Dessa har besökt www.barstol.nu rss

www.barstol.nu2012-08-20 14:33:38 - Skolverket
www.barstol.nu2012-08-01 13:25:14 - Skatteverket
www.barstol.nu2012-07-27 14:43:33 - Bolagsverket
www.barstol.nu2012-06-27 15:25:35 - Skatteverket
www.barstol.nu2012-06-20 16:19:35 - Domstolsverket
www.barstol.nu2012-05-10 15:55:57 - Riksdagen
www.barstol.nu2012-05-02 18:50:46 - Skatteverket
www.barstol.nu2012-05-02 18:26:32 - Skatteverket
www.barstol.nu2012-02-01 16:21:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2012-01-26 08:38:19 - Skatteverket
www.barstol.nu2012-01-26 08:38:14 - Skatteverket
www.barstol.nu2011-12-14 08:36:55 - Kemikalieinspektionen
www.barstol.nu2011-11-01 12:22:26 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2011-10-29 11:21:28 - Försvarshögskolan
www.barstol.nu2011-10-29 11:20:44 - Försvarshögskolan
www.barstol.nu2011-10-29 11:20:40 - Försvarshögskolan
www.barstol.nu2011-10-29 11:11:34 - Försvarshögskolan
www.barstol.nu2011-10-21 12:38:59 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2011-10-21 12:33:29 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2011-09-02 15:43:02 - Kemikalieinspektionen
www.barstol.nu2011-09-02 15:39:53 - Kemikalieinspektionen
www.barstol.nu2011-08-16 13:08:58 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2011-08-12 12:37:30 - Kriminalvården
www.barstol.nu2011-07-11 15:34:22 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2011-06-20 12:04:02 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:03:30 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:03:06 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:02:57 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:02:23 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:00:07 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-20 12:00:06 - Domstolsverket
www.barstol.nu2011-06-08 10:07:35 - Kriminalvården
www.barstol.nu2011-05-27 10:52:57 - Patent och Registreringsverket
www.barstol.nu2011-05-27 10:52:48 - Patent och Registreringsverket
www.barstol.nu2011-05-24 12:35:54 - Försvarsmakten
www.barstol.nu2011-05-20 10:02:12 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2011-05-20 10:01:50 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2011-05-09 17:47:17 - Riksarkivet
www.barstol.nu2011-05-09 17:47:14 - Riksarkivet
www.barstol.nu2011-04-04 16:54:28 - Inspektionen för Strategiska Produkter
www.barstol.nu2011-03-04 13:30:23 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2011-01-19 12:47:14 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-12-10 17:01:26 - Skolverket
www.barstol.nu2010-12-02 16:40:16 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-12-02 16:40:09 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-12-02 08:13:22 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-12-02 08:13:15 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-11-24 09:34:54 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-11-19 09:15:20 - Rikspolisstyrelsen
www.barstol.nu2010-11-15 15:48:04 - Svenska Institutet
www.barstol.nu2010-11-15 15:47:36 - Svenska Institutet
www.barstol.nu2010-11-05 11:59:52 - Riksdagen
www.barstol.nu2010-11-05 11:56:14 - Riksdagen
www.barstol.nu2010-11-04 14:07:52 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-11-04 14:07:25 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-10-28 12:26:20 - Rikspolisstyrelsen
www.barstol.nu2010-10-25 10:51:38 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-10-18 13:50:58 - Tullverket
www.barstol.nu2010-10-14 13:11:31 - Migrationsverket
www.barstol.nu2010-10-14 13:11:30 - Migrationsverket
www.barstol.nu2010-10-04 17:05:37 - Migrationsverket
www.barstol.nu2010-10-04 14:25:57 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-09-15 19:55:49 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2010-09-15 19:21:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2010-09-14 14:15:13 - Justitiekanslern
www.barstol.nu2010-09-14 14:15:09 - Justitiekanslern
www.barstol.nu2010-09-10 00:05:00 - Försvarsmakten
www.barstol.nu2010-09-06 16:29:55 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-09-06 13:35:04 - Rikspolisstyrelsen
www.barstol.nu2010-08-30 22:49:37 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-08-30 11:06:24 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-08-30 11:06:23 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-08-30 11:06:08 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-08-30 11:05:06 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-08-30 11:03:31 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-08-24 14:51:49 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-08-19 11:02:27 - Tullverket
www.barstol.nu2010-08-11 08:12:25 - Försvarsmakten
www.barstol.nu2010-07-21 11:29:35 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-07-21 06:55:28 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-07-21 06:55:25 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-07-20 13:00:18 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-07-20 13:00:12 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-07-20 11:14:24 - Moderata Samlingspartiet
www.barstol.nu2010-07-19 14:16:07 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-06-30 09:03:29 - Migrationsverket
www.barstol.nu2010-06-21 14:17:25 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-06-15 17:11:37 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-06-11 13:29:49 - Försvarsstaben
www.barstol.nu2010-06-07 12:56:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-06-04 09:25:05 - Åklagarmyndigheten
www.barstol.nu2010-06-04 09:25:04 - Åklagarmyndigheten
www.barstol.nu2010-05-26 13:01:54 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-05-25 19:15:23 - Försvarsmakten
www.barstol.nu2010-05-17 11:10:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-05-11 13:51:27 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-05-04 16:32:13 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-05-03 14:30:47 - Centrala Studiestödsnämnden
www.barstol.nu2010-05-03 14:08:37 - Centrala Studiestödsnämnden
www.barstol.nu2010-04-28 15:42:58 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-28 15:42:53 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-27 17:20:25 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-04-26 12:03:26 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 12:02:49 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 12:02:37 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 12:00:42 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 12:00:21 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:58:25 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:58:14 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:56:38 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:56:25 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:49:36 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:49:32 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:49:07 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-26 11:48:29 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-04-23 09:22:05 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-22 14:40:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-21 10:43:55 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-21 10:43:49 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-20 14:26:50 - Socialstyrelsen
