Dessa har besökt www.frihetssmedjan.se rss

www.frihetssmedjan.se2017-04-25 10:21:58 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-25 10:04:11 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-04-24 15:32:22 - Tullverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-23 18:06:41 - Försvarsstaben
www.frihetssmedjan.se2017-04-20 12:56:43 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-04-20 12:56:29 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-04-19 09:53:37 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-04-18 15:30:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-18 15:28:01 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-18 15:27:14 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-13 16:14:31 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-13 15:51:20 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-10 12:24:30 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-07 09:10:22 - Justitiekanslern
www.frihetssmedjan.se2017-04-06 13:41:46 - Högskoleverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-05 16:22:54 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-04-04 10:02:08 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-04 09:58:33 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-04 09:58:17 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-04-03 15:24:15 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-03 15:23:55 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-04-03 15:17:32 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-31 16:22:04 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-31 16:19:06 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-29 18:58:34 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-29 15:27:10 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-29 15:26:50 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-29 15:26:44 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-28 09:49:23 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-28 09:37:58 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-27 16:43:27 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-03-24 13:42:38 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-24 10:53:37 - Boverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-24 09:53:07 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2017-03-22 17:26:15 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-15 15:28:10 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-15 10:51:23 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-15 09:33:39 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-15 09:30:37 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-09 10:39:15 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-09 10:38:28 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-09 10:38:28 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-09 10:38:28 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-08 09:22:19 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2017-03-08 09:21:45 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2017-03-08 08:19:31 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-07 15:30:05 - Skolinspektionen
www.frihetssmedjan.se2017-03-07 15:07:36 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-07 12:58:53 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-06 14:56:40 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-06 14:56:22 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-06 14:40:38 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-03 14:27:16 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-03-03 12:44:46 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-03 12:17:37 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-03-02 08:36:25 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-02 08:36:05 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-03-02 08:35:42 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-28 12:29:48 - Radiotjänst i Kiruna AB
www.frihetssmedjan.se2017-02-27 16:10:53 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2017-02-27 14:35:35 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetssmedjan.se2017-02-24 12:12:31 - Post- och Telestyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-24 12:12:27 - Post- och Telestyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-22 13:52:11 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-22 12:27:44 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-22 09:11:02 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-22 08:34:42 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-14 14:27:51 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-13 15:25:09 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-13 15:25:00 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-13 15:24:52 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-13 15:22:50 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-13 13:18:52 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-11 09:40:16 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-10 15:22:13 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2017-02-10 13:37:18 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-07 17:45:09 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-07 17:09:36 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-02-07 17:08:01 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-02-06 13:22:23 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-06 13:21:44 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-02-03 15:30:35 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-02-02 16:04:01 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-02-02 10:13:33 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-01-30 10:35:24 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-01-29 11:03:04 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-01-26 12:23:44 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-01-25 21:14:06 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2017-01-25 17:23:24 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2017-01-18 15:38:20 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2017-01-17 08:19:21 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2017-01-16 18:03:25 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-01-16 18:03:03 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2017-01-09 13:19:49 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2017-01-05 10:20:14 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-12 10:45:11 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-12-12 10:45:06 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-12-08 12:43:59 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-08 12:43:28 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-08 10:23:44 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-07 13:34:23 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-07 13:10:40 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-07 09:39:41 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-12-06 14:40:00 - Konstnärsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-12-06 09:54:44 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 14:52:45 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 11:40:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 10:11:12 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 10:10:28 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 10:10:17 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 10:10:11 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 10:08:54 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 09:49:49 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 09:49:47 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 09:48:00 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 09:47:26 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-12-05 09:43:07 - Konkurrensverket
