank
runa.regeborg.se2019-02-04 22:27:25 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-02-04 22:27:24 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-30 00:33:59 - Sveriges Riksbank
runa.regeborg.se2019-01-28 11:51:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-28 11:51:29 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-24 14:18:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-24 14:18:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-16 13:02:33 - Skatteverket
runa.regeborg.se2019-01-14 22:29:48 - Sveriges Riksbank
runa.regeborg.se2019-01-07 01:08:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2019-01-07 01:08:20 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-12-21 21:01:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-12-21 21:01:38 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-12-11 19:11:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-12-11 19:11:21 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-11-23 20:31:22 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-11-23 20:31:22 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-11-01 11:03:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-11-01 11:03:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-10-26 13:43:07 - Skatteverket
runa.regeborg.se2018-10-22 13:26:48 - Riksdagen
runa.regeborg.se2018-10-22 13:26:48 - Riksdagen
runa.regeborg.se2018-10-15 15:10:46 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-10-15 15:10:46 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-09-24 13:53:28 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2018-09-24 13:53:28 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2018-09-24 10:52:48 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-09-24 10:52:47 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-09-24 09:04:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-09-24 09:04:58 - Rikspolisstyrelsen (RPS)
runa.regeborg.se2018-09-20 15:59:20 - Skatteverket
runa.regeborg.se2018-09-18 12:42:36 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2018-08-25 20:08:36 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2018-08-14 22:02:40 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2018-05-23 12:10:50 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2018-04-24 03:33:48 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2018-04-11 12:35:32 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-04-11 12:35:31 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-04-02 01:39:50 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2018-03-28 13:13:33 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-03-28 13:13:30 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-03-06 21:04:36 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-03-06 21:04:36 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2018-02-21 09:41:42 - Skatteverket
runa.regeborg.se2018-02-17 12:19:07 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2018-02-05 13:01:32 - Riksdagen
runa.regeborg.se2017-12-29 15:15:34 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-12-29 15:15:34 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-12-18 10:38:50 - Skatteverket
runa.regeborg.se2017-11-17 13:17:15 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2017-09-12 11:48:15 - Riksdagen
runa.regeborg.se2017-09-12 11:48:06 - Riksdagen
runa.regeborg.se2017-09-01 16:55:51 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2017-09-01 16:53:14 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2017-07-26 14:45:55 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-07-26 14:45:55 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-07-07 10:52:06 - Skatteverket
runa.regeborg.se2017-07-03 15:02:37 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2017-06-17 21:18:08 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-06-17 21:18:08 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-06-13 12:34:08 - Skatteverket
runa.regeborg.se2017-06-07 18:12:19 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2017-04-05 11:30:28 - Skatteverket
runa.regeborg.se2017-01-10 20:27:00 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2017-01-10 20:27:00 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-11-29 20:54:02 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-11-29 20:54:02 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-11-24 12:02:50 - Skatteverket
runa.regeborg.se2016-10-12 11:52:02 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2016-10-11 08:22:53 - Skatteverket
runa.regeborg.se2016-10-10 13:01:36 - Skatteverket
runa.regeborg.se2016-10-06 17:03:15 - Skatteverket
runa.regeborg.se2016-09-16 11:51:29 - Skatteverket
runa.regeborg.se2016-08-29 15:54:00 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-08-29 15:53:55 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-08-29 15:51:55 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-08-04 14:51:34 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2016-06-16 17:36:59 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-06-16 17:36:59 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-06-13 11:05:21 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2016-04-29 22:32:19 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-04-26 02:49:07 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-04-14 18:03:41 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-04-13 10:43:02 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-04-13 10:43:01 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-04-07 13:39:46 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-04-07 13:39:46 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-04-07 13:35:54 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-04-07 13:35:54 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-03-21 14:21:45 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-03-11 21:15:05 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-03-03 07:47:31 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-02-18 14:17:22 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2016-02-12 09:40:11 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-02-12 09:40:11 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2016-02-03 14:27:38 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2016-01-27 15:36:09 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2016-01-27 15:36:08 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-12-28 13:47:31 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-12-28 13:47:30 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-12-27 22:13:32 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-12-18 13:46:41 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-12-18 13:46:41 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-11-25 12:37:45 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-11-22 03:35:31 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2015-11-20 08:23:28 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-11-16 19:20:12 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-11-07 13:08:53 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-11-07 13:08:52 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-11-05 13:10:14 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-11-05 13:10:14 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-10-01 12:32:41 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-24 13:34:29 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-15 14:02:11 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-09-11 12:22:34 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-11 12:22:34 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-11 12:22:18 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-11 12:22:17 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-09-03 14:18:56 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-08-21 16:00:28 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-08-21 16:00:28 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-08-18 10:20:33 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-08-18 10:20:32 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-07-24 06:07:20 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-07-24 06:07:18 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-07-24 06:07:18 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-07-20 10:25:16 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-07-15 15:33:22 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-07-13 22:42:32 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-07-10 09:02:39 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-07-08 16:26:11 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-07-08 16:26:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-07-08 16:26:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-23 16:13:29 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-06-10 12:07:13 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-10 12:07:13 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-10 12:07:11 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-10 12:07:05 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-10 12:07:03 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-06 19:27:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-06 19:27:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-06 19:26:48 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-06 19:26:46 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-06 19:26:46 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-06-02 17:04:43 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-06-02 17:04:43 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-05-25 15:39:59 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-05-25 15:39:58 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-05-25 15:39:58 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-05-19 10:12:56 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-05-19 10:12:56 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-05-15 02:43:02 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-05-15 02:43:01 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-05-15 02:43:01 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-04-23 09:49:27 - Skatteverket
