Dessa har besökt ptphilip.se rss

ptphilip.se2017-04-26 16:28:51 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-26 16:28:46 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-26 08:26:29 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-25 17:11:49 - Riksdagen
ptphilip.se2017-04-25 14:46:10 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-04-24 14:18:01 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-21 16:50:36 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-20 19:09:28 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-04-18 09:30:55 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-04-18 08:42:04 - Skolverket
ptphilip.se2017-04-17 13:43:09 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-04-17 03:26:22 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-04-15 09:17:02 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-13 10:48:32 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-13 10:48:18 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-13 10:40:02 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-13 10:39:56 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-12 10:53:21 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-04-11 09:31:17 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-04-10 18:50:48 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-10 18:49:46 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-10 18:49:04 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-10 18:47:42 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-07 09:22:39 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-04-05 10:22:01 - Skatteverket
ptphilip.se2017-04-03 15:04:46 - Bolagsverket
ptphilip.se2017-04-02 16:27:35 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-04-02 14:33:04 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-03-28 15:54:06 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2017-03-28 13:13:07 - Domstolsverket
ptphilip.se2017-03-22 16:32:44 - Skatteverket
ptphilip.se2017-03-21 12:59:36 - Domstolsverket
ptphilip.se2017-03-16 15:31:55 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
ptphilip.se2017-03-14 11:38:38 - Domstolsverket
ptphilip.se2017-03-14 10:46:28 - Riksdagen
ptphilip.se2017-03-13 10:24:02 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-03-12 15:36:42 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-03-09 15:25:24 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-03-09 14:30:08 - Skatteverket
ptphilip.se2017-03-07 23:02:25 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-03-07 15:30:44 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-03-01 12:44:41 - Regeringskansliet
ptphilip.se2017-02-24 13:47:23 - Skatteverket
ptphilip.se2017-02-23 09:20:46 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-02-22 12:24:02 - Uppsala Garnison
ptphilip.se2017-02-22 11:43:27 - Riksrevisionen
ptphilip.se2017-02-21 12:09:04 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-02-21 09:56:57 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-02-16 07:19:08 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-02-15 09:32:35 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-02-15 08:15:59 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-02-15 08:15:33 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-02-14 12:36:06 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-02-10 12:24:30 - Skatteverket
ptphilip.se2017-02-10 12:18:34 - Skatteverket
ptphilip.se2017-02-09 10:08:15 - Skolverket
ptphilip.se2017-02-08 13:46:00 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-02-08 13:44:07 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-02-07 16:32:26 - Radiotjänst i Kiruna AB
ptphilip.se2017-02-06 15:03:12 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2017-02-02 10:29:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-31 11:41:03 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-30 15:03:24 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-30 10:15:20 - Socialstyrelsen
ptphilip.se2017-01-29 19:53:34 - Försäkringskassan
ptphilip.se2017-01-28 13:03:05 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-28 12:17:26 - Försvarsstaben
ptphilip.se2017-01-28 01:53:32 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:53:27 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:53:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:53:23 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:53:21 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:51:40 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:49:52 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:46:15 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:44:55 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-28 01:44:54 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-27 10:16:58 - Sida
ptphilip.se2017-01-20 20:56:55 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-01-20 20:55:40 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-01-20 20:55:18 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-01-20 20:54:24 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-01-20 20:51:18 - Försvarsmakten
ptphilip.se2017-01-20 15:10:43 - Riksdagen
ptphilip.se2017-01-20 11:50:22 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-20 11:49:37 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-20 10:17:49 - Riksdagen
ptphilip.se2017-01-20 08:32:38 - Skolinspektionen
ptphilip.se2017-01-20 08:32:27 - Skolinspektionen
ptphilip.se2017-01-18 09:27:27 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-18 07:42:42 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-18 07:40:00 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-18 07:39:48 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-18 07:39:10 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-17 18:49:24 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-15 08:01:11 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-13 08:32:19 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-12 15:48:35 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-12 15:46:53 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-12 15:43:54 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-10 12:50:42 - Domstolsverket
ptphilip.se2017-01-09 14:20:19 - Skolverket
ptphilip.se2017-01-08 01:56:28 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-08 01:56:20 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2017-01-07 03:29:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:27:46 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:27:37 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:27:21 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:26:13 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:25:59 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:25:44 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:25:06 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:24:52 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:24:30 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:20:10 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:19:39 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-07 03:19:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-06 15:47:50 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-04 09:19:01 - Skatteverket
ptphilip.se2017-01-02 08:28:34 - Kriminalvården
ptphilip.se2017-01-02 08:25:01 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-31 17:28:37 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-30 11:41:18 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-12-29 16:16:32 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 16:16:06 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 16:15:50 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 16:14:36 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 16:13:26 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 16:13:12 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 12:07:16 - Skatteverket