www.barstol.nu2010-04-20 13:29:02 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-19 15:59:36 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-19 09:40:23 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-19 09:40:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-16 14:53:38 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-16 14:53:30 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-16 09:02:38 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-16 09:02:33 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 15:34:31 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 15:34:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 13:27:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 13:26:47 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 11:12:56 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 11:12:48 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 09:17:52 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 09:02:01 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 09:01:28 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 08:59:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 08:54:33 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-15 08:52:11 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-14 15:01:50 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-14 13:21:06 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-14 13:20:23 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-13 15:12:00 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-13 15:11:11 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-13 14:05:31 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-12 15:30:05 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-12 12:19:11 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-09 14:13:21 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-04-09 13:51:43 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-09 12:54:27 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-09 12:53:36 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-08 12:23:35 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-07 13:55:37 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-06 13:13:51 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-06 10:34:41 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-06 10:32:22 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-04-01 12:42:17 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-04-01 12:20:49 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-01 09:15:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-01 09:15:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-04-01 09:15:13 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-31 15:39:25 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-03-31 14:30:49 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-31 10:27:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-30 12:38:27 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-30 10:32:05 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-30 10:31:58 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-29 15:15:17 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-29 15:15:10 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-29 15:14:54 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-29 13:51:43 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-29 13:09:41 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-29 13:08:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-29 09:46:06 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-29 09:45:17 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-29 09:39:35 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-29 09:37:29 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-29 09:36:01 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-26 14:58:44 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-25 14:10:20 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-24 14:42:39 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-23 14:03:13 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-23 10:15:06 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-23 03:08:03 - Migrationsverket
www.barstol.nu2010-03-22 14:13:07 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-19 14:56:24 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-19 09:38:41 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-18 12:00:34 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-17 13:48:17 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-16 16:55:57 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-16 16:55:55 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-16 14:48:06 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-16 14:47:59 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-16 13:58:28 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-16 13:58:09 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-15 15:49:20 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-12 12:20:28 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-11 16:27:05 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-11 16:27:03 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-11 15:41:57 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-11 11:11:39 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-11 11:10:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-10 14:38:09 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-10 14:32:19 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-10 14:30:35 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-09 15:12:23 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-09 14:30:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-09 14:28:49 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-09 10:41:20 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-03-08 12:56:36 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-03-05 13:51:26 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-05 13:24:13 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-03-05 13:07:28 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-03-05 13:07:13 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-03-05 13:06:20 - Skatteverket
www.barstol.nu2010-03-05 10:05:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-04 13:48:08 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-04 13:05:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-03 12:46:00 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-02 14:14:20 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-02 14:09:03 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-03-02 12:12:09 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-02 09:24:31 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-02 09:22:05 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-01 15:59:19 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-03-01 14:17:28 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-03-01 14:12:26 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-26 13:01:01 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-26 12:57:27 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-25 13:49:45 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-25 09:34:00 - Moderata Samlingspartiet
www.barstol.nu2010-02-25 09:21:58 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-24 14:47:41 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-24 14:46:19 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-24 14:41:18 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-24 13:58:11 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-24 09:12:11 - Rikspolisstyrelsen
www.barstol.nu2010-02-23 16:09:21 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-23 13:12:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-23 13:12:32 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-23 09:54:07 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-23 09:46:39 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-22 16:09:52 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-22 16:07:40 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-22 16:07:31 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-22 14:22:39 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-22 14:07:30 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-02-22 12:41:22 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-22 11:27:36 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-19 14:57:00 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-19 14:00:36 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-18 12:42:06 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-17 13:13:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-17 13:13:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-17 13:06:28 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-17 10:52:45 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2010-02-16 15:16:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-16 15:15:54 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-16 14:29:12 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-16 10:30:35 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-16 10:30:29 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-16 10:28:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-16 10:26:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-15 13:15:57 - Patent och Registreringsverket