www.frihetssmedjan.se2016-12-04 21:08:14 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-12-04 14:38:53 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-11-28 14:52:19 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-11-28 14:46:58 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-11-28 07:57:21 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-11-28 07:56:59 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-11-23 15:44:05 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-11-18 15:53:59 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-11-18 15:53:54 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-11-16 13:37:36 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-11-16 13:35:07 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-11-11 17:20:19 - Konstnärsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-11-11 11:40:12 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-11-10 12:10:47 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-11-10 11:17:21 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-11-10 07:58:28 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-11-10 07:54:13 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-11-10 07:53:45 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-11-07 15:58:43 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-11-03 15:51:18 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-11-03 15:47:24 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-11-03 09:40:26 - Radiotjänst i Kiruna AB
www.frihetssmedjan.se2016-10-28 08:37:34 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-10-27 13:49:36 - Sida
www.frihetssmedjan.se2016-10-25 13:14:13 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-10-24 15:23:58 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-10-24 14:42:32 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-10-22 08:18:18 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-10-20 14:31:34 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-10-20 10:36:20 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 18:40:32 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 18:40:30 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 18:40:11 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 18:39:41 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 15:26:06 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 12:22:55 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 12:22:12 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 12:21:57 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-10-19 12:21:17 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-10-14 13:58:02 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-10-13 11:35:41 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-10-12 16:56:50 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-10-12 10:37:08 - Strålskyddsmyndigheten
www.frihetssmedjan.se2016-10-11 07:21:07 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-10-03 15:09:24 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-09-29 13:42:30 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-09-25 00:09:08 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-09-20 15:58:03 - Tullverket
www.frihetssmedjan.se2016-09-16 11:15:25 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-09-16 11:14:46 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-09-15 11:18:15 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-09-15 11:16:33 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-09-09 13:16:17 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-09-09 13:04:47 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-09-08 08:54:36 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-09-08 08:53:23 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-09-07 09:09:28 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-09-07 09:09:21 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-09-06 10:10:53 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-09-05 15:32:33 - Åklagarmyndigheten
www.frihetssmedjan.se2016-09-02 14:21:01 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-08-31 18:57:24 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-08-31 18:57:24 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-08-29 09:55:26 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-08-25 11:27:41 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-08-23 12:47:56 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-08-17 11:18:44 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-08-14 17:25:56 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:32:02 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:31:48 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:31:44 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:28:44 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:28:38 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:28:05 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:27:53 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:27:38 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:27:12 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-13 00:26:47 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-08-12 14:56:08 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-08-12 07:15:56 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-08-05 11:58:22 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-08-03 12:21:22 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-07-19 13:26:46 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-07-19 13:05:55 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-07-19 13:05:37 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-07-09 21:11:49 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:18:02 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:18:00 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:15:13 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:14:47 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:14:22 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:14:07 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 15:11:37 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-07 10:51:09 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-07-04 17:06:22 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-07-04 14:30:30 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 16:10:21 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 11:12:06 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 10:46:48 - Bolagsverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 10:20:18 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 10:13:11 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-21 10:10:03 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-20 15:07:14 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-06-20 15:07:09 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-06-20 11:30:55 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-17 12:56:05 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-17 10:01:29 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-06-16 21:52:54 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-06-16 21:52:50 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-06-16 17:58:54 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-06-16 13:59:54 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-16 13:27:17 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 16:47:23 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 16:45:42 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 16:22:08 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 16:16:24 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 11:16:11 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 11:08:47 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-14 08:47:23 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-06-13 13:41:42 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-12 14:13:46 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-06-12 08:08:34 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-06-09 14:02:09 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-06-09 14:00:33 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-06-09 14:00:22 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-06-08 15:27:23 - Post- och Telestyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-03 11:09:32 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-02 15:46:03 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-06-02 10:37:48 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-02 09:45:18 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-02 09:45:00 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-06-01 16:22:18 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-06-01 10:24:30 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-06-01 09:10:49 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-05-30 13:31:42 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-05-30 13:30:52 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-05-30 13:26:45 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-05-29 17:13:44 - Åklagarmyndigheten