ptphilip.se2016-12-29 09:10:48 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-12-29 08:35:14 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-29 08:34:51 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-26 11:26:28 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-26 11:26:24 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-26 11:25:10 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-22 13:39:50 - Skolverket
ptphilip.se2016-12-22 01:24:22 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-20 15:37:27 - Sida
ptphilip.se2016-12-20 15:36:56 - Sida
ptphilip.se2016-12-20 12:25:31 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-12-18 17:17:49 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-12-11 10:08:30 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-09 15:13:00 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-09 12:54:52 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-08 15:16:58 - Sida
ptphilip.se2016-12-06 14:56:58 - Riksdagen
ptphilip.se2016-12-02 15:14:03 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-12-02 11:09:06 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-02 11:01:22 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-02 10:59:57 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-02 10:59:56 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-12-02 10:58:39 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-11-30 13:35:01 - Riksrevisionen
ptphilip.se2016-11-30 10:56:23 - Boverket
ptphilip.se2016-11-27 02:11:32 - Försvarsstaben
ptphilip.se2016-11-22 13:27:33 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-18 12:19:24 - Försvarshögskolan
ptphilip.se2016-11-18 12:19:23 - Försvarshögskolan
ptphilip.se2016-11-17 14:48:11 - Skatteverket
ptphilip.se2016-11-16 11:25:04 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-11-16 10:53:26 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-11-15 10:28:45 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-11-14 13:57:08 - Tullverket
ptphilip.se2016-11-11 09:52:51 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-11-09 15:00:31 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-11-09 13:52:57 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:52:07 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:50:32 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:49:01 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:47:48 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:47:13 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:43:03 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 13:41:48 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-11-09 10:10:22 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-11-08 10:35:45 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-11-04 10:26:38 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-11-04 10:26:33 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-11-04 10:25:26 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-11-04 10:24:17 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-11-04 10:22:00 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-11-03 11:25:18 - Skatteverket
ptphilip.se2016-11-03 10:49:36 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-11-03 10:49:33 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-10-31 12:49:29 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-10-31 12:46:14 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-10-31 12:45:51 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-10-31 12:44:26 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-10-25 12:56:38 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-10-21 17:36:58 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 17:35:14 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 17:34:49 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 17:33:49 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 17:33:37 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 17:33:36 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-21 10:44:25 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-10-18 15:35:40 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-10-18 15:09:08 - Moderata Samlingspartiet
ptphilip.se2016-10-17 10:12:29 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-14 09:53:31 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-10-14 09:52:09 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-10-12 17:18:57 - Skatteverket
ptphilip.se2016-10-12 15:19:11 - Riksdagen
ptphilip.se2016-10-11 12:47:30 - Skatteverket
ptphilip.se2016-10-11 12:46:47 - Skatteverket
ptphilip.se2016-10-11 12:45:31 - Skatteverket
ptphilip.se2016-10-11 12:45:23 - Skatteverket
ptphilip.se2016-09-30 15:50:25 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-09-28 10:27:33 - Tullverket
ptphilip.se2016-09-28 09:07:24 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-09-26 13:42:48 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-09-25 00:49:17 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-24 16:39:06 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-24 16:35:46 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-23 09:30:34 - Tullverket
ptphilip.se2016-09-22 11:23:04 - Skatteverket
ptphilip.se2016-09-22 11:16:20 - Skatteverket
ptphilip.se2016-09-22 11:02:10 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-21 11:30:13 - Försvarets Materielverk (FMV)
ptphilip.se2016-09-21 02:16:33 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-20 11:57:43 - Skatteverket
ptphilip.se2016-09-19 16:53:51 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-19 16:48:43 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-19 16:24:36 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-19 16:23:49 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-19 02:22:50 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-18 21:45:04 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-16 08:29:49 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-15 10:53:19 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-14 08:38:57 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-13 10:11:37 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-09-11 11:11:22 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-11 11:06:23 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-11 07:59:39 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-08 14:39:21 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-08 14:39:03 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-07 11:42:29 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-09-07 11:37:08 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-09-05 14:29:27 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-09-04 17:25:09 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-09-02 14:15:21 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-09-01 14:11:36 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-08-31 12:10:47 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-31 08:32:56 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-30 10:21:51 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-08-29 10:05:45 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-29 10:05:20 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-29 09:59:35 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-29 09:58:04 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-25 16:02:43 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-25 14:20:13 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-08-25 13:33:36 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-08-24 14:26:59 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-08-24 