www.barstol.nu2010-02-12 16:52:43 - Försvarsstaben
www.barstol.nu2010-02-12 14:31:03 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-12 13:25:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-12 13:24:51 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-11 19:07:54 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-11 09:21:13 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-11 09:21:06 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-11 09:20:51 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-11 09:14:49 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-10 14:14:41 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-10 13:26:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-10 13:10:30 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-10 13:06:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-09 15:41:34 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-09 14:28:43 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-09 14:28:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-09 10:19:44 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-08 15:35:46 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-08 15:30:59 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-08 13:33:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-08 13:30:27 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-05 15:06:42 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-05 15:06:28 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-05 15:04:54 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-05 15:04:24 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-05 15:03:23 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-05 15:00:02 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-05 14:58:27 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2010-02-05 11:04:53 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-04 16:30:02 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-04 16:28:41 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-04 11:41:55 - Riksarkivet
www.barstol.nu2010-02-04 10:43:43 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-04 10:39:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-02 16:37:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-02 16:37:24 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-02 16:13:50 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-02 09:55:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-02 09:55:15 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-01 14:54:58 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-02-01 14:34:29 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-01 14:34:14 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-01 14:32:40 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-01 10:24:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-02-01 10:24:08 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-29 15:46:35 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-29 10:06:29 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-29 10:06:17 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-28 15:30:18 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-28 15:29:32 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-28 15:24:43 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-27 12:57:46 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-27 12:57:40 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-26 13:01:18 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-26 12:58:47 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-26 12:58:35 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-26 08:38:04 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2010-01-26 08:37:39 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2010-01-25 14:14:19 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-25 12:53:00 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-22 16:39:33 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2010-01-22 14:42:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-22 10:17:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-22 10:16:59 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-22 10:16:56 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-22 09:18:13 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-21 12:50:46 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-21 12:47:09 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-21 10:29:07 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-20 16:13:11 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-20 16:13:04 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-20 14:55:59 - Försvarets Radioanstalt FRA
www.barstol.nu2010-01-20 14:48:05 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-19 16:15:22 - Moderata Samlingspartiet
www.barstol.nu2010-01-19 15:13:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-19 13:26:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-19 13:23:41 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-19 09:20:25 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-19 09:20:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-18 15:04:47 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-18 10:28:04 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-18 10:27:46 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-18 10:10:56 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-15 10:48:28 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-15 10:48:18 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-14 14:18:07 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-14 09:42:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-14 09:39:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-13 14:25:17 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-13 10:44:09 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-13 10:40:33 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-12 15:29:22 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-12 13:19:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-11 15:40:14 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-11 10:29:34 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-11 10:27:06 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2010-01-08 15:01:48 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-08 13:49:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2010-01-04 16:57:27 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-30 14:51:03 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-29 16:13:09 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-29 15:41:05 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-29 15:40:58 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-28 15:33:30 - Skatteverket