www.frihetssmedjan.se2016-05-26 10:27:21 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-05-25 14:21:18 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-05-25 14:19:34 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-05-25 12:56:27 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-05-25 12:45:11 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-05-23 11:16:02 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-05-20 16:00:21 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-05-20 14:30:01 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-05-17 14:49:54 - Skolinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-05-17 14:49:50 - Skolinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-05-17 12:35:42 - Skolinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-05-04 08:55:45 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-29 09:13:22 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-04-28 19:44:33 - Sveriges Riksbank
www.frihetssmedjan.se2016-04-28 19:31:24 - Sveriges Riksbank
www.frihetssmedjan.se2016-04-28 09:47:52 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-28 07:47:02 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-27 13:07:42 - Swedish Defence Data Agency
www.frihetssmedjan.se2016-04-27 11:05:41 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:38:34 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:30:01 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:28:05 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:27:57 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:54 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:43 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:36 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:28 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:12 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 15:16:05 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 12:50:49 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 11:21:22 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 11:21:15 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-26 11:18:38 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-25 16:02:48 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-25 15:59:46 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-25 12:21:29 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-25 12:18:06 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-04-23 10:17:34 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-04-22 13:35:15 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-20 13:26:24 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-20 13:09:02 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2016-04-19 15:17:20 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-19 14:37:17 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-19 13:36:34 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-04-19 12:27:10 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-04-18 14:11:56 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-18 14:11:43 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-18 10:30:14 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-17 16:16:07 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-17 15:37:55 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 17:41:06 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 17:40:35 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 17:27:26 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 17:26:52 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 15:54:08 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-15 10:37:55 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-12 22:51:46 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-11 13:45:53 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-11 13:45:02 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-11 13:33:49 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-11 13:07:51 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-04-11 08:52:28 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-04-08 15:24:29 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-07 20:01:36 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-04-06 18:13:00 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-06 15:41:41 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-04-05 16:22:09 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-05 15:51:22 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-05 12:11:13 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-05 12:00:54 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-05 11:55:22 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-04 16:48:09 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-04 14:08:23 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-04-04 12:55:24 - Skolinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-04-04 11:33:47 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetssmedjan.se2016-04-04 11:08:17 - Försvarsstaben
www.frihetssmedjan.se2016-04-01 09:13:20 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-27 08:57:42 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-24 13:27:38 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-03-24 13:22:32 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-03-24 12:06:44 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-22 16:46:10 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-22 10:42:29 - Sida
www.frihetssmedjan.se2016-03-22 10:42:11 - Sida
www.frihetssmedjan.se2016-03-22 10:41:56 - Sida
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 13:53:07 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 12:40:32 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 09:12:26 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 09:10:58 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 08:45:57 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 08:14:01 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 08:05:01 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-21 07:58:29 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-17 13:20:32 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-03-16 14:11:44 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-16 07:26:43 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-15 12:35:45 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-15 12:35:06 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-15 10:26:05 - Bolagsverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-12 01:34:32 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-10 14:43:00 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-10 13:51:52 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-09 14:20:36 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-09 10:09:19 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
www.frihetssmedjan.se2016-03-08 10:40:28 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-08 09:08:01 - Högskoleverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-08 09:04:37 - Högskoleverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-08 09:04:30 - Högskoleverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-07 15:59:42 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-07 02:54:04 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-04 13:14:22 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-03 12:04:33 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-03-02 15:55:30 - Sida