14:25:05 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-08-24 06:52:32 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-23 07:48:41 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-23 07:47:13 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-23 07:43:21 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 12:54:34 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-22 09:50:53 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:50:41 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:50:25 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:50:00 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:49:29 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:48:47 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:48:30 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:47:57 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:47:31 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:44:29 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:44:22 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:44:21 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:44:12 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:44:10 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:41:15 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:40:44 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-22 09:40:32 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-21 23:01:19 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-21 22:50:13 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-21 14:20:15 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-20 18:54:05 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-08-19 13:07:45 - Skolverket
ptphilip.se2016-08-19 07:51:37 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-19 07:50:03 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-17 11:47:30 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-17 09:44:50 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-16 08:10:16 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 13:32:29 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 13:32:15 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 13:31:23 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 13:30:06 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 13:20:58 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-15 12:55:36 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-12 14:02:24 - Skolverket
ptphilip.se2016-08-12 12:46:23 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-08-12 10:28:20 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-11 14:10:49 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-08-11 14:07:28 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-08-11 13:52:52 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-10 14:25:52 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-10 12:31:49 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-10 12:31:44 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-10 12:31:33 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-10 12:31:32 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-10 12:29:53 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-08-09 15:44:44 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-09 14:40:41 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-09 14:40:10 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-09 11:09:16 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-08-09 09:53:29 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-09 08:33:00 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-08-09 08:33:00 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-08-09 08:17:07 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-08-08 14:39:13 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-08-08 13:06:42 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-08-08 08:23:28 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-05 08:40:09 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-04 15:57:56 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-04 15:57:37 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-04 15:57:01 - Riksdagen
ptphilip.se2016-08-04 10:48:33 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-03 13:17:27 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-03 08:46:25 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-08-02 08:43:11 - Skatteverket
ptphilip.se2016-08-01 16:29:52 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-08-01 10:49:49 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-22 10:16:09 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-21 11:18:47 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-21 10:06:13 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-20 11:36:42 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-20 09:16:50 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-07-19 08:06:36 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-18 10:17:40 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-15 13:41:26 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-07-15 13:00:40 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-15 12:21:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 12:21:24 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 12:16:03 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 12:15:52 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 12:14:59 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 12:13:22 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 10:40:50 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-15 09:44:48 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-14 11:00:17 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-07-14 09:56:05 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-13 10:53:41 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-12 12:59:40 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-12 11:36:10 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-12 11:36:06 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-12 11:23:43 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-12 11:08:52 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-07-12 09:32:51 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-12 09:27:35 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-07-11 13:40:30 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-11 09:29:06 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-09 18:03:47 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-08 09:42:49 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-08 09:10:28 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-08 07:20:15 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-07 16:50:09 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-07 14:28:51 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-07-07 10:16:56 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-07 09:22:37 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-07 08:23:49 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-06 10:23:58 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-06 09:19:31 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-05 14:34:08 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-05 14:34:05 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-05 14:17:37 - Skatteverket
ptphilip.se2016-07-05 14:08:49 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-07-05 11:51:22 - Försvarets Materielverk (FMV)
ptphilip.se2016-07-05 10:47:06 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-07-05 09:14:52 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-07-04 09:30:20 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-30 15:29:57 - Sida