runa.regeborg.se2015-04-16 16:48:20 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2015-04-15 08:19:32 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-04-15 08:19:24 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-04-14 15:49:03 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-04-14 15:46:52 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-04-10 10:37:38 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-04-10 10:36:41 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-03-31 10:19:22 - Skatteverket
runa.regeborg.se2015-03-20 15:30:06 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-20 15:30:06 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-19 22:56:02 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-19 22:56:01 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-19 22:56:01 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-18 07:50:04 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-18 07:50:03 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-18 07:50:03 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-11 11:07:58 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2015-03-10 13:15:38 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-10 13:15:36 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-05 10:20:55 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-05 10:20:54 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-02 07:54:52 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-02 07:54:52 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-03-02 07:54:52 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-27 10:24:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-27 10:24:09 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-27 10:24:09 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 11:13:09 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 11:13:09 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 10:53:03 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 10:53:03 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 10:05:50 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 10:05:50 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-26 10:05:50 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-25 21:31:11 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-25 21:31:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-25 21:31:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-18 15:02:14 - Försvarsmakten
runa.regeborg.se2015-02-18 13:11:18 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-02-18 13:11:18 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-02-18 07:27:28 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-02-12 20:57:16 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-12 20:57:15 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-12 20:57:15 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-10 16:01:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-10 16:01:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-02-10 16:01:10 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-21 13:53:44 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-21 13:53:43 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-21 13:53:43 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-21 09:17:08 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2015-01-14 12:35:38 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-14 12:35:38 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2015-01-13 16:42:04 - Skatteverket
runa.regeborg.se2014-12-22 09:37:24 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-12-22 09:37:24 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-12-19 11:38:48 - Tullverket
runa.regeborg.se2014-12-19 11:16:45 - Tullverket
runa.regeborg.se2014-12-02 14:05:29 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-11-21 14:52:43 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-11-21 14:52:42 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-11-05 12:12:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-11-05 12:12:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-10-17 23:51:45 - Åklagarmyndigheten
runa.regeborg.se2014-10-14 11:59:23 - Försvarsmakten
runa.regeborg.se2014-10-13 12:23:06 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-10-13 12:23:06 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-10-13 12:18:15 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-10-13 12:18:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-09-30 23:30:29 - Sida
runa.regeborg.se2014-09-15 15:25:37 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-09-15 15:25:37 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-09-15 14:13:55 - Skatteverket
runa.regeborg.se2014-09-03 16:27:07 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-09-03 14:30:28 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-09-03 14:30:27 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-08-26 03:13:18 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2014-08-26 03:13:18 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2014-08-18 15:28:51 - Skatteverket
runa.regeborg.se2014-08-14 13:13:59 - Försvarsmakten
runa.regeborg.se2014-08-13 13:28:23 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2014-08-11 14:09:52 - Åklagarmyndigheten
runa.regeborg.se2014-07-15 12:39:23 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-07-07 13:07:53 - Försäkringskassan
runa.regeborg.se2014-07-03 14:02:47 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2014-07-03 10:42:02 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2014-06-13 12:24:10 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-06-11 20:51:57 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-06-11 20:51:56 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-05-28 10:21:11 - Skatteverket
runa.regeborg.se2014-05-27 14:56:44 - Försvarsmakten
runa.regeborg.se2014-05-20 13:54:13 - Marinkommando Syd
runa.regeborg.se2014-05-20 13:54:13 - Marinkommando Syd
runa.regeborg.se2014-05-12 14:05:53 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2014-05-05 17:49:30 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-04-29 14:27:02 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-04-24 12:37:27 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-04-24 12:37:26 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2014-03-28 09:55:16 - Försvarsmakten
runa.regeborg.se2014-03-26 14:30:25 - Försvarsstaben
runa.regeborg.se2014-03-21 11:14:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
runa.regeborg.se2014-03-21 11:13:17 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
runa.regeborg.se2014-03-13 22:50:44 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2014-03-04 14:21:25 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2014-03-01 22:51:50 - Riksdagen
runa.regeborg.se2014-03-01 22:51:49 - Riksdagen
runa.regeborg.se2014-02-13 15:24:12 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2014-01-28 12:11:21 - Bolagsverket
runa.regeborg.se2014-01-28 10:53:00 - Bolagsverket
runa.regeborg.se2014-01-14 13:36:18 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2014-01-14 13:35:37 - Patent och Registreringsverket
runa.regeborg.se2013-12-30 06:27:14 - Rikspolisstyrelsen
runa.regeborg.se2013-12-11 10:01:15 - Domstolsverket
runa.regeborg.se2013-11-26 13:09:11 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-11-07 12:51:40 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-09-18 14:25:29 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-09-16 07:50:38 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-09-12 16:54:32 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-09-12 16:40:37 - Skatteverket
runa.regeborg.se2013-08-27 08:56:30 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2013-08-22 15:27:32 - Fortifikationsverket
runa.regeborg.se2013-07-05 23:02:34 - Kriminalvården
runa.regeborg.se2013-06-20 13:02:28 - Försäkringskassan