www.frihetssmedjan.se2016-03-02 12:39:23 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 14:54:20 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 14:13:39 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 14:13:35 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 14:13:26 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 13:06:07 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-03-01 12:58:23 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-28 09:09:42 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-27 22:38:29 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-25 15:37:18 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-02-25 09:53:04 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2016-02-25 03:31:09 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-25 03:31:05 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 22:01:57 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 20:42:19 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 14:03:54 - Konkurrensverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 09:58:08 - Kemikalieinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 08:54:01 - Kemikalieinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-02-24 05:27:40 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 13:39:20 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 12:46:17 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 12:44:32 - Patent och Registreringsverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 10:52:55 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 10:11:40 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 10:02:55 - Sveriges Riksbank
www.frihetssmedjan.se2016-02-23 08:32:18 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 19:51:19 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 18:17:58 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 16:13:29 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 16:07:58 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 15:36:23 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 13:50:39 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 12:47:08 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 11:17:23 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 10:11:42 - Boverket
www.frihetssmedjan.se2016-02-22 10:10:39 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-19 06:42:36 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-18 16:46:09 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2016-02-17 12:24:51 - Radiotjänst i Kiruna AB
www.frihetssmedjan.se2016-02-16 15:07:31 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-02-16 09:58:49 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-16 09:58:27 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-16 09:50:28 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-11 15:29:43 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-02-10 14:28:23 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-02-10 12:03:56 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-10 12:03:33 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:45 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:43 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:39 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:35 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:33 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:38:10 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-09 04:37:47 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-02-07 21:25:53 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-02-03 11:02:04 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-02-02 14:10:09 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-02-02 14:09:44 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-01-29 09:42:09 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-01-28 16:30:41 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-26 18:17:39 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-01-26 06:53:59 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2016-01-25 16:31:37 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-22 14:21:53 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-22 14:21:41 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-22 14:21:37 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-22 08:51:08 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-01-21 12:38:10 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-20 12:22:23 - Socialstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-01-20 07:05:11 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2016-01-19 17:07:01 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-19 17:05:42 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-19 08:05:50 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-01-19 08:05:47 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2016-01-15 10:26:24 - Statens Biografbyrå
www.frihetssmedjan.se2016-01-15 10:25:37 - Statens Biografbyrå
www.frihetssmedjan.se2016-01-15 10:24:32 - Statens Biografbyrå
www.frihetssmedjan.se2016-01-14 16:09:41 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-14 16:09:00 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 15:47:17 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 15:46:07 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 15:45:37 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 15:42:26 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 15:29:15 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 13:24:45 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 09:34:06 - Centrala Studiestödsnämnden
www.frihetssmedjan.se2016-01-13 09:17:50 - Kemikalieinspektionen
www.frihetssmedjan.se2016-01-07 14:49:22 - Patent och Registreringsverket
www.frihetssmedjan.se2016-01-04 17:35:06 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-12-30 14:39:01 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2015-12-29 20:32:06 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-12-23 18:56:27 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-12-17 14:49:09 - Finansinspektionen
www.frihetssmedjan.se2015-12-17 09:32:41 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2015-12-16 19:51:37 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2015-12-16 12:58:52 - Skolverket
www.frihetssmedjan.se2015-12-10 14:41:46 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-12-10 14:41:44 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-12-10 11:45:29 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-12-10 10:39:49 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-12-08 14:45:27 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-12-08 11:31:14 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-08-19 12:02:03 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 10:23:15 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 07:22:46 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 07:19:58 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 07:19:58 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 07:19:37 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-08-14 07:18:28 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-08-13 18:20:25 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.frihetssmedjan.se2015-08-13 15:04:22 - Försvarshögskolan
www.frihetssmedjan.se2015-08-13 12:00:29 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-08-13 11:07:08 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-08-13 10:41:14 - Kriminalvården
www.frihetssmedjan.se2015-08-08 17:31:55 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2015-08-08 14:50:56 - Moderata Samlingspartiet
www.frihetssmedjan.se2015-08-07 12:45:19 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-08-07 10:33:35 - Regeringskansliet
www.frihetssmedjan.se2015-08-06 12:22:18 - Riksdagen
www.frihetssmedjan.se2015-08-05 15:55:43 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-08-05 13:00:04 - Rikspolisstyrelsen
www.frihetssmedjan.se2015-08-05 08:09:11 - Konkurrensverket
www.frihetssmedjan.se2015-08-01 18:57:31 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2015-07-30 10:54:08 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-30 10:51:07 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-30 10:51:06 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-30 10:43:01 - Skatteverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-29 15:41:25 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-29 15:38:23 - Domstolsverket
www.frihetssmedjan.se2015-07-28 14:29:09 - Försvarsmakten
www.frihetssmedjan.se2015-07-28 11:02:00 - Försäkringskassan
www.frihetssmedjan.se2015-07-27 15:59:33 - Försvarets Materielverk (FMV)