ptphilip.se2016-06-30 12:48:12 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-06-30 11:04:59 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-29 17:04:01 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-06-29 15:26:42 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-29 15:23:35 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-29 15:23:27 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-28 12:48:19 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:47:33 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:47:16 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:45:36 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:45:07 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:44:26 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:43:47 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:43:33 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-28 12:37:15 - Finansinspektionen
ptphilip.se2016-06-27 12:04:08 - Riksrevisionen
ptphilip.se2016-06-27 12:03:16 - Riksrevisionen
ptphilip.se2016-06-27 10:35:39 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-06-23 09:49:03 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-22 12:34:59 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-06-22 12:29:31 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:29:30 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:29:26 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:26:36 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:25:15 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:25:11 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-22 12:22:48 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-21 11:56:53 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-06-21 10:35:01 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-20 15:35:35 - Moderata Samlingspartiet
ptphilip.se2016-06-20 09:50:22 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-19 12:53:25 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-06-18 13:10:11 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-16 10:18:38 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-16 00:33:45 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-06-14 16:36:40 - Moderata Samlingspartiet
ptphilip.se2016-06-13 14:23:55 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-06-13 07:54:25 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-06-10 16:55:50 - Skatteverket
ptphilip.se2016-06-08 11:50:51 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:49:36 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:49:23 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:48:32 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:47:02 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:46:31 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:43:41 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:42:03 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:41:39 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:41:32 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:36:12 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:34:13 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:32:33 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:27:33 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-08 11:26:14 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-07 23:55:05 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-07 23:33:29 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-07 23:33:29 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-07 14:24:47 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-07 11:15:54 - Moderata Samlingspartiet
ptphilip.se2016-06-07 11:13:40 - Moderata Samlingspartiet
ptphilip.se2016-06-07 10:47:41 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-06-06 10:26:24 - Försvarsstaben
ptphilip.se2016-06-03 15:59:00 - Riksdagen
ptphilip.se2016-06-03 14:13:04 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-06-03 11:54:26 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-06-03 11:04:01 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-06-02 13:27:16 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-06-02 08:35:22 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
ptphilip.se2016-06-01 13:22:56 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
ptphilip.se2016-05-31 14:17:07 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-05-31 11:40:07 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-31 10:31:17 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-30 13:41:06 - Åklagarmyndigheten
ptphilip.se2016-05-26 14:26:38 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-05-25 12:53:58 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-25 09:39:18 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-24 19:27:48 - Riksdagen
ptphilip.se2016-05-24 12:50:25 - Konkurrensverket
ptphilip.se2016-05-23 15:07:47 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-23 15:06:54 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-23 13:02:22 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-23 10:20:06 - Skatteverket
ptphilip.se2016-05-21 11:25:45 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-19 15:15:55 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 15:12:49 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 15:02:52 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 15:01:20 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 14:52:41 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 14:37:12 - Försvarsmakten
ptphilip.se2016-05-19 10:12:38 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-19 10:12:35 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-18 10:49:29 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-18 08:26:08 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-05-18 08:25:36 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-05-18 08:25:05 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-05-17 16:05:00 - Domstolsverket
ptphilip.se2016-05-17 09:50:05 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-16 13:13:23 - Skatteverket
ptphilip.se2016-05-16 09:58:38 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-12 16:34:52 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-05-12 16:34:10 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-05-12 15:30:39 - Patent och Registreringsverket
ptphilip.se2016-05-12 13:19:55 - Skolverket
ptphilip.se2016-05-12 10:56:27 - Försäkringskassan
ptphilip.se2016-05-12 08:48:24 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-12 07:55:19 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-05-11 15:27:33 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-05-10 16:09:43 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
ptphilip.se2016-05-10 15:22:49 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-10 15:22:39 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-10 09:25:56 - Riksdagen
ptphilip.se2016-05-09 09:36:41 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-05-09 09:35:58 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-05-09 09:35:22 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-05-09 09:34:58 - Regeringskansliet
ptphilip.se2016-05-09 08:27:01 - Skatteverket
ptphilip.se2016-05-05 15:13:36 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-05 15:13:15 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-05 15:10:23 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-05 15:07:28 - Kriminalvården
ptphilip.se2016-05-04 09:22:11 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
ptphilip.se2016-05-04 09:22:00 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
ptphilip.se2016-05-03 12:05:57 - Högskoleverket
ptphilip.se2016-05-02 13:58:47 - Rikspolisstyrelsen
ptphilip.se2016-05-02 10:31:30 - Centrala Studiestödsnämnden
ptphilip.se2016-04-29 09:57:17 - Centrala Studiestödsnämnden