www.barstol.nu2009-12-28 14:27:58 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-23 15:11:17 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-22 15:35:40 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-22 15:10:49 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-22 09:22:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-21 15:08:37 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-21 15:04:07 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-21 14:22:04 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-21 13:03:10 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-21 12:55:39 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-21 12:55:25 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-18 15:57:40 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-18 15:21:26 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-18 15:21:09 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-18 10:41:01 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-18 10:05:28 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-18 10:05:19 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-17 15:26:30 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-17 13:19:16 - Skolverket
www.barstol.nu2009-12-16 15:48:19 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-16 09:12:19 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-16 09:12:09 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-16 09:02:04 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-16 09:01:55 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 17:43:16 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-15 17:10:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 14:41:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 14:41:21 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 14:07:23 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-15 13:01:40 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-15 12:31:20 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 12:30:48 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-15 11:01:51 - Åklagarmyndigheten
www.barstol.nu2009-12-14 14:41:52 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-14 14:17:01 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-14 14:16:55 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-14 11:16:46 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-14 11:13:21 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-14 11:10:04 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-11 12:56:00 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-10 15:57:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-10 15:16:30 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-10 15:15:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-09 15:16:20 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-08 13:34:54 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-08 10:15:54 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-08 10:15:50 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-07 16:07:02 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-07 16:06:14 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-07 16:01:40 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-12-07 14:17:06 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-04 13:46:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-04 13:44:27 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-04 13:12:52 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-03 14:30:10 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-03 13:25:22 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-02 19:32:28 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
www.barstol.nu2009-12-02 17:26:07 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-02 17:25:55 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-02 17:23:42 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-02 17:23:20 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-12-02 16:00:32 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-12-02 09:30:14 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-02 09:29:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-02 09:25:07 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-12-01 13:13:28 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-30 15:49:30 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-30 04:54:35 - Försvarsmakten
www.barstol.nu2009-11-27 14:57:11 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-26 15:48:04 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-26 12:31:03 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-26 11:44:55 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-25 15:47:33 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-25 15:47:24 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-25 13:41:50 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-24 14:52:44 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-24 09:47:38 - Försvarets Radioanstalt FRA
www.barstol.nu2009-11-24 09:39:40 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:34:45 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:34:35 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:31:23 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:30:32 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:29:52 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-24 09:22:35 - Allmänna Reklamationsnämnden
www.barstol.nu2009-11-23 16:48:25 - Försvarshögskolan
www.barstol.nu2009-11-23 16:01:43 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-23 14:38:07 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-23 14:20:53 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-23 11:02:46 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-23 11:02:40 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-23 10:57:38 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-23 10:07:01 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-23 09:58:43 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-19 14:42:06 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-19 14:03:41 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-19 10:15:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-18 15:24:45 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-18 15:22:26 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-18 13:14:17 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-18 13:14:12 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-17 16:29:52 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-17 16:29:50 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-17 12:54:15 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-17 10:44:40 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-17 10:40:44 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-16 10:50:16 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-16 10:34:59 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-13 14:59:43 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-13 14:59:41 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-13 14:50:18 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-13 14:49:08 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-13 13:32:09 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-13 13:32:06 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-13 10:18:37 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-13 10:17:50 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-13 10:14:25 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-12 15:34:28 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-11 14:48:44 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-11 09:01:35 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-10 16:13:46 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-10 14:35:49 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-10 09:23:47 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 16:06:14 - Domstolsverket
www.barstol.nu2009-11-09 16:05:13 - Försäkringskassan
www.barstol.nu2009-11-09 15:58:58 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 15:58:54 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 14:58:02 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 14:58:00 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 12:46:27 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 09:16:22 - Post- och Telestyrelsen
www.barstol.nu2009-11-09 09:13:53 - Post- och Telestyrelsen